Prefabrikované betónové preklady

 • Vysoká únosnosť
 • Jednoduchá a rýchla montáž
 • Kompatibilita so systémom Silka
 • Vysoká variabilita
 • Možnosť vloženia tepelnej izolácie

betonové překlady Silka

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Specifikácia

  Betónové prvky vystužené betonárskou výstužou

  Norma/predpis

  EN 845-2+A1 Preklady

  Použitie

  Prefabrikované preklady NBP 60/195 a NBP 115/195 sú určené pre riešenie nadpraží okien a dverí pre nenosné a nosné murivo.

  Profilovanie

  S manipulačnými okami

  Rozmerové tolerancie

  Dĺžka ± 15 mm, šírka, výška ±, 5 mm

  Spracovanie

  Ako jednoduché alebo zložené prvky nad otvormi nosných stien a priečok systému Ytong/Silka. Minimálna dĺžka uloženia prekladu v nosnej stene je 200 mm, v priečke 100 mm na každej strane, pokiaľ statik neurčí inak. Preklady sú určené na uloženie do maltového lôžka (ich výška je 195 mm). Do malty ukladáme jednotlivé preklady tak, že manipulačné oká sú na hornej strane prekladu. Nápis Xella je v čitateľnej polohe a šipky na čele prekladu musia smerovať hore.
  Preklady urovnáme do roviny a prekontrolujeme, či krajné preklady nepresahujú cez líce muriva. Uložené preklady spolu „zviažeme“ drôtom. Tým sa zamedzí ich „vyklopeniu“, alebo dokonca pádu. Drôty necháme na prekladoch do úplného zatvrdnutia konštrukcie nad nimi.

  Malta

  MVC 5,0 MPa

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 - nehorľavé, EN 13501-1
  Požiarna odolnosť R30,
  EN 1992-1-2

  Povrchové úpravy

  Vnútorné omietky: V prípade muriva Ytong / Silka – Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong vnútornú stierku hladenú. Vápenné a vápennocementové omietky. Sadrové a vápennosadrové omietky. Keramický obklad:Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.
  Vonkajšie omietky: Zhodné s omietaným murivom.
  ETICS - podľa odporúčanej skladby výrobcu

   

   

   
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - prefabrikované betónové preklady

     
  vlastnosti materiálu: jednotka
  hodnota
  Pevnostná trieda betónu   C 25/30
  Objemová hmotnosť [kg/m3] 2 450
  Tepelná vodivosť λ [W/mK] 1,58
  Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 29
  Reakcia na oheň   tř. A1
  Požiarna odolnosť   R30
  Trvanlivosť (proti korózii)   D1

 • Statické a expedičné údaje - prefabrikované betónové preklady

  výrobok
   
  rozmery
  d x š x v
  max.
  svetlosť
  otvoru
  tepelný
  odpor
  RU
  MRD VRD qd expedičná
  hmotnosť
  qd
  wqd
   
  typ [mm] [mm] [m².K/W] [kNm] [kN] [kNm] [kg/ks] [mm]  
  BP 115-2000 2 000 × 195 × 115 1 600 0,073 19,46 20,38 23,43 106 vyhovuje L/500  
  BP 115-1400 1 400 × 195 × 115 1 000 0,073 10,79 20,38 35,75 74 vyhovuje L/500  
  BP 60-3000 3 000 × 195 × 60 2 600 0,038 9,67 10,19 7,44 82 vyhovuje L/250  
  BP 60-2000 2 000 × 195 × 60 1 600 0,038 9,67 10,19 11,71 55 vyhovuje L/500  
  BP 60-1400 1 400 × 195 × 60 1 000 0,038 9,67 10,19 17,88 38 vyhovuje L/500  

  MRD - návrhová hodnota ohybového momentu
  VRD - návrhová hodnota odolnosti ve šmyku
  qd - návrhová hodnota rovnomerného zaťaženia vrátane vlastnej tiaže prekladu
  qd wqd - priehyb od návrhového rovnomerného zaťaženia


 • Schéma vystuženia

  Schéma vystuženia

 • Dokumenty na stiahnutie

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov