Silka lepiaca malta

 • Suchá zmes na tenkovrstvové murovanie
 • Ľahko spracovateľná
 • Nízka spotreba
 • Priľnavá
 • Ekologicky neškodná
 

Výrobok

Návrhová malta na murovanie na tenké škáry (T)

Norma/predpis

EN 998-2

Použitie

Malta je určená na tenkovrstvové murovanie presných vápenno-pieskových tvárnic Silka. Je určená na vnútorné i vonkajšie použitie.

Zloženie:

Suchá maltová zmes je zložená z anorganických spojív, plnív a hygienicky neškodných zušľachťujúcich prísad.

Spracovanie

Obsah vreca (17 kg) postupne vsypeme do čistej vody s množstvom 4,8 litra a premiešame elektrickým pomalobežným miešačom s vhodným miešadlom [1], až vznikne vláčna hmota pastovitej konzistencie bez hrudiek. Po 5 minútach zrenia znovu premiešame. V prípade potreby je možné maltu rozriediť s 1 – 2 dcl vody. Malta má správnu konzistenciu, keď zachováva drážky vzniknuté nanášaním ozubenou lyžicou. Čerstvá malta je za normálnych teplôt spracovateľná asi 4 hodiny. Podklad na nanášanie malty musí byť pevný, čistý a zbavený prachu.
Maltu naťahujeme celoplošne v rovnomernej vrstve murárskou lyžicou Ytong so zubami 5 × 5 mm [2] na vodorovné, pri hladkých tvárniciach i na zvislé škáry. Do malty kladieme prachu zbavené tvárnice a doklepávame gumovým kladivkom tak, aby mali škáry rovnakú hrúbku 1 – 3 mm. Poloha tvárnic sa dá upravovať do 5 minút.

Dôležité upozornenia

Dodatočné pridanie spojív, kameniva a iných prísad, ako aj preosievanie malty, je neprípustné. Na rozrobenie malty je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1 008. Nespracovávajte pri teplotách vzduchu a muriva nižších ako + 5 °C.

Bezpečnosť a hygiena

Pri práci so zmesou dodržujte platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia. Pri manipulácii používajte ochranné rukavice a okuliare. Pri zasiahnutí očí ich vymývajte prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po práci umyte pokožku vodou a mydlom a ošetrite vhodným krémom.

Balenie a skladovanie

V papierových vreciach 17 kg skladujte v suchu, chráňte pred vlhkom. Pri dodržaní stanovených podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov.
 
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – Silka lepiaca malta

    jednotka hodnota
  Pevnosť v tlaku N/mm2 Trieda M5
  Pevnosť v ťahu za ohybu N/mm2 1,45
  Súdržnosť, prídržnosť N/mm2 min. 0,5
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 50 % W/(m.k) 0,47
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 90 % W/(m.k) 0,54
  Faktor difúzneho odporu μ (EN 1745) - ≤ 15
  Reakcia na oheň tr. - A1f
  Kapilárna absorpcia vody max. kg/(m2.min0,5) NPD

  NPD=nebylo stanovené

 • Základné údaje

  Základné údaje – Silka lepiaca malta

  hodnota jednotka
  Sypná hmotnosť1700kg/m3
  Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty1400 - 1500kg/m3
  Zrnitosť0-0,63mm
  Spotreba vody4,5l/vrece
  Opakované premiešanie po5min
  Minimálna teplota spracovania≥ 5°C
  Doba spracovateľnosti3-4hod
  Čas tvrdnutia (v závislosti od teploty ovzdušia)2-5dni
  TrvanlivosťPosúdenie podľa ustanovení platného v mieste určeného použitia malty (NPD)
  Skladovateľnosť12mesiac
  Obsah vreca17kg
  Orientačná spotreba suchej maltovej zmesi1,45/1 mmkg/m2, kg/m3
  Minimálná hrúbka vrstvy1mm
  Maximálná hrúbka vrstvy3mm

  NPD = nebolo stanovené
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.

 • Dokumenty na stiahnutie