Reprezentatívne bývanie zateplenie nepotrebuje

Developerský projekt Drásov je šitý na mieru záujemcom, ktorí kladú nároky na kvalitu bývania. Súčasťou tohto prístupu je aj využitie systému Ytong – rodinné domy sú postavené v nízkoenergetickom štandarde z tepelnoizolačných tvárnic bez zateplenia. Z rovnakého materiálu boli použité aj stropy.

Dom je navrhnutý pre veľkorysé užívanie štvor až päťčlennou rodinou a poskytuje dostatočné súkromie všetkým svojim obyvateľom. V letných mesiacoch ponúka otvorený priechod na terasu a do záhrady, ktorá tvorí ďalší priestor pre sezónne aktivity. Jednoposchodová murovaná stavba je doplnená atypicky riešenou plochou strechou. Nosnú konštrukciu tvoria tepelnoizolačné tvárnice Ytong s hrúbkou 450 mm.

Jedna vrstva muriva stačí

Vďaka jednovrstvému murovaniu bolo možné vynechať dodatočnú kontaktnú izoláciu, aby sa dosiahli hodnoty nízkoenergetickej výstavby. Výhodou nie je len skrátenie doby výstavby a zjednodušenie procesu stavebných prác. Výsledná konštrukcia je homogénna a nevytvára kritické body pri napájaní dvoch rôznych materiálov. Pórovitá štruktúra Ytongu tak spĺňa svoju funkciu tepelnej izolácie, ale zároveň vytvára zdravú klímu v budove. Ďalším prínosom je, že materiál má takmer neobmedzenú životnosť, na rozdiel od niektorých tepelných izolácií. Pevná jednovrstvová stena má lepšie akustické vlastnosti vďaka svojej hrúbke a priestor je odolnejší voči prehriatiu.

Systémové riešenie stropu

Zo systému Ytong sú tiež deliace priečky, preklady a stropná konštrukcia Ytong Ekonom. Zaujímavosťou je jej dvojúrovňové prevedenie, ktoré v centrálnej časti vytvára vyvýšenú časť. Tá pôsobí z vnútorného pohľadu ľahkým vzdušným dojmom. Na okrajoch má strešná konštrukcia prevýšenie, ktoré je charakteristickým architektonickým prvkom, ktorý podčiarkuje celkový koncept budovy. Systémový strop tu bol použitý pre svoju ľahkú montáž bez nadbetonávky a armovacích oceľových sietí. „Výhodou je, že stropné vložky možno ľahko rezať pílou v priečnom i pozdĺžnom smere. Tým sa eliminuje riziko vzniku chýb a znižuje sa množstvo odpadu. Ďalším plus stropu Ekonóm je jeho takmer úplná rovinnosť. Odchýlka je taká malá, že nevyžaduje ďalšie korekcie výšky. Najmä v spojení s vhodnou suchou skladbou podlahy prináša zjednodušenie konštrukcií podláh a s tým spojené ďalšie úspory,“ hovorí Ing. Jiří Suchánek, konateľ developerskej firmy S-universal-stavby s.r.o.

Projekt priťahuje záujemcov o kvalitné bývanie – veľkorysý pozemok, atraktívne miesto je spojené s kvalitnou konštrukciou a starostlivo zvoleným materiálovým riešením. Zároveň sa tu počíta s tým, že investícia je náročná najmä v začiatku – dom je pripravený aj na nové tepelnotechnické normy roku 2020. Jednovrstvovým riešením tiež odpadajú v budúcnosti problémy s prípadnou výmenou kontaktného zateplenia.

 

Bezplatné nacenenie vášho projektuBezplatné nacenenie vášho projektu

Referenčné stavby - Rodinné domy

Ďalšie kategórie referencií