Silka Tempo – podrobné predstavenie

 

Stačí podstupovať podľa nášho návodu na prácu so Silka Tempom.

Pre prácu s tvárnicami Silka Tempo budete potrebovať minižeriav, gumové kladivo, murárske kladivo, vodováhu, meter, lyžicu Silka, lyžicu murársku, vedro, zakladaciu maltu, lepidlo Silka, pomaloobrátkové miešadlo, prenosné schodíky nahrádzajúce lešenie.

 1. Požičajte si minižeriav

  Vďaka minižeriavu budete môcť preniesť aj dve tvárnice Silka Tempo naraz, s celkovou hmotnosťou 250 kg. S inými kliešťami v sade prenesiete aj tri tvárnice malého formátu Silka. Pracujte ideálne v dvojčlennej pracovnej čate. Jeden pracovník muruje a druhý obsluhuje minižeriav. Ak budete potrebovať minižeriav vyložiť na strop, využite k tomu bežnú hydraulickú ruku. Na väčších stavbách vám manipuláciu zaistí vežový žeriav.

 2. Zafixujte a nastavte minižeriav

  Najprv minižeriav zafixujte proti otáčaniu pomocou závlačky. Začnite postavením zaisťovacej podpornej nohy za protizávažie. Ak je požiadavka na murovanie vo výške viac ako 4 m, vysuňte predlžovací kus stojky. Potom zaistite vysunuté rameno aj so závlačkou. Pripojte diaľkový ovládač kladkostroja a pomocou jednoduchého ovládania a hydrauliky vztýčte žeriav do pracovnej polohy. Teraz už môžete schovať zaisťovaciu podpornú nohu, vďaka čomu sa budete môcť so žeriavom posúvať. Preštudujte si priložené návody, ktoré sú súčasťou každého žeriavu. Preškolenie na prácu so žeriavom prebehne priamo na stavbe a bude písomne potvrdené do odovzdávacieho protokolu.

 3. Naštudujte si plány vzorového nákresu stien

  Návod na rozmiestnenie jednotlivých tvárnic nájdete vo vzorových rozkresoch stien. Pokiaľ chcete murovať bezodpadovo, dodržte dĺžkový modul 125 mm a výškový modul 100 mm. V prípade, že modul nedokážete dodržať, pomôžte si malými tvárnicami Silka E-S, ktoré si ľahko narežete na požadovaný rozmer. Výškový modul je totiž kompatibilný a tri malé tvárnice Silka E-S sú rovnakej výšky ako tvárnice Silka Tempo, teda 60 cm.

 4. Rozmiestnite palety s materiálom

  Pred začiatkom stavby rozmiestnite palety s materiálom Silka Tempo na stavbe tak, aby ste sa so žeriavom dostali pohodlne ku každej palete. Štandardne umiestňujte palety medzi žeriav a murovanú stenu. V prípade krajnej steny alebo nedostatku miesta môže žeriav preberať tvárnice uložené na paletách za murovanou stenou.

 5. Začnite zakladacím radom

  Rovinatosť prvého radu stien sa bude odrážať v celej stene. Preto ju robte z malých formátov Silka E-S, aby sa pri založení dala vyrovnať. Zakladajte do bežnej zakladacej malty s pevnosťou 10 MPa, a to deň vopred, aby zakladací rad vyzrel. Tvárnice Silka Tempo potom murujte na tenkovrstvovú maltu Silka. Tú si pripravte pomocou pomaloobrátkového miešadla.

 6. Dôležité je celoplošné nanášanie malty

  Pre prácu so Silka Tempom použite rovnaké náradie a postupy ako pri murovaní malých formátov tvárnic. Murovacie lyžice Silka vám pomôžu dávkovať presné množstvo malty na celú šírku muriva tak, aby došlo k celoplošnému premaltovaniu. Ložné škáry muriva a spodnú hranu tvárnic pred nanášaním malty dôkladne očistite tak, aby došlo k riadnemu priľnutiu malty v plnej ploche.

  Tvárnice Silka Tempo sú vyrábané s profilovaním pero-drážka, vďaka čomu nie je potrebné zvislé spoje medzi tvárnicami spájať maltou. Ak je pre dĺžkový modul steny potrebné navýšiť dĺžku o pár centimetrov, ide to ľahko pomocou vytvorenia širšej zvislej škáry, napr. 5 cm, ktorú vyplníte bežnou cementovou maltou. Spoje do 30 cm môžete spájať murovacou maltou Silka. Maltované spoje robte v rohoch stavby.

 7. Po skončení bezpečne zložte žeriav

  Po dokončení práce zložte žeriav. Skladanie žeriavu začnite jeho zaistením proti otáčaniu tak, že vysuniete zaisťovaciu podpornú nohu za protizávažie. Stlačte gombík na ovládači a žeriav sa automaticky zloží. Ak ste vysúvali predĺženie ramena, je potrebné ho znovu zasunúť. Následne zložte podpornú nohu a demontujte ovládač kladkostroja. Žeriav zaistite a zabrzdite proti pojazdu.

 

Inšpirujte sa domy z Ytongu, v ktorých už majitelia spokojne bývajú.

Máte už hotový projekt?

Zašlite nám ho a do 7 dní obdržíte nacenenie materiálu zadarmo.