Schodisková konzola

Schodisková konzola
 • Systémové riešenie pre montáž schodiska Ytong
 • Zväčšenie užitočného priestoru pod schodiskom
 • Jednoduché a pevné ukotvenie schodiskového stupňa

 

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Nehrdzavejúca oceľ.

  Norma/predpis

  Technická špecifikácia Xella Slovensko, spol. s r.o.

  Použitie

  Na uloženie pórobetónových schodiskových stupňov Ytong k nosnému alebo obvodovému murivu schodiskových pórobetónových stien v rodinných domoch. Pričom svetlá šírka schodiska smie byť maximálne 1 200 mm.

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 - nehorľavé
  EN 13501-1

  Požiarna odolnosť

  Konzoly nemusia byť chránené proti ohňu náterom, omietkou alebo obkladom v prípade, že schodisko v rodinnom dome je súčasťou jedného požiarneho úseku a zároveň schodisko neslúži na únik pre viac ako 6 osôb.

  Spracovanie

  Konzoly je možné použiť iba na schodiská so svetlou šírkou max. 1 200 mm. Konzola sa kratšou vodorovnou časťou zarazí do steny do presne vymeranej a vopred pripravenej vodorovnej drážky.
  Na zhotovenie drážky sa najlepšie hodí elektrická uhlová brúska s kotúčom priemeru min. 115 mm. Pre správnu fixáciu konzoly v stene musí byť drážka tesná alebo vyplnená maltou. Pórobetónové prefabrikované stupne Ytong SCH sa osadia na dlhšiu vodorovnú plochu konzoly a po usadení sa zafixujú zospodu proti posunutiu dutým klincom alebo turboskrutkou ø 6 mm a s dĺžkou 100 mm. Na tento účel sú v konzole otvory ø 8 mm. Medzera medzi schodiskovým stupňom a stenou musí byť vyplnená maltou, výslovne sa zakazuje vyplňovať medzeru penou. Na uloženie štandardného schodiskového stupňa Ytong SCH šírky 300 mm sa použijú minimálne 2 konzoly na jednom konci stupňa. Pre schodiskové stupne väčších šírok je nutné počet konzol primerane zvýšiť minimálne o jednu konzolu tak, aby osová vzdialenosť medzi konzolami nebola väčšia ako 300 mm. Šírkou stupňa sa rozumie pôdorysný rozmer stupňa meraný na strane uloženej na konzoly. V prípade stupňov lichobežníkového tvaru je použitie konzol na užšom konci zakázané. Konzoly je možné použiť iba na vonkajšom obvode schodiska, v počte minimálne 2 kusy na jeden stupeň. Za správne použitie schodiskových konzol zodpovedá projektant a toto nie je predmetom tejto technickej špecifikácie.
 • Základné údaje

  Základné údaje - schodisková konzola

  názov rozmery
  š x v x d
  hmnotnosť počet kusov v balení únosnosť
    [mm] [kg/ks] [ks] [kN]
  KZ 125/45 70 x 45 125 0,3 1 0,5
 • Vzorové riešenia použitia konzol na rôzne tvary schodísk

  Vzorové riešenia použitia konzol na rôzne tvary schodísk

 • Dokumenty na stiahnutie

Spojka zdiva

 

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov