Priečkové panely Ytong - podrobné predstavenie

 

Stačí podstupovať podľa nášho návodu na prácu s priečkovým panelom Ytong.

Pre montáž budete potrebovať páčidlo na panely, multifunkčný montážny vozík a montážne doplnky, ktoré Vám všetky zapožičiame.

 1. Preštudujte si montážny plán a označte umiestnenie priečok

  Pomocou vozíka zdvihnite panel z palety a transportujete ho na miesto montáže. Stačí na to jeden pracovník. Vozík tiež môžete využiť na prípadné rezanie panelu. Pred začatím montáže si preštudujte dokumentáciu, teda odporúčaný plán, a vyznačte na stenách umiestnenie priečok za pomoci murárskej šnúry a kriedy. Označte takisto pozície budúcich dverných otvorov.

 2. Namiešajte maltu

  Maltu Ytong fix P pripravte presne podľa návodu na obale. Miešajte najprv 3 minúty, počkajte 5 minút a potom opäť premiešajte. Po príprave malty miešadlo očistite vo vode. Aby ste si prácu uľahčili, použite stojan na vedro.

 3. Pripevnite podložky

  Pred montážou Ytong priečkového panelu, nabite na hornú hranu panelu dve gumové podložky pomocou klincov alebo sponkovačky. Tie udržia dilatáciu od stropnej konštrukcie a zároveň ochránia panel od prenosu zaťaženia z priehybu stropu. Na bočnú hranu panelu pre uľahčenie montáže pridajte ešte jednu podložku alebo pásik polystyrénu, ktorá opäť určí šírku dilatácie, ktorá má byť medzi priečkovým panelom a nosnou konštrukciou. Spodný roh odseknite, aby ste mohli voľnejšie vložiť hever a následne aj drevený klin.

 4. Umiestnite panely

  Pred vlastnou montážou panelov si pripravte náradie a podkladové kliny tak, aby ste ich mali po ruke. Pomocou manipulačného vozíka dovezte panel k miestu, kde bude budúca stena stáť. Montážny vozík vám uľahčí zdvih panelu do zvislej polohy. Postavenie panelu robte najprv dilatovanou stranou k vedľajšej stene pomocou heveru. Panel vmanipulujte presne do vyznačenej linky a dotlačte pomocou heveru k vedľajšej stene a stropu, aby došlo k stlačeniu gumovej podložky vymedzujúcej dilatáciu. Kontrolujte vzniknutý dilatačný priestor medzi panelom a stenou, kde má dôjsť k čiastočnému stlačeniu gumových podložiek.

  Priestor, ktorý vznikol pod panelom, zaistite pomocou drevených klinov, a tým montážne zafixujete priečkový panel. Vodováhou skontrolujte rovinnosť usadenia panelu a pomocou podbíjania drevených klinov korigujte rovné a presné usadenie panelu. Priečne kliny zostanú montážnou podperou pred dokončením.

 5. Panely zaistite kotvou do stropnej konštrukcie

  Prvý a následne každý druhý panel zaistite pomocou pružnej kotvy. Tú upevníte do panelu pomocou klincov a do stropnej konštrukcie pomocou skrutky s hmoždinkou, podľa typu stropnej konštrukcie. Na styčnú škáru priečkového panelu naneste maltu fix P. Ďalšie priečkové panely montujte v rovnakom duchu podľa projektu, do potrebnej celkovej dĺžky steny. Nanášajte také množstvo malty fix P, aby po stlačení druhým panelom zostala premaltovaná časť od 2 do 3 mm. Prebytočné lepidlo vytlačte von. Len tak si budete istí, že sú škáry starostlivo vyplnené. Po pár hodinách lepidlo zavädne, a tak ho môžete odstrániť pomocou murárskej lyžice.

 6. Skontrolujte rovinnosť panelov

  Počnúc druhým a každým ďalším druhým panelom vkladajte pod panel tiež pozdĺžny drevený klin. Ten zostane trvale pod panelom. Koncový panel tiež zaistite spodným klinom. U druhého a ďalšieho panelu skontrolujte vzájomnú rovinnosť panelov v celej ploche steny. Pokiaľ panel nie je v správnej polohe skorigujte jeho umiestnenie pomocou heveru, vyrovnaním v korune panelu alebo v prípade vydutia panelu v ploche, pomocou klincov alebo montážnych plieškov, ktoré zaistia panel do doby, než malta fix P dosiahne pevnosť.

 7. Nadpražie usadené do L profilu

  Pre vytvorenie montážnych otvorov, dĺžkového skrátenia, rezania nadpražia či iné úpravy možno pre hladký rez použiť bežnú stavebnú kotúčovú pílu. Na mieste rezaný panel usadíte do nadpražia medzi panelové steny pomocou oceľových L profilov, ktoré sú súčasťou sady pre panely. Dolné hrany panelov zrežte o pár milimetrov, aby lepšie dosadli na L profil, a bol tak vytvorený priestor aj pre ukotvenie panelu pomocou skrutiek. Z jednej strany na styčnú škáru naneste maltu Ytong fix P.

  Maltu naneste aj na rezanú stranu panelu nadpražia. Druhú škáru ponechajte ako dilatačnú. Vypĺňa sa teda polyuretánovou penou. Montážne vložené panely zafixujte do doby vyzretia lepidla. Potrebné zvýšenie nadpražia urobte rovnakým spôsobom nanesenia malty len jednej špáry a dilatačne pomocou PUR peny druhej škáry. Opäť panel montážne fixujte.

 8. Nadpražie usadené do sedla v paneli

  Nadpražie môžete tiež urobiť bez oceľových L profilov. Sedlo pre osadenie nadpražia jednoducho vyrežete do panelu. S pomocou doštičiek nadpražie dočasne istite. Pomôžu vám aj s rovným osadením panelu nadpražia. Na ložnú škáru naneste maltu vždy na oboch stranách. Styčnú škáru nadpražia opäť maltujte len na jednej strane a druhú stranu ponechajte dilatačnú s vyplnením PUR penou. Panel pred vypadnutím zaistite aj z druhej strany steny.

 9. Vyplňte dilatačné spoje

  Po dokončení výstavby všetkých stien vyplňte všetky dilatačné spoje pomocou polyuretánovej peny. Priestor v päte steny vyplňte bežnou cementovou maltou. Po jej vytvrdnutí môžete odstrániť priečne kliny a priestor po týchto klinoch opäť vyplňte bežnú cementovou maltou. Po uschnutí montážnej peny odrežte jej prebytočné časti. Po takto vykonanej úprave stien budú steny z Ytong priečkového panela perfektne zarovnané s extra hladkým povrchom.

 

Inšpirujte sa domy z Ytongu, v ktorých už majitelia spokojne bývajú.

Máte už hotový projekt?

Zašlite nám ho a do 7 dní obdržíte nacenenie materiálu zadarmo.