Vápenno-pieskové tvárnice Silka pre akustické murivo a murivo s vysokou pevnosťou

Vápenopískové tvárnice Silka pro akustické a nosné stěny s vysokou pevností
 • Presná a rýchla výstavba
 • Zdravý prírodný materiál
 • Priaznivá mikroklíma stavieb
 • Vysoká akumulácia tepla

Vapenopieskova tvarnica SILKA

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Murovacie vápenno-pieskové tvárnice kategórie I.

  Norma/predpis

  EN 771-2+A1 Špecifikácia murovacích prvkov, Časť 2: Vápennopieskové murovacie prvky.

  Použitie

  Steny s vysokou únosnosťou, akustické a akumulačné deliace steny.
  Výplňové a protipožiarne steny.

  Profilovanie

  S dvojitým perom, drážkou a úchopnými kapsami (PDK).

  Rozmerová tolerancia

  Dĺžka ± 1,0 mm, šírka ± 2,0 mm,
  výška ± 2,0 mm
  Trieda tolerancie T2.

  Spracovanie

  Presné murovanie na tenké maltové lôžko hr. 1 – 3 mm. Zásadne dodržiavať celoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Pre nanášanie malty používať výhradne murárske lyžice Silka zodpovedajúcej šírky. Vytlačené zvyšky malty neroztierať, ale po zavädnutí zoškrabnúť ostrou hranou murárskej lyžice. V prípade použitia hladkých tvárnic, ktoré nemajú pero a drážku, nanášame Silka lepiacu maltu rovnakým spôsobom aj na zvislú stenu tvárnic (styčnú plochu). Pre založenie muriva používať Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnú, alebo vápennocementovú maltu s pevnosťou v tlaku 10 N/mm².
  Na založenie je možné použiť aj zakladacie tvárnice Ytong Start príslušnej šírky. Pri priečkach užších ako 250 mm použiť zakladacie tvárnice Ytong Start šírky 250 mm s tým, že priečka bude založená centricky. Tento zakladací rad bude schovaný v podlahových vrstvách.

  Malta

  Silka lepiaca malta

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 - nehorľavé
  EN 13501-1

  Povrchové úpravy

  Vnútorná omietka:
  Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.
  Keramické obklady:
  Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.

  Vonkajšie omietky:
  Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná, vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na vápenno-pieskové tvárnice, paropriepustné a vodoodpudivé.
  Odporučené vlastnosti omietok:
  • objemová hmotnosť 800 až 1200 Kg/m3
  • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
  • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
  • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
  • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
  • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
  • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.

  Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) - podľa odporučenej skladby výrobcu.

  Kombinácia s inými stavebnými materiálmi

  Vzhľadom na takmer identické zloženie sa Silka bezproblémovo kombinuje s pórobetónovými výrobkami na báze piesku (Ytong). Silka môže byť použitá ako výplňové murivo v skeletoch. Po zohľadnení rozdielnych vlastností materiálov v návrhu stavby, môžeme Silku úspešne kombinovať aj s keramickým murivom.

   

   
 • Technické vlastnosti

   

  Technické vlastnosti – vápenno–pieskové tvárnice Silka

  Vlastnosti materiálu jednotka 12-1,4 12-1,6 12-1,8 12-2,0 15-1,4 15-1,6 15-1,8 20-1,4 20-1,6 20-1,8 20-2,0
  Max. priemerná objemová
  hmotnosť materiálu
  v suchom stave EN 772-13
  kg/m-3 1400 1600 1800 2000 1400 1600 1800 1400 1600 1800 2000
  Normalizovaná pevnosť
  murovacích prvkovfb
  N/mm2 12,0 12,0 12,0 12,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0
  Faktor difuzneho
  odporu μ (EN 1745)
  - 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
  Merná tepelná
  kapacita c (EN 1745)
  J/(kg.K) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  Súčiniteľ tepelného
  pretvorenia αb
  1/K 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6
  Konvenčná hodnota
  zmraštenia ε
  mm/m ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20
  Prídržnosť N/mm² 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

  Vlastnosti muriva

  Charakteristická hodnota
  tiaže muriva
  kN/m3 14,0 16,0 18,0 20,0 14,0 16,0 18,0 14,0 16,0 18,0 20,0
  Charakteristická pevnosť
  muriva v tlaku fk 1)
  N/mm2 6,61 6,61 6,61 6,61 7,99 7,99 7,99 10,21 10,21 10,21 10,21

  1) Podľa EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnica (3.3) pri použití malty pre tenké škáry, K = 0,80.

 • Základné údaje

  Základné údaje – vápenno–pieskové tvárnice Silka výšky 200 a 250 mm

  výrobok
   
   
  hr. muriva
  bez
  omietok
  rozmery
  d × š × v
   
   
  tepelná
  vodivosť
  tvárnic
  a muriva
  λdry / λU
  tepelný
  odpor
  návrhový
  RU
   
  vzduchová
  neprie-
  zvučnosť
  laboratórna 1)
  Rw
   
  požiarna
  odolnosť
  nenosných
  deliacich
  stien 2)
  požiarna
  odolnosť
  nosných
  deliacích
  stien 2)
  požiarná
  odolnosť
  nedeliacich
  stien 2)
  hmotnosť
  tvárnice
  spotreba
  malty
  smerná
  pracnosť
  murovanoa
  J / Č3)
  typ mm mm W/(m.K) m2K/W dB min     kg/ks kg/m2 h/m2
  Provedenie: Pero + Drážka + úchopové Kapsy
  Silka HML 300 (15-1,6) 300 333 × 300 × 199 0,65 / 0,72 0,42 56 EI 180 REI 180 R 180 32,00 5,4 0,35 / 0,41
  Silka HM 250 (20-2,0) 250 248 × 250 × 199 0,75 / 0,83 0,30 57 EI 180 REI 180 R 180 25,00 4,5 0,48 / 0,56
  Silka HM 200 (15-1,8) 200 333 × 200 × 199 0,70 / 0,77 0,26 54 EI 180 REI 180 R 180 24,00 3,6 0,40 / 0,44
  Silka HM 175 (20-2,0) 175 333 × 175 × 199 0,70 / 0,77 0,23 53 EI 180 REI 180 R 180 23,19 3,2 0,37 / 0,43
  Silka HM 150 (20-2,0) 150 333 × 150 × 199 0,60 / 0,66 0,23 50 EI 180 REI 120 R 90 19,72 2,7 0,47 / 0,50
  Provedenie: Pero + Drážka
  Silka HML 100 (12-1,6) 100 333 × 100 × 199 0,60 / 0,66 0,15 47 EI 120 -   10,60 1,5 0,38 / 0,42
  Silka HMLF 100 (12-1,6) 100 333 × 100 × 249 0,60 / 0,66 0,15 47 EI 120 -   12,62 1,2 0,38 / 0,42
   
  Provedenie: Pero + Drážka
  Silka E240S (20-1,8)* 240 333 × 240 × 199 0,65 / 0,72 0,34 56 EI 180 REI 180 R 180 28,63 4,3 0,48 / 0,56
  Silka E240 (20-1,6)* 240 333 × 240 × 199 0,66 / 0,61 0,40 55 EI 180 REI 180 R 180 25,45 4,3 0,48 / 0,56
  Silka E180S (20-1,8)* 180 333 × 180 × 199 0,64 / 0,70 0,26 53 EI 180 REI 180 R 120 21,47 3,2 0,37 / 0,43
  Silka E180 (20-1,4)* 180 333 × 180 × 199 0,51 / 0,56 0,32 51 EI 180 REI 180 R 120 17,89 3,2 0,37 / 0,43
  *Priebežný zvislý otvor. Možné použitie pre vedenie kabaláže o priemere < 40 mm.
  1) Vzduchová nepriezvučnosť stanovená výpočtom pri zohľadnení plošnej hmotnosti. Plošná hmotnosť bola vypočítaná ako stredná hodnota rozsahu
  triedy podľa EN 771-2+A1 s obojstrannými omietkami hr. 10 mm s obj. hmotnosťou 1 300 kg/m³.
  2) Požiarna odolnosť stien podľa EN 13501-1..
  3) = jednoduchá stena / Č = členitá stena. Pracovná čata štvorčlenná.

