Poznajte naše tímy

Poznajte naše tímy

Obchod

Obchodné tímy sú poradcovia našich klientov, ktorí ich sprevádzajú fázami od projektu po realizáciu. Jednajú s investormi, s projektantmi, architektmi či stavebnými firmami. Hľadajú pre klientov optimálne riešenie a sprostredkovávajú ďalšie poradenské služby. Mnoho z nich vedie odborné prednášky a prezentácie. Uplatnia sa tu ľudia zo stavebných i obchodných odborov.

Výroba

Výroba je základom kvality nášho materiálu a zakladáme si na jej precíznosti. V našich troch výrobných podnikoch sa pri nej uplatnia ľudia z množstva odborov, od elektrikárov cez strojárov až po expertov stavebných hmôt.

Zákaznícky servis

Svojím zákazníkom chceme poskytovať maximálnu podporu v čo najkratšom čase. V zákazníckom servise tak nájdete uplatnenie u veľkého množstva činností - jednanie s dopravcami nášho materiálu, zadávanie objednávok, asistencia nášmu obchodnému tímu a presný reporting pre management. Vďaka nim funguje komunikácia s kolegami i zákazníkmi. Podieľajú sa na nej ľudia z administratívnych odborov, centier zákazníckej podpory i telemarketingu.

Technické oddelenie

Technické oddelenie pracuje na vývoji nových materiálov a zdokonaľovaní nášho stavebného systému. Sú medzi nimi vysoko kvalifikovaní experti, ktorí sa venujú inováciám materiálov, radia našim klientom a riešia jednotlivé varianty nasadenia stavebného systému. Uplatnia sa tu špecialisti z odboru stavebných materiálov.

Administratíva

Oblasť administratívy je v spoločnosti o takmer 300 zamestnancoch široká. Stará sa o bezchybný chod interných záležitostí, do ktorých spadá IT, financie a mnoho ďalšieho. Uplatnia sa tu odborníci IT, ktorí sa starajú o obsluhu infraštruktúry, zaisťujú technickú podporu a školenie užívateľov. Ďalej sem patria pracovníci nákupu, controllingu, účtovníctva a financovania.