Silka Tempo

Systém veľkoformátových vápenno-pieskových tvárnic vhodný na strojové murovanie

 • Skracuje čas murovania až o 60 %
 • Znižuje fyzickú námahu murárov
 • Zvyšuje kvalitu steny
 • Znižuje náklady na financovanie výstavby

 

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Špecifikácia

  Murovacie vápenno-pieskové tvárnice kategórie I.

  Norma/predpis

  EN 771-2 Špecifikácia murovacích prvkov, časť 2: Vápennopieskové murovacie prvky

  Použitie

  Nosné a stužujúce steny s vysokou únosnosťou a akustické deliace steny. Výplňové a požiarne steny.

  Profilovanie

  S trojitým perom, drážkou (P + D) a úchopovými otvormi na strojovú manipuláciu.

  Rozmerová tolerancia

  Dĺžka/šírka: ±2,0 mm
  výška: ±1,0 mm
  pre maltu GPLM, TLM a TLMP

  Zpracování

  Tvárnice Silka Tempo sú určené na murovanie na tenké maltové lôžko. Tenkovrstvová lepiaca malta M10 sa nanáša v hr. 1 až 3 mm na ložné plochy v celej ploche. Pre správne množstvo nanášanej malty sa odporúča používať výhradne lyžice so zodpovedajúcimi zubmi a zodpovedajúcou šírkou. Styčné (zvislé) plochy v prípade tvárnic s P + D je možné spájať bez maltovania [1]. Hladké styčné plochy sa vždy maltujú. Po usadení tvárnice Silka Tempo sa upraví jej umiestnenie pomocou vodováhy a vhodného gumového kladiva. Spôsob zhotovenia styčných plôch (tzn. či maltovať, alebo nie) určuje projekt. Muruje sa na väzbu, to znamená minimálny presah murovacích prvkov je 20 % výšky tvárnice, t. j. min. 120 mm. Zvislé škáry je nutné vyplniť maltou v prípade dorezávaných dielov a taktiež v spojeniach dvoch kolmých stien [2]. Tvárnice Silka Tempo je možné dorezávať na stavbe pomocou rezacieho kotúča priemeru zodpovedajúceho šírke tvárnic. Takto je možné obmedziť používanie doplnkov a nutnosť plánu kladenia.

  Malta

  Silka lepiaca malta M10

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 – nehorľavé
  EN 13501-1

  Steny z tvárnic Silka Tempo počas požiaru:
  - nezapaľujú sa;
  - nevydávajú nadmerné teplo;
  - nevyvíjajú dym alebo jedovaté plyny;
  - nevyžarujú horiace častice alebo kvapôčky.

  Povrchové úpravy

  Vonkajšie povrchové úpravy:
  ETICS – podľa odporúčanej skladby výrobcu Omietky – bežná vápennocementová, vápenná či sadrová omietka na ručné aj strojové omietanie alebo systémová vonkajšia omietka Ytong tepelnoizolačná s výstužovou tkaninou.

  Vnútorné povrchové úpravy:
  Keramický obklad – spracovanie podľa predpisu výrobcu
  Omietky – sadrové a vápennosadrové omietky alebo systémová vnútorná omietka Ytong tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o vnútornú stierku Ytong hladenú.

  Kombinácia s inými stavebnými materiálmi
  Vzhľadom na takmer identické materiálové zloženie sa Silka jednoducho kombinuje s pórobetónovými výrobkami Ytong na báze piesku. Pri kombinácii materiálov je potrebné brať zreteľ na rozdielne technické vlastnosti. Pri zohľadnení rozdielov medzi materiálmi je možné tvárnice Silka kombinovať aj s keramickým murivom.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – vápenopískové
  vápenno-pieskové veľkoformátové tvárnice
  Silka Tempo a rozmerové doplnky

  Vlastnosti materiálu jednotka S15-1500 S20-1500 S20-1600 S20-1800 S20-2000
  Max. priemerná objemová
  hmotnosť materiálu
  v suchom stave EN 772-13
  kg/m-3 1500 1500 1600 1800 2000
  Normalizovaná pevnosť
  murovacích prvkov fb
  N/mm2 15 20 20 20 20
  Deklarovaná hodnota
  tepelnej vodivosti λ10,DRY
  W/mK 0,51 0,51 0,55 0,65 1,05
  Návrhová hodnota
  tepelnej
  vodivosti λU
  W/mK 0,56 0,56 0,61 0,72 1,16
  Faktor difuzného
  odporu μ (ČSN EN 1745)
  - 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
  Merná tepelná
  kapacita c (ČSN EN 1745)
  J/(kg.K) 1000 1000 1000 1000 1000
  Koeficient tepelného
  pretvorenia αb
  1/K 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6
  Vlhkostné pretvorenie ε mm/m ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20
  Priľnavosť N/mm² 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

  Vlastnosti muriva

  Charakteristická hodnota
  vlastnej tiaže muriva
  kN/m3 15,0 15,0 16,0 18,0 20,0
  Charakteristická pevnosť
  muriva v tlaku fk 1)
  N/mm2 7,99 10,21 10,21 10,21 10,21

  1) Podľa EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) pri použití malty pre tenké škáry, K = 0,80.

