Vápenno-pieskové tvárnice Silka pre akustické murivo a murivo s vysokou pevnosťou

Vápenopískové tvárnice Silka pro akustické a nosné stěny s vysokou pevností
 • Presná a rýchla stavba
 • Zdravý prírodný materiál
 • Priaznivé mikroklíma stavieb
 • Vysoká akumulácia tepla

Vapenopieskova tvarnica SILKA

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Murovacie vápenno-pieskové tvárnice kategórie I.

  Norma/predpis

  EN 771-2 Špecifikácia murovacích prvkov, Časť 2: Vápenno-pieskové murovacie prvky.

  Použitie

  Nosné a stužujúci steny s vysokou únosnosťou, akustické deliace steny.
  Výplňové steny.

  Profilovanie

  S dvojitým perom, drážkou a úchopnými kapsami (PDK).

  Rozmerová tolerancia

  Dĺžka ± 1,0 mm, šírka ± 2,0 mm,
  výška ± 2,0 mm

  Spracovanie

  Presne murovanie na tenké mal-tové lôžko hr. 1 – 3 mm.Zásadne dodržiavať celoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Pre nanášanie malty používať výhradne murárske lyžice Ytong zodpovedajúcej šírky.Vytlačené zvyšky malty neroztierať, ale po zavädnutí zoškrabnúť hoblíkom, alebo ostrou hranou murárskej lyžice.V prípade použitia hladkých tvárnic, ktoré nemajú pero a drážku,nanášame Silka lepiacu maltu rovnakým spôsobom i na zvislústenu tvárnic (styčnú plochu).Pre založenie muriva používať Ytong zakladaciu maltu tepelno-izolačnú. Na založenie je možné použiť aj zakladacie tvárnice Ytong Start príslušnej šírky. Pri priečkach užších ako 250 mm použiť zakladacie tvárnice Ytong Start šírky 250 mm s tým, že priečka bude založená centricky. Tento zakladací rad bude schovaný v podlahových vrstvách.

  Malta

  Silka lepiaca malta

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 - nehorľavé
  EN 13501-1

  Povrchové úpravy

  Vnútorná omietka:
  Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.
  Keramické obklady:
  Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.

  Vonkajšie omietky:
  Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná, vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na pórobetón, paropriepustné a vodu odpudivé.
  Odporučené vlastnosti omietok:
  • objemová hmotnosť 800 až 1200 Kg/m3
  • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
  • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
  • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
  • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
  • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
  • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.

  Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) - podľa odporučenej skladby výrobcu.

  Kombinácia s inými stavebnými materiálmi

  Vzhľadom na takmer identické zloženie sa Silka bezproblémovo kombinuje s pórobetónovými výrobkami na báze piesku (Ytong). Silka môže byť použitá ako výplňové murivo v skeletoch. Po zohľadnení rozdielnych vlastností materiálov v návrhu stavby, môžeme Silku úspešne kombinovať i s keramickým murivom.

   

   
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - vápenno-pieskové tvárnice Silka

  Vlastnosti materiálu jednotka S12-1400 S12-1600 S12-1800 S12-2000 S15-1600 S15-1800 S20-2000
  Max. priemerná čistá
  objemová hmotnosť
  v suchom stave (EN 772-13)
  kg/m-3 1400 1600 1800 2000 1600 1800 2000
  Normalizovaná pevnosť
  murovacích prvkov fb
  N/mm2 12 12 12 12 15 15 20
  Tepelná vodivosť
  deklarovaná λ10DRY
  W/mK 0,600 0,650 0,700 0,750 0,650 0,700 0,750
  Tepelná vodivosť
  návrhová (výpočtová) λU
  W/mK 0,660 0,715 0,770 0,825 0,715 0,770 0,825
  Faktor difuzného
  odporu μ (ČSN EN 1745)
  - 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
  Merná tepelná
  kapacita c (ČSN EN 1745)
  J/(kg.K) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  Súčinitel tepelného
  pretvorenia αb
  1/K 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6
  Konvenčná hodnota
  zmraštenia ε
  mm/m ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20
  Přídržnosť N/mm² 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

  Vlastnosti zdiva

  Charakteristická hodnota
  tiaže muriva
  kN/m3 14,0 16,0 18,0 20,0 16,0 18,0 20,0
  Charakteristická pevnosť
  muriva v tlaku fk *
  N/mm2 6,61 6,61 6,61 6,61 7,99 7,99 10,21

  * Podľa EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnica (3.3) pri použití malty pre tenké špáry, K = 0,80.

 • Základné údaje

  Základné údaje - vápenno-pieskové tvárnice Silka

  tvárnice
   
   
  profilo-
  vanie
  hr. muriva
  bez
  omietek
  rozmery
  d × v × š
   
   
  tepelný
  odpor RU
   
  normalizovaná
  pevnosť
  tvárnice
  v tlaku
  fb
  vzduchová
  nepriezvučnosť
  laboratórna
  Rw
   
  požiarna odolnosť hmotnosť
  tvárnice
   
  spotreba
  malty
  smerná
  pracnosť
  murovania
  kusov na
  palete
  trieda [mm] [mm] [m2K/W]   [dB] [min] [kg/ks] [kg/m²] [h/m²] [ks/pal]
  S15-1600 PD 300 333 × 199 × 300 0,42 15,0 57 REI 180 31,5 5,4 1,80 30
  S20-2000 PD 250 248 ×199 × 250 0,30 20,0 56 REI 180 24,7 4,5 2,00 40
  S15-1800 PD 200 333 × 199 × 200 0,26 15,0 56 REI 180 23,9 3,6 2,20 45
  S20-2000 PD 175 333 × 199 × 175 0,21 20,0 55 REI 180 23,2 3,2 2,60 45
  S20-2000 PD 150 333 × 199 × 150 0,18 20,0 52 EI 120 18,8 2,7 3,20 60
  S12-1400 PD 100* 333 × 199 × 100 0,15 12,0 45 EI 90 9,6 1,5 6,50 90
  S12-1600 PD 100* 333 × 249 × 100 0,14 12,0 47 EI 90 12,5 1,2 6,50 72

  *) Priebežný zvislý otvor v strede tvárnice.
  HL - hladká, PD - pero, drážka, PDK - pero, drážka, úchopová kapsa.
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.

 • Prepojenie muriva so stĺpom skeletu

  Prepojenie muriva so stĺpom skeletu

 • Akustická stena hr. 250 mm

 • Päta a koruna muriva

  Päta a koruna muriva

 • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov