Pre dodávateľov

Všetky nákupné procesy spoločnosti Xella na území ČR a SR sú zabezpečované cez oddelenie nákupu.

Naším cieľom je efektivnny nákup a zabezpečenie požadovanej kvality dodávaných služieb a tovaru za najvýhodnejších podmienok. Základným predpokladom je predovšetkým výber a kvalitná spolupráce so spoľahlivými, konkurencieschopnými, preverenými dodávateľmi. Výber našich dodávateľov vykonávame pri prísnom dodržaní zásad transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

Medzi hlavné nakupované komodity patria:

  • Suroviny (cement, vápno, piesok, hliník, vápenec, oceľ ...)
  • Obalový materiál (palety, fólie, pásky ...)
  • Investičné akcie (automatizácia, opravy, manipulačná technika ...)
  • Náhradné diely
  • Servis strojov a zariadení
  • opravy
  • Oleje, mazivá, chémia
  • Marketingové služby, IT, kancelárske potreby a vybavenie

Pokiaľ sa aj Vy chcete stať dodávateľom skupiny Xella, prosím kontaktujte nás na email: obchod@xella.com

Všeobecné obchodné podmienky nákupu | PDF 180 kB
Etický kódex dodávateľov Xella | PDF 300 kB