Prehľad sortimentu

Multipor - tepelnoizolační dosky pre podhľady, podlahy a šikmé strechy

 

Multipor - tepelnoizolačné dosky 600 × 500 mm
Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 0,35 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,047 W/(m.K)
tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU = 0,050 W/(m.K)
hr. dosky bez omietok výrobné rozmery
d × v × š
tepelný odpor výpočtový RU počet kusov kusov na palete objem na palete plocha
na palete
expedičná
hmotnosť
palety
spotreba
malty
na lepenie
mm mm m².K/W ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/pal kg/m²
Profilovanie: bez profilovania
200 600 × 500 × 200 4,44 3,3 32 1,920 9,64 298 3,3–4,5
175 600 × 500 × 175 3,89 3,3 32 1,920 9,64 264 3,3–4,5
150 600 × 500 × 150 3,33 3,3 40 1,800 12,04 281 3,3–4,5
125 600 × 500 × 125 2,78 3,3 48 1,800 14,45 281 3,3–4,5
100 600 × 500 × 100 2,22 3,3 64 1,920 19,27 298 3,3–4,5
75 600 × 500 × 75 1,67 3,3 80 1,800 24,09 281 3,3–4,5
50 600 × 500 × 50 1,11 3,3 120 1,800 36,13 281 3,3–4,5
Dovoz z EÚ. Na objednávku, dodacia lehota dohodou.
K Multiporu dodávame plastové tanierové kotvy. Typ, množstvo a cena sú súčasťou konkrétnej zákazky.

 

Multipor - tepelnoizolační dosky pre podhľady, podlahy a šikmé strechy

 

Multipor - pakety tepelnoizolačných dosiek 600 × 390 mm
Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb = 0,3 N/mm² tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY = 0,042 W/(m.K)
tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU = 0,045 W/(m.K)
hr. dosky bez omietok výrobné rozmery
d × v × š
tepelný odpor výpočtový RU počet kusov kusov v kartóne objem v kartóne plocha
v kartóne
expedičná
hmotnosť
spotreba
malty
na lepenie
mm mm m².K/W ks/m² ks/kart. m3/kart. m²/kart. kg/kart. kg/m²
100 600 × 390 × 100 2,22 4,3 6 0,140 1,41 20,4 3,3–4,5
80 600 × 390 × 80 1,78 4,3 5 0,094 1,17 13,6 3,3–4,5
60 600 × 390 × 60 1,33 4,3 10 0,140 2,35 20,4 3,3–4,5
Predaj Iba cez eshop.ytong.sk
* Predajná jednotka je jeden kartón..

 

SÚHRN VLASTNOSTÍ

Multipor – tepelnoizolačné dosky
vlastnosti materiálu jednotka Multipor
Priemerná objemová hmotnosť v suchom stave kg/m3 100–115
Pevnosť v tlaku N/mm² ≥ 0,3
Pevnosť v ťahu cca N/mm² 0,08
Pevnosť v šmyku N/mm² ≥ 0,03
Tepelná vodivosť deklarovanáλ10,dry W/(m.K) 0,042
Tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU W/(m.K) 0,045
Faktor difuzného odporu μ (EN 1745) - 3
Merná tepelná kapacita c (EN 1745) J/(kg.K) 1300
Absorpcia vody pri krátkom namočení (EN 1609) WP (24 h) kg/m² ≤ 2
Absorpcia vody pri dlhodobom namočení (EN 12087) WLP (28 d) kg/m² ≤ 3
Sorpčná vlhkosť při 23 °C/80% rel. vl. % 6
Ostatné - Stavebnobiologická a mikrobiologická nezávadnosť,blokovací účinok na huby a mikroorganizmy,stavebný produkt nepoškodzujúci životné prostredie podľaAUB - Certifikát - AUB - XEL - 10106 - D, plne recyklovateľný.

 

Multipor pre ostenie – tepelnoizolačné dosky
vlastnosti materiálu jednotka Multipor
Priemerná objemová hmotnosť v suchom stave kg/m3 150
Pevnosť v tlaku N/mm² ≥ 0,35
Pevnosť v ťahu cca N/mm² 0,08
Tepelná vodivosť deklarovanáλ10,dry W/(m.K) 0,047
Tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU W/(m.K) 0,005
Faktor difuzného odporu μ (EN 1745) - 3