Prehľad sortimentu

Ytong – suché maltové zmesi
balenie obsah
palety
expedičná
hmotnosť vr. palety
kg vrece kg/pal
Ytong lepiaca malta 17,0 kg vrece 30 530
Ytong vysprávková malta 12,5 kg vrece 63 808
Ytong/Silka lepiaca malta zimná 25,0 kg vrece 49 1245
Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná 15,0 kg vrece 25 395
Multipor ľahká malta 20,0 kg vrece 40 820
Silka lepiaca malta 17,0 kg vrece 30 530

 

Ytong – suché zmesi a produkty pre omietky
balenie obsah
palety
expedičná
hmotnosť vr. palety
kg pytel kg/pal
Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná 20,0 kg vrece 35 720
Ytong výstužná tkanina 50 × 1,1 m rolka 33 310
Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná 20,0 kg vrece 49 1000
Výstužná tkanina 20,0 kg vrece 36 740

 

SÚHRN VLASTNOSTÍ

Ytong – maltoviny
vlastnosti materiálu jednotka Ytong lepiaca malta Ytong vysprávková malta Silka lepiaca malta Ytong/Silka lepiaca malta zimná Multipor ľahká malta Ytong
zakladacia malta
tepelnoizolačná
Pevnosť v tlaku N/mm² Trieda M5 Trieda CSII Trieda M10 Trieda CSII Trieda CSII Trieda M5
Tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY P = 50% W/(m.K) 0,47 0,16 0,61 0,61 0,18 0,16
Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 90% W/(m.K) 0,54 - 0,54 0,66 0,20 0,17
Faktor difúzneho odporu μ (EN 1745) - ≤ 15 - ≤ 15 15/35 ≤ 10 5/20
Reakcia na oheň tr. - A1f A1 A1f A1 A2 A1
Pevnost v ťahu za ohybu N/mm² 1,45 1,5 1,45 - 1,50 -
Súdržnosť, prídržnosť N/mm² min. 0,5 - min. 0,5 0,3 0,08 0,15
Sypná hmotnosť kg/m3 1700 - 1700 1400-1500 850 500
Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty kg/m3 1 400–1 500 - 1400-1500 1650-1750 800 800-900
Zrnitost mm 0-0,63 0-2,00 0-0,63 0-0,60 - 0-2,00
Modul pružnosti Eb N/mm² - 3100 - - - -
Doba spracovateľnosti hod., min. 3–4 hod. 25 min. 3-4 hod. 2 hod. 1,5 hod. 2 hod.
Spotřeba vody l/vrece 4,8 10 4,8 6,5 7,5-8 9-10
Čas tvrdnutia (v závislosti od teploty ovzdušia) dni 2–5 2–5 2-5 - - -
Kapilárna absorpcia vody max. kg/m²min0,5 0,15 0,15 0,15 NPD 0,2 NPD
Minimálna teplota spracovania °C ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 0, ≤ 10 ≥ 5 ≥ 5
NPD – nebylo stanoveno.

 

Ytong – omietky
vlastnosti materiálu jednotka Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná Ytong vnútorná stierka hladená
Pevnosť v tlaku N/mm² Trieda CS II Trieda CSI Trieda CS I
Tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY P = 50% W/(m.K) - - 0,39
Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 90% W/(m.K) - - 0,44
Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, (23,50),i   0,13* 0,13* -
Faktor difúzneho odporu μ (EN 1745) - ≤ 10 ≤ 7 ≤ 9
Reakcia na oheň tr. - A2 A1 A1
Pevnost v ťahu za ohybu N/mm² 1,50 - -
Súdržnosť, prídržnosť N/mm² 0,08 0,2 0,2
Sypná hmotnosť kg/m3 850 900 1030
Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty kg/m3 - - -
Zrnitost mm 1,2 0,5 0,3
pH - - - 12
Doba spracovateľnosti hod., min. 2 hod. 2 hod. 2 hod.
Spotřeba vody l/vrece 7,8 - 8 8 12
Kapilárna absorpcia vody max. kg/m²min0,5 W1 W0 W0
Minimálna teplota spracovania °C ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5
NPD – nebylo stanoveno.
* merané hodnoty