 • Základné údaje

  Základné údaje – vápenno-pieskové veľkoformátové tvárnice Silka Tempo
  výšky 600 mm

  výrobok rozmery
  d x v x š
   
   
  kusov na
  paletě
  expedičná
  hmotnosť
   
  tepelný
  odpor RU
   
  normalizovaná
  pevnosť
  tvárnice
  v tlaku
  fb
  vzduchová
  neprie-
  zvučnosť
  Rw
   
  požiarná
  odolnosť
  spotreba
  malty *
  smerná
  pracnosť
  murovania**
  stena plná/stena s otvormi
  [typ] [mm] [ks/pal] [kg/pal] [m2K/W]   [dB] [min] [kg/m2] [h/m2]
  Profilovanie: Pero + Drážka S20–1800
  Silka Tempo 24 498 x 600 x 240 12 1741 0,21 20 59** REI 240 2,16 0,16/0,28
  Silka Tempo 24 (3/4) 373 x 600 x 240 12 1309 0,21 20 59 REI 240 2,16 0,16/0,28
  Silka Tempo 24 (1/2) 248 x 600 x 240 24 1734 0,21 20 59 REI 240 2,16 0,16/0,28
  Silka Tempo 18 498 x 600 x 180 16 1741 0,16 20 57 REI 180 1,62 0,16/0,28
  Silka Tempo 18 (3/4) 373 x 600 x 180 16 1309 0,16 20 57 REI 180 1,62 0,16/0,28
  Silka Tempo 18 (1/2) 248 x 600 x 180 32 1734 0,16 20 57 REI 180 1,62 0,16/0,28
  Montáž minižeriavom
  *) Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.
  **) Počítané s pracovnou čatou 2 osoby a minižeriav.
  ***) R‘w = 56 dB, Medzibytová stena S = 14,3 m².

  Podľa protokolu: Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB 796. Seria: W-04/14/S-003.
  Platný sortiment a expedičné údaje viď aktuálny cenník

  Základné údaje – doplnkové tvárnice pre veľkoformátové vápenno-pieskové tvárnice Silka Tempo

  hr. zdiva
  bez
  omítek
  rozmery
  d x v x š
   
   
  kusov na
  paletě
  tepelný
  odpor RU
   
  normalizovaná
  pevnosť
  tvárnice
  v tlaku
  fb
  vzduchová
  neprie-
  zvučnosť
  Rw
   
  požiarná
  odolnosť
  spotreba
  malty *

  smerná
  pracnosť-
  murovania

  [mm] [mm] [ks/pal] [m2K/W]   [dB] [min] [kg/m2] [h/m2]
  Profilovanie: Pero + Drážka S20–1800
  240 333 x 199 x 240 45 0,34 20 59 REI 240 4,3 2,00
  180 333 x 199 x 180 60 0,25 20 54 REI 180 3,2 2,60
  240 333 x 98 x 240 90 0,34 20 59 REI 240 8,9 2,30
  180 333 x 98 x 180 120 0,25 20 53 REI 180 6,7 3,10
  * Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.

   

  Základné údaje – vápenno-pieskové veľkoformátové tvárnice Silka Tempo
  výšky 100 mm (od 04/ 2019)

  hr. zdiva
  bez
  omítek
  rozmery
  d x v x š
   
   
  kusov na
  paletě
  expedičná
  hmotnosť
   
  tepelný
  odpor RU
   
  normalizovaná
  pevnosť
  tvárnice
  v tlaku
  fb
  vzduchová
  neprie-
  zvučnosť
  Rw
   
  požiarná
  odolnosť
  spotreba
  malty *
  [mm] [mm] [ks/pal] [kg/pal] [m2K/W]   [dB] [min] [kg/m2]
  Profilovanie: Pero + Drážka S20–1800
  240 333 x 98 x 240 90 1289 0,336 20 59 REI 180 8,88
  180 333 x 98 x 180 120 1289 0,252 20 53 REI 180 6,66
  Montáž minižeriavom
  * Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.

   

 • Videoukážka - Silka Tempo • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov