Silka Tempo

Systém veľkoformátových vápenno-pieskových tvárnic vhodný na strojové murovanie

 • Skracuje čas murovania až o 60 %
 • Znižuje fyzickú námahu murárov
 • Zvyšuje kvalitu steny
 • Znižuje náklady na financovanie výstavby

Steny z tvárnic Silka Tempo

 • Sú veľmi únosné a zároveň štíhle
 • Chránia proti hluku a požiaru
 • Majú vysokú akumulačnú schopnosť
 • Zaisťujú zdravú mikroklímu budovy

 

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Špecifikácia

  Murovacie vápenno-pieskové tvárnice kategórie I.

  Norma/predpis

  EN 771-2+A1 Špecifikácia murovacích prvkov, časť 2: Vápennopieskové murovacie prvky.

  Použitie

  Steny s vysokou únosnosťou, akustické, akumulačné, deliace, výplňové a požiarne steny.

  Profilovanie

  S trojitým perom, drážkou (P+D) a úchopovými otvormi na strojovú manipuláciu.

  Rozmerová tolerancia

  Dĺžka/šírka: ±2,0 mm
  výška: ±1,0 mm.
  Trieda rozmerovej tolerancie T2 podľa EN 771-2+A1.

  Malta

  Silka lepiaca malta M10

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 – nehorľavé
  EN 13501-1


  Steny z tvárnic Silka Tempo počas požiaru:
  - nehoria;
  - nevydávajú nadmerné teplo;
  - netvoria dym alebo jedovaté plyny;
  - neuvoľňujú horiace častice alebo kvapôčky.

  Povrchové úpravy

  Vnútorné povrchové úpravy:
  Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong vnútornú stierku hladenú, alebo sádrové a vápenno- sádrové omietky.
  Keramický obklad: spracovanie podľa predpisu výrobcu.


  Vonkajšie povrchové úpravy:
  Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná s výstužovou tkaninou alebo vápennocementové, vápenné či sádrové omietky určené výrobcom na vápenno-pieskové tvárnice.
  ETICS – podľa odporúčanej skladby výrobcu.


  Kombinácia s inými stavebnými materiálmi
  Vzhľadom na takmer identické materiálové zloženie sa Silka jednoducho kombinuje s pórobetónovými výrobkami Ytong na báze piesku. Pri kombinácii materiálov je potrebné brať zreteľ na rozdielne technické vlastnosti. Pri zohľadnení rozdielov medzi materiálmi je možné tvárnice Silka kombinovať aj s keramickým murivom.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – vápenno-pieskové veľkoformátové tvárnice
  Silka Tempo a rozmerové doplnky

  Vlastnosti materiálu jednotka 20-1,4 20-1,6 20-1,8 20-2,0
  Max. priemerná objemová
  hmotnosť materiálu
  v suchom stave EN 678
  kg/m-3 1400 1600 1800 2000
  Normalizovaná pevnosť
  murovacích prvkov fb
  N/mm2 20 20 20 20
  Faktor difúzneho
  odporu μ (EN 1745)
  - 5/10 5/10 5/10 5/10
  Merná tepelná
  kapacita c (EN 1745)
  J/(kg.K) 1000 1000 1000 1000
  Koeficient tepelného
  pretvorenia αb
  1/K 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6
  Vlhkostné pretvorenie ε mm/m ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20
  Prídržnosť N/mm² 0,3 0,3 0,3 0,3

  Vlastnosti muriva

  Charakteristická hodnota
  vlastnej ťaže muriva
  kN/m3 14,0 16,0 18,0 20,0
  Charakteristická pevnosť
  muriva v tlaku fk 1)
  N/mm2 10,21 10,21 10,21 10,21

  1) Podľa EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) pri použití malty pre tenké škáry, K = 0,80..

