Prehľad sortimentu

Ytong – stropné vložky
názov značka
pórobetónu
rozmešry
d × v × š
kusov
na m²
stropu
kusov
na
palete
objem
na
palete
obsah
palety
expedičná
hmotnosť
expedičná
hmotnosť
mm ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/ks kg/pal
Ytong+ 250 P4-500 599 × 250 × 249 5,5 24 0,895 4,364* 24,5 608
Ytong+ 200 P4-500 599 × 200 × 249 5,5 28 0,835 5,091* 21,0 608
Ytong+ 100 P4-500 599 × 100 × 125 1,0 96 0,719 -*** 5,1 510
Ytong Klasik 250 P2-500**** 599 × 250 × 249 5,9 36 1,342 6,119** 26,0 956
Ytong Klasik 200 P2-500**** 599 × 200 × 249 5,9 42 1,253 7,119** 21,0 902
* Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov a priečnych rebier v rozostupoch 1,0 m.
** Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov.
*** Znížené vložky sa používajú na vytvorenie priečnych stužujúcich rebier vždy spolu s vložkami Ytong+.

 

Ytong - stropný, strešný a stenový dielec
Rozmer
h x d1) x š
 
 
značka pórobetónu 2)výpočtové zaťaženie
bez vlastnej tiaže
v závislosti od dĺžky
a použitia dielca
normová požiarna
odolnosť
stropné a strešné
dielce
normová požiarna
odolnosť
stenové
dielce
mm   kN/m2 min. min.
300 x 6000 x 300 - 625 PAD P4,4-600,
PAS P3,3-600,
P4,4-600,
NAV P3,3-500

min. 3,00 - max. 8,00 REI 120 EI 240
240 x 6000 x 300 - 625 min. 3,00 - max. 8,00 REI 120EI 240
200 x 5000 x 300 - 625 min. 3,00 - max. 8,00REI 1203) EI 240
175 x 4500 x 300 - 625 min. 2,60 - max. 7,80 REI 120 EI 180
150 x 3800 x 300 - 625 min. 2,00 - max. 7,00 REI 90EI 1804)
125 x 3800 x 300 - 625 min. 2,00 - max. 7,00 REI 60 EI 120

1) Uvádzané sú maximálne dĺžky.
2)
Orientačné hodnoty bez vl. tiaže – pozri graf závislosti max. prevádzkových zaťažení.
3) Protokol o klasi᠀kácii požiarnej odolnosti výrobku FIRES-CR-143-08- AUPE.
4) Protokol o klasi᠀kácii požiarnej odolnosti výrobku FIRES-CR-142-08- AUPE.

Štandardne používaná šírka dielcov je 625 mm, ostatné šírky sa považujú za doplnkové.
Úpravy stropných dielcov – zálievková drážka, skosené rovné hrany. Úprava strešných dielcov – pero a drážka, skosené rovné hrany.
Dielce sú vyrábané na zákazku. Šírkový rozmer je odstupňovaný po 5 mm. Dĺžkový rozmer je odstupňovaný po 10 mm.
Na každú zákazku je bezplatne spracovaný výkres skladby, statický výpočet.
Výrobnú dokumentáciu dielcov si zabezpečuje výrobca.
Výrobca si vyhradzuje termín dodávky min. 21 dní od potvrdenia objednávky na zákazku.

Stropné a strešné nosníky Ytong typu A pre konštrukcie hrúbky 250 mm
obchodné označenierozmery
d × š × v
svetlosť plocha
spodnej výstuže
hmotnosťMRd
pre konštrukciu
Ekonom a Komfort
VRd
pre konštrukciu
Ekonom a Komfort
MRd
pre konštrukciu
Klasik
VRd
pre konštrukciu
Klasik
mmAscmm2kgkNmkNmmmkNmm
Ytong 1,00/A1 000 × 120 × 2050,70100,512 9,88 22,55 11,38 22,55
Ytong 1,20/A1 200 × 120 × 2050,90100,5 15 9,88 22,55 11,51 22,55
Ytong 1,40/A1 400 × 120 × 2051,10100,517 9,88 22,55 11,63 22,55
Ytong 1,60/A1 600 x 120 x 2051,30100,5 20 9,88 22,55 11,74 22,55
Ytong 1,80/A1 800 x 120 x 2051,50100,5 22 9,88 22,55 11,84 22,55
Ytong 2,00/A2 000 x 120 x 2051,70100,5 24 9,88 22,55 11,93 22,55
Ytong 2,20/A2 200 x 120 x 2051,90100,5 27 9,88 22,55 12,01 22,55
Ytong 2,40/A2 400 x 120 x 2052,10100,529 9,88 22,55 12,04 22,55
Ytong 2,60/A2 600 x 120 x 2052,30100,5 32 9,88 22,55 12,05 22,55
Ytong 2,80/A2 800 x 120 x 2052,50100,534 9,88 22,55 12,05 22,55
Ytong 3,00/A3 000 x 120 x 2052,70100,5 37 9,88 22,55 12,05 22,55
Ytong 3,20/A3 200 x 120 x 2052,90100,539 9,88 22,55 12,05 22,55
Ytong 3,40/A3 400 x 120 x 2053,10100,5 42 9,88 22,55 12,05 22,55
Ytong 3,60/A3 600 x 120 x 2053,30157,1 46 14,71 22,45 17,5422,45
Ytong 3,80/A3 800 x 120 x 2053,50157,1 4814,7122,45 17,5422,45
Ytong 4,00/A4 000 x 120 x 2053,70157,1 5114,7122,45 17,5422,45
Ytong 4,20/A4 200 x 120 x 2053,90157,153 14,7122,4517,5422,45
Ytong 4,40/A4 400 x 120 x 2054,10235,6 56 20,98 22,3517,5422,45
Ytong 4,60/A4 600 x 120 x 2054,30235,6 5820,9822,3524,8522,45
Ytong 4,80/A4 800 x 120 x 2054,50235,6 6420,9822,3524,8522,45
Ytong 5,00/A5 000 x 120 x 2054,70339,370 28,0222,3533,9122,39
Ytong 5,20/A5 200 x 120 x 2054,90339,37328,0222,3533,9122,39
Ytong 5,40/A5 400 x 120 x 2055,10383,3 78 29,5122,3537,7422,39
Ytong 5,60/A5 600 x 120 x 2055,30383,3 8129,5122,3537,7422,39
Ytong 5,80/A5 800 x 120 x 2055,50452,4 87 31,9122,3543,52 22,35
Ytong 6,00/A6 000 x 120 x 2055,70452,4 9031,91 22,35 43,5222,35
Ytong 6,20/A6 200 x 120 x 2055,90452,4 9331,91 22,35 43,5222,35
Ytong 6,40/A6 400 x 120 x 2056,10452,4 9631,91 22,35 43,5222,35
Ytong 6,60/A6 600 x 120 x 2056,30452,4 9931,91 22,35 43,5222,35
*Ytong 6,80/A6 800 x 120 x 2056,50452,4 10231,91 22,35 43,5222,35
*Ytong 7,00/A7 000 x 120 x 2056,70452,4 105 31,91 22,35 43,5222,35
*Ytong 7,20/A7 200 x 120 x 2056,90452,4 108 31,91 22,35 43,5222,35
*Ytong 7,40/A7 400 x 120 x 2057,10 452,4 111 31,91 22,35 43,5222,35
*Ytong 7,60/A7 600 x 120 x 2057,30 452,4 114 31,91 22,35 43,5222,35
*Ytong 7,80/A7 800 x 120 x 2057,50 452,4 117 - -43,5222,35
* Nosníky s redukovanou hodnotou charakteristického ostatného stáleho zaťaženia, alebo nutnosť dávať 2 ks nosníkov vedľa seba.

 

