Prvý rad muriva

 

Stačí založiť rohy podľa nášho návodu

 1. Vymerajte rozmery a skontrolujte dosku

  Po vyhotovení hydroizolácie vymerajte presné rozmery pôdorysu a polohu budúcich obvodových stien podľa projektu. Pred začiatkom murovania skontrolujte rovinnosť základovej dosky. Musí spĺňať výškovú toleranciu max. ± 25 mm.

  Tvárnice môžete založiť aj s predsadením prvej rady tvárnic cez základ až do vzdialenosti jednej pätiny hrúbky tvárnice. Po statickom posúdení u ľahkých stavieb typu bungalov môžete až do štvrtiny. Tie isté zásady platia aj pre presadenie v druhom rade. Prvý rad je z menšej hrúbky tvárnic tak, aby murivo zo strany interiéru lícovalo a vytvorili ste priestor pre zateplenie sokla.

 2. Začnite v rohoch

  Ako prvé uložte tvárnicu v najvyššom rohu základovej dosky - perami von z domu. Tvárnicu usaďte na zakladaciu tepelnoizolačnú maltu Ytong v celej ploche tvárnice v hrúbke min. 10 mm. Na jedno vrece malty dajte 9-10 litrov vody a rozmiešajte. Správnu konzistenciu spoznáte podľa toho, že sa malta po rozprestretie nerozteká a po usadení tvárnice ide korigovať vodorovnosť v oboch smeroch.

 3. Priebežne kontrolujte rovnosť

  Tvárnicu stabilizujte poklepom gumeným kladivom a kontrolujte vodorovnosť tvárnice v oboch smeroch. Výškové osadenie tvárnic merajte vo všetkých rohoch. Ideálne je použiť nivelačný prístroj alebo rotačný laser.

 

Inšpirujte sa domy z Ytongu, v ktorých už majitelia spokojne bývajú.

Máte už hotový projekt?

Zašlite nám ho a do 7 dní obdržíte nacenenie materiálu zadarmo.