   

  Vápenno–pieskové tvárnice Silka výšky 200 a 250 mm

   

  Základné údaje – vápenno–pieskové tvárnice Silka výšky < 200 mm – doplnkové

  výrobok
   
   
  hr. muriva
  bez
  omietok
  rozmery
  d × š × v
   
   
  tepelná
  vodivosť
  tvárnic
  a muriva
  λdry / λU
  tepelný
  odpor
  návrhový
  RU
   
  vzduchová
  neprie-
  zvučnosť
  laboratórna 1)
  Rw
   
  požiarna
  odolnosť
  nenosných
  deliacich
  stien 2)
  požiarna
  odolnosť
  nosných
  deliacích
  stien 2)
  požiarná
  odolnosť
  nedeliacich
  stien 2)
  hmotnosť
  tvárnice
  spotreba
  malty
  smerná
  pracnosť
  murovanoa
  J / Č3)
  typ mm mm W/(m.K) m2K/W dB min     kg/ks kg/m2 h/m2
  Provedenie: Pero + Drážka
  Silka EQ175/240 (20-1,8)* 240 333 × 240 × 174 1,05 / 1,15 0,21 56 EI 180 REI 180 R 180 25,03 4,9 0,48 / 0,56
  Silka EQ125/240 (20-1,8)* 240 333 × 240 × 124 1,05 / 1,15 0,21 56 EI 180 REI 180 R 180 17,84 6,9 0,48 / 0,56
  Silka EQ100/240 (20-1,8)* 240 333 × 240 × 98 1,05 / 1,15 0,21 56 EI 180 REI 180 R 180 14,10 8,9 0,48 / 0,56
  Silka EQ175/180 (20-1,8)* 180 333 × 180 × 174 1,05 / 1,15 0,16 53 EI 180 REI 180 R 120 18,77 3,7 0,48 / 0,55
  Silka EQ125/180 (20-1,8)* 180 333 × 180 × 124 1,05 / 1,15 0,16 53 EI 180 REI 180 R 120 13,38 5,1 0,48 / 0,55
  Silka EQ100/180 (20-1,8)* 180 333 × 180 × 98 1,05 / 1,15 0,16 53 EI 180 REI 180 R 120 10,57 6,7 0,48 / 0,55
  *Priebežný zvislý otvor. Možné použitie pre vedenie kabaláže o priemere < 40 mm.
  1) Vzduchová nepriezvučnosť stanovená výpočtom pri zohľadnení plošnej hmotnosti. Plošná hmotnosť bola vypočítaná ako stredná hodnota rozsahu
  triedy podľa EN 771-2+A1 s obojstrannými omietkami hr. 10 mm s obj. hmotnosťou 1 300 kg/m³.
  2) Požiarna odolnosť stien podľa EN 13501-1.
  3) J = jednoduchá stena / Č = členitá stena. Pracovná čata štvorčlenná.


  Hodnoty indexu vzduchovej nepriezvučnosti sú stanovené na základe výpočtov.
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.


  Pre iné rozmery výšky stien ako základný výškový modul 200 mm je možné použiť doplnkové tvárnice Silka so skladobnou výškou 100, 125 a 175 mm.
  Tvárnice volíme podľa potrebnej výšky steny s ohľadom na výškovú pozíciu prekladov nad otvormi.

   

  Vápenno–pieskové tvárnice Silka výšky < 200 mm – doplnkové

   

 • Prepojenie muriva so stĺpom skeletu

  Prepojenie muriva so stĺpom skeletu

 • Akustická stena hr. 250 mm

 • Päta a koruna muriva

  Päta a koruna muriva

 • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov