Priečkové panely

Najhospodárnejšie riešenie vnútorných nenosných a deliacich stien, alternatíva k tradičnej výstavbe

 • Výrazne skracuje čas výstavby
 • Šetrí náklady na výstavbu
 • Zväčšuje úžitkovú plochu podlaží
 • Zaisťuje výstavbu tenkých, pevných, rovných priečok

 

Informácie o produktu

 • Stavebná fyzika - akustika priečok

 • Základné technické údaje

  Špecifikácie

  Vystužené stenové dielce z pórobetónu

  Norma

  EN 12602 a Európske technické schválenie ETA-03/0007

  Použitie

  Nenosné vnútorné steny, deliace steny. Ideálne sú na veľké plochy s malým členením a s požiadavkou na rýchlu výstavbu.

  Profilovanie

  Ytong priečkové panely sa vyrábajú na mieru, na výšku podlažia. Max. výška panelu je 3,0 m. Panely sú vystužené transportnou výstužou v pozdĺžnom smere.
  Povrch panelov je hladší ako pri bežnom pórobetónovom murive, čo umožňuje jednoduché vykonávanie povrchových úprav aj zhotovenie stien bez povrchových úprav. Vyhotovenie styčných plôch je hladké.

  Rozmerové tolerancie

  Dĺžka:: ±3,0 mm
  Šírka: ±2,0 mm
  hrúbka: ±2,0 mm

  Malta

  Ytong fix P - malta M/P10

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 – nehorľavé
  EN 13501-1

 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti materiálov používaných na vystužené prvky
  dle EN 12602 – Ytong priečkový panel

  Vlastnosti materiálu jednotka hodnota
  Pórobetón   AAC 4,5–600
  Trieda pevnosti v tlaku MPa AAC 4,5
  Trieda objemovej hmotnosti v suchom stave
  v suchém stavu
  kg/m³ 600
  Deklarovaná hodnota
  tepelnej vodivosti λ10,DRY
  W/mK 0,160
  Návrhová hodnota
  tepelnej vodivosti λU
  W/mK 0,176
  Faktor difuzného
  odporu μ (ČSN EN 1745)
  - 5/10
  Merná tepelná
  kapacita c (ČSN EN 1745)
  J/(kg.K) 1050
  Súčiniteľ tepelného
  pretvorenia αb
  1/K 7,5.10-6
  Vlhkostné pretvorenia ε mm/m ≤0,20
  Prídržnosť N/mm² 0,3
  Modul pružnosti Eb N/mm2 2 250
 • Základné údaje

  Základné údaje – Ytong priečkové panely

  hr. panelu/
  priečky bez
  povrchových
  úprav
  rozmery
  š × hr × dl
   
   
  tepelná
  vodivosť
  λ10 dry
  tepelný
  odpor
  R10dry
   
  tepelný
  odpor RU
   
  vzduchová
  neprie-
  zvučnosť
  Rw
   
  požiarna
  odolnosť panelu/stěny
  spotreba
  malty *
  smerné
  časy montáže
  rovné
  steny4)
  [typ] [mm] [W/(m.K)] [m².K/W] [m2K/W] [dB] [min] [kg/m2] [h/m2]
  100 598 × 100 × 2 200 – 3 0005) 0,16 0,63 0,57 372) E180/EI 120 0,84 0,15
  75 598 × 75 × 2 200 – 3 000 0,16 0,47 0,43 34(-1;-2)1) E120/EI 60 0,58 0,15
  1) Vzduchová laboratórna nepriezvučnosť (ISO 717-1) 100 Hz – 3 150 Hz RW (C; Ctr) [dB], hodnota je generovaná testovaním typu AAC 4,5-600, hr. 75 mm.
  2) Vzduchová laboratórna nepriezvučnosť stanovená výpočtom.
  3) Požiarna odolnosť panelu/požiarna odolnosť zmontovanej steny so škárami vyplnenými maltou a ohňovzdornou penou.
  4) Podľa ETA-03/0007, spájanie panelov maltou, vyplnenie škáry pri podlahe maltou, montáž pomocou montážneho vozíka a zdviháka, pracovná skupina 1 montážnik.
  5) Za špeciálnych a vopred dohodnutých podmienok je možné panel hrúbky 100 mm vyrobiť až do výšky 3 600 mm.
 • Expedičné údaje

  Expedičné údaje - Ytong priečkové panely

  hr. panelu/
  rozmery max.
  d x t x š
   
   
  kusov na palete
  max.
  objem na palete
  max.
   
  obsah palety
  max.
   
  expedičná
  hmotnosť
   
  expedičná
  hmotnosť
  [typ] [mm] [ks/pal] [m3/pal] [m2/pal] [kg/ks] [kg/pal]
  100 3 000 × 100 × 598 8 1,44 14,40 147 1196
  75 3 000 × 75 × 598 10 1,35 18,00 110 1120
 • Videoukážka - Priečkové panely Ytong • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov