Priemyselná výstavba

YTONG - Strešné konštrukcie

10001 Minimálne uloženie pre strešné dielce YTONG a stropné dielce YTONG
10030 Prestup cez strešnú a stropnú konštrukciu, Oceľová výmena pre otvory o šírke max. 600mm s prenesením zaťaženia na vedľajšie dielce
10012 Oceľové výmeny pre otvory >= 2x šírka dielca-u strešných dielcov YTONG, so zaťažením na okraji dielcov
11002 Kotvenie strešných dielcov YTONG s perom a drážkou na oceľovú konštrukciu v strede pomocou kotevnej koľajničky
11003 Kotvenie strešných dielcov YTONG s perom a drážkou na oceľovú konštrukciu v strede bez kotevnej koľajničky
12002 Kotvenie strešných dielcov YTONG s perom a drážkou na železobet. konštrukciu v strede pomocou kotev. koľajničky
11020 Kotvenie strešných dielcov YTONG s perom a drážkou na oceľovú konštrukciu pri atike
11040 Kotvenie strešných dielcov YTONG s perom a drážkou na oceľovú konštrukciu pri atike bez kotevnej koľajničky
11041 Kotvenie strešných dielcov YTONG s perom a drážkou na oceľovú konštrukciu pri atike pomocou kotevnej koľajničky
12040 Kotvenie strešných dielcov YTONG s perom a drážkou na železobetónovú konštrukciu pri atike

YTONG - Stenové konštrukcie

30060 Vytvorenie sokla pre stenové dielce dielce Ytong horizontálne uložené na ocelovú, príp. železobetónovú konštrukciu
30039 Rám dverí s výškovým vyrovnaním pre jednokrídlové dvere v stenách z horizontálnych stenových dielcov YTONG
30042 Rám dverí s výškovým vyrovnaním pre dvojkrídlové dvere v stenách z horizontálnych stenových dielcov YTONG
30036 Rám dverí pre jednokrídlové požiarne dvere v stenách z horizontálnych stenových dielcov YTONG
31002 Stredové kotvenie horizontálnych stenových dielcov YTONG na oceľovú konštrukciu pomocou kotevnej kolajničky
31003 Stredové kotvenie horizontálnych stenových dielcov YTONG na oceľovú konštrukciu bez kotevnej kolajničky
32002 Stredové kotvenie horizontálnych stenových dielcov YTONG na železobetónovú konštrukciu
32183 Kotvenie lizén YTONG na horizontálne stenové dielce YTONG
31601 Kotvenie horizontálnych stenových dielcov medzi oceľovú konštrukciu pomocou kotviacich príložiek
32601 Kotvenie horizontálnych stenových dielcov medzi železobetónovú konštrukciu pomocou kotevnej príložky
32602 Kotvenie horizontálnych stenových dielcov medzi železobetónovú konštrukciu bez kotevnej príložky
32131 Úložná konzola pre horizontálne stenové dielce medzi železobetónovú konštrukciu
31021 Rohové kotvenie horizontálnych stenových dielcov na oceľovú konštrukciu pomocou kotevnej koľajničky
31025 Rohové kotvenie horizontálnych stenových dielcov na oceľovú konštrukciu bez kotevnej koľajničky
31414 Kotvenie rohových kusov YTONG na oceľovú konštrukciu pomocou kotevnej koľajničky
32021 Rohové kotvenie horizontálnych stenových dielcov YTONG na železobetónovú konštrukciu
32414 Kotvenie rohových kusov YTONG na železobetónovú konštrukciu
31042 Atika - stredové kotvenie horizontálnych stenových dielcov YTONG na oceľovú konštrukciu pomocou kotevnej koľajničky
31050 Atika - stredové kotvenie horizontálnych stenových dielcov YTONG na oceľovú konštrukciu bez kotevnej koľajničky
32042 Atika - stredové kotvenie horizontálnych stenových dielcov YTONG na železobet. konštrukciu pomocou kotevnej koľajničky
32050 Atika - stredové kotvenie horizontálnych stenových dielcov YTONG na železobet. konštrukciu bez kotevnej koľajničky
31063 Atika - rohové kotvenie horizontálnych stenových dielcov YTONG na oceľovú konštrukciu bez kotviacej príložky
31076 Atika - kotvenie rohového kusu YTONG na oceľovú konštrukciu pomocou púzdrových klincov
32061 Atika - rohové kotvenie horizontálnych stenových dielcov YTONG na železobet. konštrukciu pomocou kotevnej koľajničky
32063 Atika - rohové kotvenie horizontálnych stenových dielcov YTONG na železobet. konštrukciu bez kotviacej príložky
32070 Atika - kotvenie rohového kusu YTONG na železobetónovú konštrukciu pomocou kotevnej koľajničky
32072 Atika - kotvenie rohového kusu YTONG na železobetónovú konštrukciu bez kotevnej koľajničky
32076 Atika - kotvenie rohového kusu YTONG na železobetónovú konštrukciu pomocou púzdrových klincov
31081 Kotvenie rámu brány alebo rámu dvier v stenách z horizontálnych stenových dielcov YTONG na oceľovú konštrukciu
32082 Kotvenie rámu brány alebo rámu dvier v stenách z horizontálnych stenových dielcov YTONG na železobet. konštrukciu
31121 Úložná konzola pre horizontálne stenové dielce YTONG na oceľovú konštrukciu s tepelnou izoláciou
31122 Úložná konzola pre horizontálne stenové dielce YTONG na oceľovú konštrukciu bez tepelnej izolácie
31126 Rohová úložná konzola pre horizontálne stenové dielce YTONG na oceľovú konštrukciu bez tepelnej izolácie
32122 Úložná konzola pre horizontálne stenové dielce YTONG na železobetónovú konštrukciu bez tepelnej izolácie
31161 Kotvenie štítu z horizontálnych stenových dielcov YTONG na oceľovú konštrukciu pomocou kotviacej príložky
32161 Kotvenie štítu z horizontálnych stenových dielcov YTONG na železobetónovú konštrukciu pomocou kotviacej príložky

YTONG - Požiarne steny

31501 Stredové kotvenie horizontál. sten. dielcov YTONG na oceľovú konštrukciu pomocou kotevnej koľajničky
32501 Stredové kotvenie horizontál. sten. dielcov YTONG na železobet. konštrukciu pomocou kotevnej koľajničky
31516 Rohové kotvenie horizontál. sten. dielcov YTONG na oceľovú konštrukciu pomocou kotevnej koľajničky
32516 Rohové kotvenie horizontál. sten. dielcov YTONG na železobet. konštrukciu pomocou kotevnej koľajničky
32550 Kotvenie horizontál. stenových dielcov YTONG medzi železobetónovú konštrukciu bez kotevnej príložky
32552 Kotvenie horizontál. stenových dielcov YTONG medzi železobet. konštrukciu pomocou kotevnej príložky

Ytong Multipor

83501 Obklad nosníka, obklad železobetónovej konštrukcie
83504 Obklad železobetónovej konštrukcie, obklad nosníka s ukončovacím profilom
83505 Obklad železobetónovej konštrukcie, obklad železobetónového stropu s trámom
83601 Obklad železobetónovej konštrukcie, ukončenie obkladu pri stene
83602 Obklad železobetónovej konštrukcie, ukončenie obkladu pri stene
83603 Obklad železobetónovej konštrukcie, ukončenie obkladu pri stene s ukončovacím profilom
83701 Obklad nosníka, obklad železobetónovej konštrukcie, príklad skladby tepelnoizolačných dosiek