Pre dopravcov

Spoločnost Xella realizuje tisíce prepráv ročne, vyvážame z dvoch závodov na Slovensku a troch závodov v Českej republike, realizujeme tiež importy z okolitých krajín. Dopytujeme prepravy po ucelených kamiónoch s možnosťou bočnej nákladky. Náš tovar je paletizovaný. Prepravy pre našu spoločnosť sú vhodné ako vyťažovacie. Realizáciu prepráv zaisťuje oddelenie Zákazníckeho servisu.

Naše prepravy nájdete zverejnené na portále RaalTrans:

Prepravy do ČR Prepravy do SR
RaalTrans 4DO C6Y

Dispečeri zodpovední za prepravy do SR:

Mapa SK

Kontaktná osoba Telefón E-mail
Alexandra Dolinajová +421 903 223 087 xella.com
Ľubica Šimová +421 918 679 710 xella.com

Přepravy do ČR:

Přepravy do ČR:

Region Kontaktní osoba Telefon E-mail
J Miroslav Ježík +420 602 100 774 xella.com
N Martina Nováčková +420 725 185 011 xella.com
M Jitka Melicharová +420 725 507 354 xella.com