Strop Ytong Ekonom - Stropné a strešné nosníky Ytong typu C pre konštrukciu hr. 250 mm
obchodné označenierozmery
d × š × v
svetlosť plocha
spodnej výstuže
hmotnosť MRd
pre konštrukciu
Ekonom a Komfort
VRd
pre konštrukciu
Ekonom a Komfort
mmAscmm2kgkNmkNmmm
Ytong 1,00/C1 000 x 120 x 1750,70100,5 12 7,6417,57
Ytong 1,20/C1 200 x 120 x 1750,90100,5147,6417,57
Ytong 1,40/C1 400 x 120 x 1751,10100,5 177,6417,57
Ytong 1,60/C1 600 x 120 x 1751,30100,519 7,64 17,57
Ytong 1,80/C1 800 x 120 x 1751,50100,521 7,64 17,57
Ytong 2,00/C2 000 x 120 x 1751,70100,5 24 7,64 17,57
Ytong 2,20/C2 200 x 120 x 1751,90100,526 7,64 17,57
Ytong 2,40/C2 400 x 120 x 1752,10100,5 29 7,64 17,57
Ytong 2,60/C2 600 x 120 x 1752,30100,5 31 7,64 17,57
Ytong 2,80/C2 800 x 120 x 1752,50100,533 7,64 17,57
Ytong 3,00/C3 000 x 120 x 1752,70100,5 36 7,64 17,57
Ytong 3,20/C3 200 x 120 x 1752,90100,538 7,64 17,57
Ytong 3,40/C3 400 x 120 x 1753,10157,142 11,517,57
Ytong 3,60/C3 600 x 120 x 1753,30157,14411,517,57
Ytong 3,80/C3 800 x 120 x 1753,50157,1 4711,517,57
Ytong 4,00/C4 000 x 120 x 1753,70235,6 52 16,6517,57
Ytong 4,20/C4 200 x 120 x 1753,90339,3 58 22,4417,47
Ytong 4,40/C4 400 x 120 x 1754,10339,3 61 22,4417,47
Ytong 4,60/C4 600 x 120 x 1754,30383,365 25,1217,47
Ytong 4,80/C4 800 x 120 x 1754,50452,470 26,0117,47
Ytong 5,00/C5 000 x 120 x 1754,70452,473 26,0117,47
Ytong 5,20/C5 200 x 120 x 1754,90452,476 26,01 17,47
Ytong 5,40/C5 400 x 120 x 1755,10452,479 26,01 17,47
Ytong 5,60/C5 600 x 120 x 1755,30452,482 26,01 17,47
*Ytong 5,80/C5 800 x 120 x 175 5,30452,4 87 26,01 17,47
*Ytong 6,00/C6 000 x 120 x 1755,70452,4 90 26,01 17,47
*Ytong 6,20/C 6 200 x 120 x 175 5,90452,4 93 26,01 34,94
*Ytong 6,40/C 6 400 x 120 x 175 6,10452,4 9626,0134,94
*Ytong 6,60/C 6 600 x 120 x 175 6,30 452,4 101 26,01 34,94
*Ytong 6,80/C 6 800 x 120 x 175 6,50 452,4 104 26,01 34,94
*Ytong 7,00/C 7 000 x 120 x 175 6,70 452,4 107 26,01 34,94
*Ytong 7,20/C 7 200 x 120 x 175 6,90 452,4 110 26,01 34,94
* Nosníky s redukovanou hodnotou charakteristického ostatného stáleho zaťaženia, alebo nutnosť dávať 2 ks nosníkov vedľa seba.

 

Kombináciou nosníkov a vložiek Ytong získate konštrukciu stropu alebo strechy presne podľa potrieb.

typ konštrukcie nosník vložka rebro
Strop Ytong Ekonom 250 + 0
bez nadbetonávky
Typ A Ytong+ 250
Klasik 250
Ytong+ 100
Pre väčšie rozpätia do cca 5,60 m (vložka Klasik 250), resp. do cca 6,70 m (vložka Ytong+ 250)
s úsporou nákladov v porovnaní so stropmi s nadbetonávkou.
 
Strop Ytong Ekonom 200 + 0
bez nadbetonávky
Typ A Ytong+ 200
Klasik 200
Ytong+ 100
Pre štandardné rozpätia do cca 4,60 m (vložka Klasik 200), resp. do cca 5,20 m (vložka Ytong+ 200)
s úsporou nákladov v porovnaní so stropmi s nadbetonávkou.
 
Strop Ytong Klasik 200 + 50 mm (250 + 50 mm)
s nadbetonávkou 50 mm
Typ A Klasik 250
Klasik 200
 
Pre extrémne rozpätia do cca 7,3 m a pre vysoké zaťaženia.
 
Strecha Ytong Komfort 200 + 50 mm (250 + 50 mm)
bez nadbetonávky
Typ A
Typ C
Ytong+ 250
Ytong+ 200
Ytong+ 100
Zabraňuje letnému prehrievaniu interiéru a zvyšuje ochranu proti hluku.
Strop z nosníkov a vložiek je vodorovná nosná konštrukcia. Na jej realizáciu je nutné vypracovať výkres skladby overený autorizovanou osobou. Za neodbornú aplikáciu a vzniknuté škody nepreberá výrobca zodpovednosť.