Prehľad sortimentu

 

Lambda YQ – superizolačné tvárnice pre jednovrstvové murivo
Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 2,2 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,077 W/(m.K)
tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU = 0,083 W/(m.K)
hr. muriva
bez omiet.
rozmery
d × v × š
tepelný odpor R10,dry / RU vzduch.
nepriez-
vučnosť RW
požiarna
odolnosť
kusov na m² zdiva kusov
na palete
objem na palete plocha
muriva
na palete
exped. hmot. palety spotreba
malty
Ytong
smerná
prácnosť
murovania
mm mm m².K/W dB   ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m² h/m3
Profilovanie: bez profilovania
500 375 × 249 × 499 6,49/6,02 45 REI 180 10,7 24 1,118 2,26 523 7,8 1,40
550* 375 × 249 × 549 7,14/6,63 45 REI 180 10,7 24 1,230 2,26 574 8,5 1,40
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy
450 499 × 249 × 450 5,84/5,42 44 REI 180 8,0 18 1,006 2,25 523 4,5 1,25
375 599 × 249 × 375 4,87/4,52 39 REI 180 6,7 24 1,342 3,60 624 3,8 1,20
* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

 

 

Ytong Standard – tvárnice pre obvodové murivo
Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 2,7 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,100 W/(m.K)
tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU = 0,105 W/(m.K)
hr. muriva
bez omiet.
rozmery
d × v × š
tepelný odpor R10,dry / RU vzduch.
nepriez-
vučnosť RW
požiarna
odolnosť
kusov na m² zdiva kusov
na palete
objem na palete plocha
muriva
na palete
exped. hmot. spotreba
malty
Ytong
smerná
prácnosť
murovania
mm mm m².K/W dB   ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m² h/m3
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy
375 599 × 249 × 375 3,75/3,57 48 REI 180 6,7 24 1,342 3,6 745 3,8 1,50
300 599 × 249 × 300 3,00/2,86 46 REI 180 6,7 30 1,342 4,5 745 3,0 1,55

 

 

Ytong Univerzal – tvárnice pre obvodové murivo a vnútorné nosné steny rodinných domov
Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 3,5 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,110 W/(m.K)
tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU = 0,116 W/(m.K)
hr. muriva
bez omiet.
rozmery
d × v × š
tepelný odpor R10,dry / RU vzduch.
nepriez-
vučnosť RW
požiarna
odolnosť
kusov na m² zdiva kusov
na palete
objem na palete plocha
muriva
na palete
exped. hmot. spotreba
malty
Ytong
smerná
prácnosť
murovania
mm mm m².K/W dB   ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m² h/m3
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy
375 599 × 249 × 375 3,41/3,23 - REI 180 6,7 24 1,342 3,6 832 3,8 1,50
300 599 × 249 × 300 2,73/2,59 - REI 180 6,7 30 1,342 4,5 832 3,0 1,55
Profilovanie: Pero + Drážka
250 599 × 249 × 250 2,27/2,16 - REI 180 6,7 36 1,342 5,4 832 2,5 1,85
                       

 


Ytong Start – zakladacie tvárnice (hydrofobizované tvárnice pre soklové murivo)
Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 5,0 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,130 W/(m.K)
tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU = 0,137 W/(m.K)
hr. muriva
bez omiet.
rozmery
d × v × š
tepelný odpor R10,dry / RU vzduch.
nepriez-
vučnosť RW
požiarna
odolnosť
kusov na m² zdiva kusov
na palete
objem na palete plocha
muriva
na palete
exped. hmot. spotreba
malty
Ytong
smerná
prácnosť
murovania
mm mm m².K/W dB   ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m² h/m3
Profilovanie: bez profilovania
375 599 × 124 × 375 3,88/2,74 50 REI 180 13,3 24 0,668 1,80 518 10,5 1,60
300 599 × 124 × 300 2,31/2,19 48 REI 180 13,3 30 0,668 2,25 518 8,4 1,60
250 599 × 124 × 250 1,92/1,82 47 REI 180 13,3 36 0,668 2,70 518 7,0 1,60

 

 

Ytong - pilierové tvárnice s otvorom
Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 2,8 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,130 W/(m.K)
tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU = 0,137 W/(m.K)
hr. muriva
bez omiet.
rozmery
d × v × š
tepelný odpor R10,dry / RU vzduch.
nepriez-
vučnosť RW
požiarna
odolnosť
kusov na m² zdiva kusov
na palete
objem na palete plocha
muriva
na palete
exped. hmot. spotreba
malty
Ytong
smerná
prácnosť
murovania
mm mm m².K/W dB   ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m² h/m3
Profilovanie: bez profilovania
300 599 × 249 × 300 2,31/2,19 48 REI 180 6,7 12 0,537 1,80 319 3,0 1,85
250 599 × 249 × 250 1,92/1,82 47 REI 180 6,7 12 1,447 1,80 286 2,5 1,85

Základné údaje – tvárnice Ytong Jumbo na obvodové a nosné steny

prove-
denie
hr.
muriva bez omietok

rozmery


d x v x š
tepelný odpor

R10,dry
tepelný odpor

RU
súčiniteľ priestupu
tepla

UU*
vzduchová
nepriez-
vučnosť
laboratórna


Rw

požiarna odolnosť spotreba malty směrná pracnosť**
stena plná/stena
s otvormi
kusov na palete
  [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m²] [ks]
Univerzal
HL
375 599×749×375 3,41 3,23 0,294 47 REI 180 3,2 0,25/0,45 8
Univerzal
HL
300 599×749×300 2,73 2,59 0,362 46 REI 180 2,6 0,20/0,36 8
Univerzal
HL
250 599×749×250 2,27 2,16 0,429 45 REI 180 2,1 0,20/0,30 12
Statik
HL
375 599×749×375 2,68 2,55 0,368 49 REI 180 3,2 0,20/0,45 8
Statik
HL
300 599×749×300 2,14 2,04 0,452 48 REI 180 2,6 0,20/0,36 8
Statik
HL
250 599×749×250 1,79 1,70 0,535 47 REI 180 2,1 0,20/0,30 12

*) Stanovené na základe skúšok.
**) Počítané s pracovnou čatou 2 osoby a minižeriav.

HL - hladká
Tepelný odpor RU a súčiniteľ prestupu tepla UU sú návrhové hodnoty pre neomietnuté murivo vonkajšej steny. Hodnota UU je stanovená pre odpory pri prestupe tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.
Platný sortiment a expedičné údaje pozrite v aktuálnom cenníku.

 

 

Silka – vápenno-pieskové tvárnice pre akustické a nosné steny s vysokou pevnosťou
hr. muriva
bez omiet.
značka
výrob.
rozmery
d × v × š
tepelný odpor
výpočtový
RU
vzduch.
nepriez-
vučnosť RW
normali-
zovaná
pevnosť
v tlaku
fb
kusov na m² muriva kusov
na palete
objem na palete plocha
muriva
na palete
expedičná hmotnosť spotreba
malty
Silka
mm mm m².K/W dB N/mm² ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m²
Profilovanie: Pero + Drážka
300 S15-1600 333 × 199 × 300 0,420 57 15,0 15,0 30 0,596 2,00 965 5,4
250 S20-2000 248 × 199 × 250 0,303 56 20,0 20,1 40 0,494 1,99 1007 4,5
200 S15-1800 333 × 199 × 200 0,260 56 15,0 15,0 45 0,596 3,01 1094 3,6
175 S20-2000 333 × 199 × 175 0,230 55   15,0 45 0,522 3,01 1064 3,2
150 S20-2000 333 × 199 × 150 0,200 52 20,0 15,0 60 0,596 4,01 1145 2,7
100 S12-1400 333 × 199 × 100 0,152 45 12,0 15,0 90 0,596 6,01 884 1,5
100 S12-1600 333 × 249 × 100 0,140 47 12,0 12,0 72 0,597 6,01 919 1,2
* Priebežný zvislý otvor stredom tvárnice.
Spotreba malty pri nepromaltovaných styčných škárach.
Dovoz z EÚ. Dodacia lehota podľa dohody.

 

Ytong – nosné překlady
hrúbka
produktu
bez omietok
výrobok rozmery
d × v × š
kusov na paletě expedičná
hmotnosť
svetlosť
otvoru
maximálne zaťaženie qd tepelný
odpor R10,dry
požiarna
odolnosť
 
mm mm ks/pal kg/pal kg/ks mm kN/m m².K/W    
375 NOP 375-1250 1 250 × 249 × 375 8 780 95 900 41,0 2,344 R60  
375 NOP 375-1500 375 × 249 × 1 500 8 956 117 1100 29,2 2,344 R60  
375 NOP 375-1750 375 × 249 × 1 750 8 1116 137 1350 41,8 2,344 R60  
375 NOP 375-2000 375 × 249 × 2 000 8 1268 156 1600 41,4 2,344 R60  
375 NOP 375-2250 375 × 249 × 2 250 8 1420 176 1800 38,2 2,344 R60  
375 NOP 375-2500 375 × 249 × 2 500 8 1588 196 2000 32,2 2,344 R60  
300 NOP 300-1250 1 250 × 249 × 300 8 628 76 900 40,5 1,875 R60  
300 NOP 300-1500 1 500 × 249 × 300 8 772 94 1100 28,8 1,875 R60  
300 NOP 300-1750 1 750 × 249 × 300 8 892 109 1350 33,3 1,875 R60  
300 NOP 300-2000 2 000 × 249 × 300 8 1020 125 1600 33,2 1,875 R60  
300 NOP 300-2250 2 250 × 249 × 300 8 1148 141 1800 32,5 1,875 R60  
300 NOP 300-2500 2 500x × 249 × 300 8 1268 156 2000 28,3 1,875 R60  
250 NOP 250-1300 1 250 × 249 × 250 12 776 63 900 39,9 1,563 R60  
250 NOP 250-1500 1 500 × 249 × 250 12 956 78 1100 28,3 1,563 R60  
250 NOP 250-1750 1 750 × 249 × 250 12 1112 91 1350 32,3 1,563 R60  
250 NOP 250-2000 2 000 × 249 × 250 12 1268 104 1600 32,1 1,563 R60  
250 NOP 250-2250 2 250 × 249 × 250 12 1424 117 1800 29,7 1,563 R60  
200 NOP 200-1250 1 250 × 249 × 200 12 632 51 900 39,1 1,250 R60  
200 NOP 200-1500 1 500 × 249 × 200 12 764 62 1100 27,7 1,250 R60  
200 NOP 200-1750 1 750 × 249 × 200 12 896 73 1350 30,9 1,250 R60  
200 NOP 200-2000 2 000 × 249 × 200 12 1016 83 1600 30,1 1,250 R60  

 

Ytong YQ – U profily s tepelnou izoláciou pre murivo š. ≥ 450 mm
hrúbka
produktu
bez omietok
výrobok rozmery
d × v × š
vnútorné
rozmery
š × v
kusov na bm muriva kusov
na palete
obsah
palety
expedičná hmotnosť tepený odpor R10,DRY**
mm mm mm/mm ks/bm ks/pal m´/pal kg/ks m².K/W
225 U 225 YQ 599 × 249 × 225 100x174 1,67 15 9,0 8,5 2,525
450 U 225 YQ* 599 × 249 × 225 2 x 100/174 3,33 15 4,50 8,5 5,051
* Riadok platí pre 2 ks U 225 YQ vedľa seba.
** Bez výplne.

 

 

Ytong - U profily
hrúbka
produktu
bez omietok
výrobok rozmery
d × v × š
vnútorné
rozmery
d × v × š
kusov na bm muriva kusov
na palete
obsah
palety
expedičná hmotnosť tepený odpor R10,DRY**
mm mm mm/mm ks/bm ks/pal m´/pal kg/ks m².K/W
375 U 375 599 × 249 × 375 225/174 1,67 9 5,40 21 1,154
300 U 300 599 × 249 × 300 200/174 1,67 12 7,20 15,5 0,769
250 U 250 599 × 249 × 250 150/174 1,67 12 7,20 14,0 0,769
200 U 200 599 × 249 × 200 100/174 1,67 18 10,80 12,5 0,769
** Bez výplne

 

Ytong – UPA profily nenosné
hr.
produktu
značka
porob.
rozmery
d × v × š
svetlosť
otvoru
vnútorné
rozmery
d × v × š
kusov na m´ muriva kusov
na palete
obsah
palety
expedičná hmotnosť tepený odpor R10,DRY**
mm mm mm mm/mm ks/m´ ks/pal bm/pal kg/ks m².K/W
375 UPA 375 3 000 × 249 × 375 2500 240/174 0,33 10 30,30 130 0,844
300 UPA 300 3 000 × 249 × 300 2500 190/174 0,33 10 30,30 105 0,688
250 UPA 250 3 000 × 249 × 250 2500 140/174 0,33 12 36,40 95 0,688
** Bez výplne
m´= meter bežný

 

Ytong – prekladové trámce
výrobok rozmery
d × v × š
svetlosť
otvoru
kusov na palete expedičná
hmotnosť
tepelný odpor R10,DRY požiarná odolnosť
mm mm ks/pal kg/ks kg/pal m².K/W  
PSF 150-3000* 3 000 × 124 × 150 2500 32 46 1492 0,938 R 60
PSF 150-2500* 2 500 × 124 × 150 2000 32 38 1236 0,938 R 60
PSF 150-2000* 2 000 × 124 × 150 1500 32 31 1012 0,938 R 60
PSF 150-1500 1 500 × 124 × 150 1100 32 23 756 0,938 R 60
PSF 150-1250 1 250 × 124 × 150 900 32 19 900 0,938 R 60
PSF 125-3000* 3 000 × 124 × 125 2500 48 39 1858 0,781 R 60
PSF 125-2500* 2 500 × 124 × 125 2000 48 32 1566 0,781 R 60
PSF 125-2000* 2 000 × 124 × 125 1500 48 26 1278 0,781 R 60
PSF 125-1500 1 500 × 124 × 125 1100 48 19 985 0,781 R 60
PSF 125-1250 1 250 × 124 × 125 750 48 15 750 0,781 R 60
*Vyžaduje sa montážne podopretie.
Okrem dodávok na ucelených paletách je možný aj kusový predaj prekladov.
Prekladové trámce samotné nie sú nosné! Preklad je nosný až po nadmurovaní jedného radu tvárnic výšky 250 mm – pozri Produktový katalóg.
Prekladové trámce je možné použiť aj ako nenosný preklad v priečkach príslušnej hrúbky.

 

Ytong – žalúziové kastlíky
výrobok rozmery
d × v × š
svetlosť otvoru výška žalúzií kusov na paletě expedičná hmotnostť expedičná hmotnostť s paletou
mmmmmmks/palkg/ks kg/pal
žalúziový kastlík 3,00 m 3 000 × 249/279 × 164 max. 3 000* až 2 800** 24 26,5 676
žalúziový kastlík 2,50 m 2 500 × 249/279 × 164 max. 2 500* až 2 800** 24 22,0 568
žalúziový kastlík 2,00 m 2 000 × 249/279 × 164 max. 2 000* až 2 800** 24 17,6 462
žalúziový kastlík 1,50 m 1 500 × 249/279 × 164 max. 1 500* až 2 800** 48 12,5 640
žalúziový kastlík 1,00 m1 000 × 249/279 × 164 max. 1 000* až 2 800** 48 9,5 496
žalúziový kastlík segment 2,00 m***2 000 × 249/279 × 164 podľa projektu až 2 800** 24 17,6 462
Žalúziové kastlíky sú dodávané vrátane materiálu na uchytenie do nosnej konštrukcie. Sady neobsahujú materiál na montáž žalúzií.
* Pokiaľ svetlosť otvoru nezodpovedá dĺžke kastlíku, použije sa kastlík prvej väčšej dĺžky.
** Výška žalúzií je daná typom žalúzie, bežne cca 2 550 až 2 800 mm.
*** Žalúziový kastlík segment je univerzálny predlžovací kus bez čiel.
Dĺžku presahu čelnej dosky je možné upraviť na potrebnú mieru zrezaním. Úpravu podomietkovej lišty je možné ľahko zhotoviť pilkou na železo alebo uhlovou brúskou. Kastlíky sú vyrobené z materiálu Purenit®, ktorý je možné rezať pílkou na drevo.

 

Ytong – vencová tvárnice
hrúbka
produktu
rozmery
d × v × š
tepelný odpor výpočtový RU tepelný odpor výpočtový R10,DRY kusov na m² muriva kusov na palete expedičná hmotnosť expedičná hmotnosť palety plocha muriva na paletě spotreba malty
mm mm m².K/W m².K/W ks/m² ks/pal kg/ks kg/pal m²/pal kg/m²
125 599 × 249 × 125 2,50 2,53 1,67 24 6 164 3,60 1,8
125 599 × 199 × 125 2,50 2,53 1,67 24 5 140 2,88 1,8
125 mm = 50 mm Ytong + 75 mm izolant.

 

SÚHRN VLASTNOSTÍ MATERIÁLOV A HMÔT

Ytong – vlastnosti materiálov používaný ch na murovacie prvky EN 771-4

Lambda YQ Standard Univerzal Statik Statik Plus Klasik Start
vlastnosti materiálu jednotka P2-300 P2-400 P3-450 P4-550 P6-650 P2-500 P4-550
Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) kg/m3 300 400 450 550 650 500 550
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb N/mm2 2, 2 2, 7 3, 5 5, 0 6, 5 2, 8 5, 0
Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY W/(m.K) 0, 077 0, 100 0, 110 0, 140 0, 170 0, 130 0, 140
Tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU W/(m.K) 0, 083 0, 105 0, 116 0, 147 0, 179 0, 137 0, 147
Faktor difúzneho odporu μ (EN 1745) - 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5
Merná tepelná kapacita c(EN 1745) J/(kg.K) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Súčiniteľ tepelného pretvorenia αb 1/K 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6
Konvenčná hodnota zmraštenia ε mm/m ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20
Prídržnosť N/mm2 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3
vlastnosti muriva jednotka P2-300 P2-400 P3-450 P4-550 P6-650 P2-500 P4-550
Charakteristická hodnota tiaže muriva kN/m3 4, 0 5, 0 5, 7 6, 6 7, 8 6, 0 6, 6
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk* N/mm2 1, 56 1, 86 2, 32 3, 14 3, 93 1, 92 3, 14
* Hodnoty fk boli vypočítané podľa STN EN 1996-1-1 č l. 3.6.1.2 rovnica (3.3) z deklarovaných hodnôt normalizovanej priemernej pevnosti v tlaku murovacích prvkov fb. Konštanta K bola do rovnice zavedená podľa tab. 3.3 pri použití malty na tenké škáry hodnotou K = 0,80.

 

Ytong – vlastnosti materiálov používaných na vystužené prvky EN 12602 a EN 845-2
vlastnosti materiálu jednotka P3, 3-500 P4, 4-500 P4, 4-600 P4, 4-700
Max. priemerná objemová hmotnosť v suchom stave EN 678 kg/m3 500 550 600 700
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb N/mm2 4, 0 5, 0 5, 0 5, 0
Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY W/(m.K) 0, 130 0, 150 0, 160 0, 180
Tepelná vodivosťná vrhová (výpočtová) λU W/(m.K) 0, 143 0, 165 0, 176 0, 198
Faktor difúzného odporu μ (EN 1745) - 5/10 5/10 5/10 5/10
Merná tepelná kapacita c (EN 1745) J/(kg.K) 1050 1050 1050 1050
Súčiniteľ tepelného pretvorenia α b 1/K 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6 7, 5.10-6
Konvenčná hodnota zmraštenia ε mm/m ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20
Prídržnosť N/mm2 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3
Modul pružnosti Eb N/mm2 1 575 1 575 2 250 2 250
 

Silka – vlastnosti materiálov používaný ch na murovacie prvky EN 771-2

vlastnosti materiálu jednotka S12-1400 S12-1600 S12-1800 S12-2000 S15-1600 S15-1800 S20-2000
Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) kg/m3 1400 1600 1800 2000 1600 1800 2000
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb N/mm2 12 12 12 15 15 15 20
Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY W/(m.K) 0, 600 0, 650 0, 700 0, 750 0, 650 0, 700 0, 750
Tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU W/(m.K) 0, 660 0, 715 0, 770 0, 825 0, 715 0, 770 0, 825
Faktor difúzneho odporu μ (EN 1745) - 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5
Merná tepelná kapacita c(EN 1745) J/(kg.K) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Súčiniteľ tepelného pretvorenia αb 1/K 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6
Konvenčná hodnota zmraštenia ε mm/m ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20 ≤ 0, 20
Prídržnosť N/mm2 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3 0, 3
vlastnosti muriva jednotka S12-1400 S12-1600 S12-1800 S12-2000 S15-1600 S15-1800 S20-2000
Charakteristická hodnota tiaže muriva kN/m3 14,0 16,0 18,0 20,0 16,0 18,0 20,0
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk* N/mm2 6,61 6,61 6,61 6,61 7,99 7,99 10,21
Hodnoty fk boli vypočítané podľa STN EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnica (3.3) z deklarovaných hodnôt normalizovanej priemernej pevnosti v tlaku murovacích prvkov fb. Konštanta K bola do rovnice zavedená podľa tab. 3.3 pri použití malty na tenké škáry hodnotou K = 0,80.