Registrácia na exkurziu

Exkurzia a prezentácia k 25. ročníku medzinárodnej študentskej sútaže Xella s témou P/REZIDENTSKÁ REZIDENCIA. Prezidentská vila na bratislavskom Slavíne

Exkurzia s návštevou riešeného pozemku a jestvujúcej prezidentskej vily na Slavíne a vstupná prezentácia k téme za prítomnosti vedúceho Kancelárie prezidenta SR p. Štefana Rozkopála sa bude konat 5. 11. 2019 so začiatkom o 10:30 v Aule Emila Belluša na Fakulte architektúry STU, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava.

Následne po prezentácii témy bude možné organizovane v stanovych skupinách po 25 ludí navštívit riešeny pozemok a vilu na Slavíne s Kanceláriou prezidenta SR s dohodnutou možnostou fotografovania.

Svojou registráciou sa zaväzujete k tomu , že vyhotovené fotografie nebudú poskytnuté tretím stranám a nebudú využité na komerčné účely.