Pasívna výstavba bez zateplenia s tepelne aktivovanou základovou doskou

Rodinný dom zo systému Ytong je príkladom ekonomického a inovatívneho stavania – jednovrstvový pasívny dom bol postavený svojpomocne a majiteľ naň čerpal dotáciu Zelená úsporám. Projekt predstavuje v praxi zaujímavé riešenie vykurovania termicky aktivovanej základovej dosky a použitie kompletného systému Ytong. Svojimi nízkymi nákladmi a mimoriadne úspornou, komfortnou prevádzkou je tento projekt užívateľsky priaznivým riešením.

fotogaléria >>
Rozloha: užitná plocha 170m², garáž 39m²
Počet funkčných jednotiek: jedna BJ 5kk pre 4 osoby
Spotreba energie na vykurovanie: 12 kW/m rok (25.000,-Kč)
Autor projektu Ing. Arch. Vilém Čech, Ing. Petr Mareček

Stavebník so svojou manželkou mali jasný a našťastie zhodný cieľ. Chceli v krátkom čase postaviť moderné rodinné sídlo, ktoré poskytne nadštandardný komfort a bude mať aj priestory pre hostí. Súčasťou ich predstáv bola aj jasne definovaná cena – dom nesmie byť drahší než štandardné porovnateľné domy. Ďalšou požiadavkou bolo, aby bol postavený z jednotného, pokiaľ možno kompletného stavebného systému. Navyše musí byť vhodný pre stavbu svojpomocne, pretože sa rozhodli stavať za prispenia laikov i odborníkov z radov známych a príbuzných. Systém Ytong ponúkol kompletné riešenie všetkých dielov vrátane stropov a strechy. Jeho použitie u laických stavebníkov je už bohato overené. Práve pre tento typ stavania je Ytong ideálny, navyše investori môžu využiť celý rad odborných poradenských služieb vo všetkých fázach projektu a výstavby.

Zadávatelia tiež veľmi starostlivo hodnotili nielen otázku obstarávacích, ale aj prevádzkových nákladov. Okrem toho ale vo svojich predstavách išli na rozdiel od väčšiny súčasných stavebníkov ešte o niečo ďalej. Uvedomovali si riziká vyplývajúce zo zlého vnútorného prostredia, vysokého obsahu CO2 v utesnených priestoroch, vysokej vlhkosti a s tým súvisiace riziko bujnenia plesní. Preto je súčasťou projektu riadené vetranie s rekuperáciou a filtráciou, centrálny vysávač a povrchy plôch nenáročné na údržbu. Týmto požiadavkám zodpovedal aj výber materiálu pre hrubú stavbu. Ytong prirodzene reguluje vlhkosť a zabraňuje vzniku plesní. Použitie systému ako celku umožňuje postaviť homogénnu hrubú stavbu bez tepelných mostov a masívna strecha zabraňuje letnému prehrievaniu. Optimálne navrhnutý pasívny dom im navyše poskytne v rámci programu Nová zelená úsporám štátnu dotáciu v celkovej výške 485.000,- Kč (cca 18 000 €).

Zoznámte sa s materiálmi a technickými riešeniami

Budova je založená na penovom skle s hrúbkou 500 mm. Na ňom je železobetónová doska s hrúbkou 250 mm, ktorej jadro je termicky aktivované. Vystužená je armovacou sieťou 100 x 100 x 8 mm pri oboch povrchoch. Obvodové nosné murivo je z materiálu Ytong Theta + 1,8 - 300 v hrúbke 0,500 m bez zateplenia. Vnútorné nosné murivo tvorí Ytong P2 - 500 v hrúbke 250 mm, priečky Ytong P4 - 500 hrúbky 100 mm a Silka S 20 - 2000 hrúbky 100 mm. Silka je materiál od rovnakého výrobcu a rovnakého zloženia, vyniká akustickými vlastnosťami a únosnosťou. Konštrukciu stropu nad 1. NP tvoria systémový strop Ytong Ekonóm hrúbky 250 mm.

Klasická konštrukcia podlahy v 1. NP je vynechaná. Priamo na leštenom povrchu základovej dosky je položená drevovláknitá kročajová izolácia a vinylová podlaha. V 2. NP sú položené parkety z laminátu s integrovanou krokovou izoláciou. Konštrukciu strechy tvorí strešný systém Ytong Komfort hr. 0,20 m, zateplený grafitovou EPS doskou hrúbky 300 mm. Strešná krytina je z tvrdého betónu tehlovej farby. Vnútorné omietky sú sadrové tenkovrstvové. Výplne otvorov budú hliníkovo-drevené s trojitým zasklením. Vonkajšia tepelná omietka je navrhnutá v hrúbke 30 mm. Vykurovanie rieši systém termickej aktivácie betónovej základovej dosky, zdrojom je tepelné čerpadlo zem-voda s výkonom 3 kW, doplnené tepelnou špirálou pre nárazové spotreby. Vetranie je riadené rovnotlakové s protiprúdovou rekuperáciou v hviezdicovom systéme. Hrubú stavbu realizoval investor svojpomocne, vrátane stropu a strechy, základovú dosku v spolupráci s odbornou firmou.

 

Bezplatné nacenenie vášho projektuBezplatné nacenenie vášho projektu

Referenčné stavby - Rodinné domy

Ďalšie kategórie referencií