Prehľad sortimentu

 

Ytong Klasik – tvárnice pre priečky a výplňové murivo
Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 2,8 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,130 W/(m.K)
tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU = 0,137 W/(m.K)
hr. muriva
bez omiet.
rozmery
d × v × š
tepelný odpor R10,dry tepelný odpor výpočtový
RU
vzduch.
nepriez-
vučnosť labora-
tórna
RW
kusov na m² muriva kusov
na palete
objem na palete plocha
muriva
na palete
expedičná hmotnosť spotreba
malty
Ytong
smerná pracnost murovania
mm mm m².K/W m².K/W dB ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m² h/m3
Profilovanie: bez profilovania
200 599 × 249 × 200 1,54 1,46 43 6,7 42 1,253 6,30 953 2,8 1,60
150 599 × 249 × 150 1,15 1,09 41 6,7 60 1,342 9,00 919 2,1 2,50
125 599 × 249 × 125 0,96 0,91 39 6,7 72 1,342 10,80 919 1,8 4,00
100 599 × 249 × 100 0,77 0,73 37 6,7 90 1,342 13,50 919 1,4 5,00
75 599 × 249 × 75 0,58 0,55 34 6,7 120 1,342 18,00 919 1,1 7,00

 

 

Ytong – tvárnice pre obmurovky
  tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,140 W/(m.K)
tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU = 0,147 W/(m.K)
hr. muriva
bez omiet.
rozmery
d × v × š
tepelný odpor R10,dry tepelný odpor výpočtový
RU
vzduch.
nepriez-
vučnosť labora-
tórna
RW
kusov na m² muriva kusov
na palete
objem na palete plocha
muriva
na palete
expedičná hmotnosť spotreba
malty
Ytong
smerná pracnost murovania
mm mm m².K/W m².K/W dB ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m² h/m3
Profilovanie: bez profilovania
50 599 × 249 × 50 0,36 0,34 32 6,7 156 1,163 23,40 1020 0,7 8,00

 

 

Ytong – Oblúkový prvok
  tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,130 W/(m.K)
tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU = 0,143 W/(m.K)
výrobok rozmery
d × v × š
tepelný odpor R10,dry tepelný odpor výpočtový RU vzduch.
nepriez-
vučnosť labora-
tórna
RW
kusov na m² muriva kusov
na palete
objem na palete plocha
muriva
na palete
expedičná hmotnosť spotreba
malty
Ytong
smerná pracnost murovania
mm mm m².K/W m².K/W dB ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m² h/m3
R100/90/30° 480 × 249 × 100 0,77 0,70 37 8,3 36 0,430 4,33 289 1,5 5,50
R60/50/60° 560 × 249 × 100 0,77 0,70 37 7,1 36 0,502 5,05 331 1,4 5,50
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

 

 

Silka – vápenno-pieskové tvárnice pre akustické a nosné steny s vysokou pevnosťou
hr. muriva
bez omiet.
značka
výrob.
rozmery
d × v × š
tepelný odpor
výpočtový
RU
vzduch.
nepriez-
vučnosť RW
normali-
zovaná
pevnosť
v tlaku
fb
kusov na m² muriva kusov
na palete
objem na palete plocha
muriva
na palete
expedičná hmotnosť spotreba
malty
Silka
mm mm m².K/W dB N/mm² ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m²
Profilovanie: Pero + Drážka
100* S12-1400 333 × 199 × 100 0,170 45 12,0 15,0 90 0,596 6,01 884 1,5
100* S12-1600 333 × 249 × 100 0,150 47 12,0 12,0 72 0,597 6,01 919 1,2
* Priebežný zvislý otvor stredom tvárnice.
Spotreba malty pri nepromaltovaných styčných škárach.
Dovoz z EÚ. Dodacia lehota podľa dohody.

 

 

Ytong – nenosné preklady
hr.
pruduktu

výrobok
rozmery
d × v × š
svetlosť
otvoru
kusov
na palete
objem na palete expedičná hmotnosť tepelný odpor R10,dry požiarna odolnosť
mm mm mm ks/pal m3/pal kg/ks m².K/W  
150 NEP 150-1250 1 250 × 249 × 150 1010 30 1,401 39 0,938 R 60
125 NEP 125-1250 1 250 × 249 × 125 1010 36 1,401 32 0,781 R 60
100 NEP 100-2500 2 500 × 249 × 100 2250 15 1,401 52 0,625 R 60
100 NEP 100-1250 1 250 × 249 × 100 1010 45 1,401 26 0,625 R 60
75 NEP 75-1250 1 250 × 249 × 75 1010 60 1,401 20 0,469 R 30

 

Ytong – prekladové trámce
výrobok rozmery
d × v × š
svetlosť
otvoru
kusov na palete expedičná
hmotnosť
tepelný odpor R10,DRY požiarná odolnosť
mm mm ks/pal kg/ks kg/pal m².K/W  
PSF 150-3000* 3 000 × 124 × 150 2500 32 46 1492 0,938 R 60
PSF 150-2500* 2 500 × 124 × 150 2000 32 38 1236 0,938 R 60
PSF 150-2000* 2 000 × 124 × 150 1500 32 31 1012 0,938 R 60
PSF 150-1500 1 500 × 124 × 150 1100 32 23 756 0,938 R 60
PSF 150-1250 1 250 × 124 × 150 900 32 19 900 0,938 R 60
PSF 125-3000* 3 000 × 124 × 125 2500 48 39 1858 0,781 R 60
PSF 125-2500* 2 500 × 124 × 125 2000 48 32 1566 0,781 R 60
PSF 125-2000* 2 000 × 124 × 125 1500 48 26 1278 0,781 R 60
PSF 125-1500 1 500 × 124 × 125 1100 48 19 985 0,781 R 60
PSF 125-1250 1 250 × 124 × 125 750 48 15 750 0,781 R 60
* Pri zabudovaní je nutné montážne podoprieť.

 

SÚHRN VLASTNOSTÍ MATERIÁLOV A HMÔT

Ytong – vlastnosti materiálov používaný ch na murovacie prvky EN 771-4

Lambda YQ Standard Univerzal Statik Statik Plus Klasik Start
vlastnosti materiálu jednotka P2-300 P2-400 P3-450 P4-550 P6-650 P2-500 P4-550
Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) kg/m3 300 400 450 550 650 500 550
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb N/mm2 2, 2 2, 7 3, 5 5, 0 6, 5 2, 8 5, 0
Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY W/(m.K) 0, 077 0, 100 0, 110 0, 140 0, 170 0, 130 0, 140
Tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU W/(m.K) 0, 083 0, 105 0, 116 0, 147 0, 179 0, 137 0, 147
Faktor difúzneho odporu μ (EN 1745) - 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5
Merná tepelná kapacita c(EN 1745) J/(kg.K) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Súčiniteľ tepelného pretvorenia αb 1/K 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6
Konvenčná hodnota zmraštenia ε mm/m ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20
Prídržnosť N/mm2 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3
vlastnosti muriva jednotka P2-300 P2-400 P3-450 P4-550 P6-650 P2-500 P4-550
Charakteristická hodnota tiaže muriva kN/m3 4, 0 5, 0 5, 7 6, 6 7, 8 6, 0 6, 6
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk* N/mm2 1, 56 1, 86 2, 32 3, 14 3, 93 1, 92 3, 14
* Hodnoty fk boli vypočítané podľa STN EN 1996-1-1 č l. 3.6.1.2 rovnica (3.3) z deklarovaných hodnôt normalizovanej priemernej pevnosti v tlaku murovacích prvkov fb. Konštanta K bola do rovnice zavedená podľa tab. 3.3 pri použití malty na tenké škáry hodnotou K = 0,80.

 

Ytong – vlastnosti materiálov používaných na vystužené prvky EN 12602 a EN 845-2
vlastnosti materiálu jednotka P3, 3-500 P4, 4-500 P4, 4-600 P4, 4-700
Max. priemerná objemová hmotnosť v suchom stave EN 678 kg/m3 500 550 600 700
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb N/mm2 4, 0 5, 0 5, 0 5, 0
Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY W/(m.K) 0, 130 0, 150 0, 160 0, 180
Tepelná vodivosťná vrhová (výpočtová) λU W/(m.K) 0, 143 0, 165 0, 176 0, 198
Faktor difúzného odporu μ (EN 1745) - 5/10 5/10 5/10 5/10
Merná tepelná kapacita c (EN 1745) J/(kg.K) 1050 1050 1050 1050
Súčiniteľ tepelného pretvorenia α b 1/K 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6
Konvenčná hodnota zmraštenia ε mm/m ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20
Prídržnosť N/mm2 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3
Modul pružnosti Eb N/mm2 1 575 1 575 2 250 2 250
 

Silka – vlastnosti materiálov používaný ch na murovacie prvky EN 771-2

vlastnosti materiálu jednotka S12-1400 S12-1600 S12-1800 S12-2000 S15-1600 S15-1800 S20-2000
Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) kg/m3 1400 1600 1800 2000 1600 1800 2000
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb N/mm2 12 12 12 15 15 15 20
Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY W/(m.K) 0, 600 0, 650 0, 700 0, 750 0, 650 0, 700 0, 750
Tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU W/(m.K) 0, 660 0, 715 0, 770 0, 825 0, 715 0, 770 0, 825
Faktor difúzneho odporu μ (EN 1745) - 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5
Merná tepelná kapacita c(EN 1745) J/(kg.K) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Súčiniteľ tepelného pretvorenia αb 1/K 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6
Konvenčná hodnota zmraštenia ε mm/m ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20
Prídržnosť N/mm2 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3
vlastnosti muriva jednotka S12-1400 S12-1600 S12-1800 S12-2000 S15-1600 S15-1800 S20-2000
Charakteristická hodnota tiaže muriva kN/m3 14,0 16,0 18,0 20,0 16,0 18,0 20,0
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk* N/mm2 6,61 6,61 6,61 6,61 7,99 7,99 10,21
Hodnoty fk boli vypočítané podľa STN EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnica (3.3) z deklarovaných hodnôt normalizovanej priemernej pevnosti v tlaku murovacích prvkov fb. Konštanta K bola do rovnice zavedená podľa tab. 3.3 pri použití malty na tenké škáry hodnotou K = 0,80.