 • Základné údaje

  Základné údaje – vápenno-pieskové veľkoformátové tvárnice Silka Tempo výšky 600 mm

  výrobok hr. muriva
  bez
  omietek
  rozmery
  d x š x v
   
   
  tepelná
  vodivosť
  tvárnic
  a muriva
  λdry / λU
  tepelný
  odpor
  návrhový
  RU
   
  vzduchová
  nepriezvučnost
  laboratórna 1)
  Rw
  požiarna
  odolnosť
  nenosných
  deliacich
  stien 2)
   
  požiarna
  odolnosť
  nosných
  děliacich
  stien 2)
   
  požiarna
  odolnosť
  nedeliacich
  stien 2)
   
  hmotnosť
  tvárnice
  spotreba
  malty 3)
  smerné
  časy murovania
  J / Č 4)
  typ mm mm W/(m.K) m2K/W dB min min min kg/ks [kg/m2] [h/m2]
  Profilovanie:: Pero + Drážka  
  Silka Tempo 240 (20-2,0) 240 498 × 240 × 600 1,05 / 1,15 0,21 57 EI 180 REI 180 R 180 143,4 2,2 0,16/0,28
  Silka Tempo 240 3/4 (20-2,0) 240 373 × 240 × 600 1,05 / 1,15 0,21 57 EI 180 REI 180 R 180 107,4 2,2 0,16/0,28
  Silka Tempo 240 1/2 (20-2,0) 240 248 × 240 × 600 1,05 / 1,15 0,21 57 EI 180 REI 180 R 180 71,4 2,2 0,16/0,28
  Silka Tempo 180 (20-2,0) 180 498 × 180 × 600 1,05 / 1,15 0,16 54 EI 180 REI 180 R 120 107,6 1,6 0,16/0,28
  Silka Tempo 180 3/4 (20-2,0) 180 373 × 180 × 600 1,05 / 1,15 0,16 54 EI 180 REI 180 R 120 80,6 1,6 0,16/0,28
  Silka Tempo 180 1/2 (20-2,0) 180 248 × 180 × 600 1,05 / 1,15 0,16 54 EI 180 REI 180 R 120 53,6 1,6 0,16/0,28
  Montáž minižeriavom.
  1) Vzduchová nepriezvučnosť stanovená výpočtom pri zohľadnení plošnej hmotnosti. Plošná hmotnosť bola vypočítaná ako stredná hodnota rozsahu
  triedy podľa EN 771-2+A1 s obojstrannými omietkami hr. 10 mm s obj. hmotnosťou 1 300 kg/m³.
  2) Požiarna odolnosť stien podľa EN 13501-1.
  3) Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.
  4) J = jednoduchá stena / Č = členitá stena. Pracovná čata štvorčlenná.

   

   

  Základné údaje – vápenno-pieskové tvárnice Silka výšky 200 mm

  výrobok hr. muriva
  bez
  omietek
  rozmery
  d x š x v
   
   
  tepelná
  vodivosť
  tvárnic
  a muriva
  λdry / λU
  tepelný
  odpor
  návrhový
  RU
   
  vzduchová
  nepriezvučnost
  laboratórna 1)
  Rw
  požiarna
  odolnosť
  nenosných
  deliacich
  stien 2)
   
  požiarna
  odolnosť
  nosných
  děliacich
  stien 2)
   
  požiarna
  odolnosť
  nedeliacich
  stien 2)
   
  hmotnosť
  tvárnice
  spotreba
  malty 3)
  smerné
  časy murovania
  J / Č 4)
  typ mm mm W/(m.K) m2K/W dB min min min kg/ks [kg/m2] [h/m2]
  Profilovanie:: Pero + Drážka  
  Silka E240S (20-1,8) * 240 333 × 240 × 199 0,65 / 0,72 0,34 56 EI 180 REI 180 R 180 28,63 4,3 0,48 / 0,56
  Silka E240 (20-1,6) * 240 333 × 240 × 199 0,55 / 0,61 0,40 55 EI 180 REI 180 R 180 24,45 4,3 0,48 / 0,56
  Silka E180S (20-1,8) * 180 333 × 180 × 199 0,64 / 0,70 0,26 53 EI 180 REI 180 R 120 21,47 3,2 0,37 / 0,43
  Silka E180 (20-1,4) * 180 333 × 180 × 199 0,51 / 0,56 0,32 51 EI 180 REI 180 R 120 17,89 3,2 0,37 / 0,43
  * Priebežný zvislý otvor. Možné použitie pre vedenie kabaláže o priemere < 40 mm.
  1) Vzduchová nepriezvučnosť stanovená výpočtom pri zohľadnení plošnej hmotnosti. Plošná hmotnosť bola vypočítaná ako stredná hodnota rozsahu
  triedy podľa EN 771-2+A1 s obojstrannými omietkami hr. 10 mm s obj. hmotnosťou 1 300 kg/m³.
  2) Požiarna odolnosť stien podľa EN 13501-1.
  3) Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.
  4) J = jednoduchá stena / Č = členitá stena. Pracovná čata štvorčlenná.

   

   

  Základné údaje – vápenno-pieskové tvárnice Silka výšky < 200 mm – doplnkové

  výrobok hr. muriva
  bez
  omietek
  rozmery
  d x š x v
   
   
  tepelná
  vodivosť
  tvárnic
  a muriva
  λdry / λU
  tepelný
  odpor
  návrhový
  RU
   
  vzduchová
  nepriezvučnost
  laboratórna 1)
  Rw
  požiarna
  odolnosť
  nenosných
  deliacich
  stien 2)
   
  požiarna
  odolnosť
  nosných
  děliacich
  stien 2)
   
  požiarna
  odolnosť
  nedeliacich
  stien 2)
   
  hmotnosť
  tvárnice
  spotreba
  malty 3)
  smerné
  časy murovania
  J / Č 4)
  typ mm mm W/(m.K) m2K/W dB min min min kg/ks [kg/m2] [h/m2]
  Profilovanie:: Pero + Drážka  
  Silka EQ175/240 (20-1,8) * 240 333 × 240 × 174 1,05 / 1,15 0,21 56 EI 180 REI 180 R 180 25,03 4,9 0,48 / 0,56
  Silka EQ125/240 (20-1,8) * 240 333 × 240 × 124 1,05 / 1,15 0,21 56 EI 180 REI 180 R 180 17,84 6,9 0,48 / 0,56
  Silka EQ100/240 (20-1,8) * 240 333 × 240 × 98 1,05 / 1,15 0,21 56 EI 180 REI 180 R 180 14,10 8,9 0,48 / 0,56
  Silka EQ175/180 (20-1,8) * 180 333 × 180 × 174 1,05 / 1,15 0,16 53 EI 180 REI 180 R 120 18,77 3,7 0,48 / 0,55
  Silka EQ125/180 (20-1,8) * 180 333 × 180 × 124 1,05 / 1,15 0,16 53 EI 180 REI 180 R 120 13,38 5,1 0,48 / 0,55
  Silka EQ100/180 (20-1,8) * 180 333 × 180 × 98 1,05 / 1,15 0,16

  53

  EI 180 REI 180 R 120 10,57 6,7 0,48 / 0,55
  * Priebežný zvislý otvor. Možné použitie pre vedenie kabaláže o priemere < 40 mm.
  1) Vzduchová nepriezvučnosť stanovená výpočtom pri zohľadnení plošnej hmotnosti. Plošná hmotnosť bola vypočítaná ako stredná hodnota rozsahu
  triedy podľa EN 771-2+A1 s obojstrannými omietkami hr. 10 mm s obj. hmotnosťou 1 300 kg/m³.
  2) Požiarna odolnosť stien podľa EN 13501-1.
  3) Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.
  4) J = jednoduchá stena / Č = členitá stena. Pracovná čata štvorčlenná.

   

   

 • Videoukážka - Silka Tempo • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov