Požiarna odolnosť

Stenové a strešné panely (dielce) YTONG sú modulárne, masívne a nehorľavé. Pórobetón tak podporuje moderné požiadavky projektovania s tými najlepšími vlastnosťami stavebného materiálu, zároveň zaručuje aj nadštandardnú bezpečnosť. Použitie pórobetónu chráni pred ohňom po viac než dvojnásobnú dobu, ako to vyžaduje poistenie stavieb proti požiaru. Masívne konštrukcie odolávajú lepšie i prípadným explóziám.

Minimálna deformácia žiarom, maximálne tlmenie teplôt

Extrémne teploty menia štruktúru stavebných materiálov. Betón sa žiarom deformuje - vydúva sa alebo vznikajú trhliny a škáry. Tým sú ohrozené okolité časti budov, do ktorých sa oheň môže rozšíriť. Steny z pórobetónu YTONG žiar a dym neprepúšťajú, pretože sa takmer nedeformujú. Často tak ich využitím znížite následky havárie na minimum.

Ako nehorľavý materiál triedy A1 neprispieva pórobetón k požiaru, neuvoľňuje plyny, vytvára naopak účinnú prekážku horeniu. Panelmi protipožiarnych stien a komplexných stenových priečok YTONG je možné izolovať jednotlivé úseky požiaru. Materiál sa vyznačuje až 360minútovou požiarnou odolnosťou bez porušenia, čo dvojnásobne presahuje požadovaných 180 minút.

Ochrana proti explózii

Požiare často sprevádzajú explózie techniky alebo uskladnených materiálov. Steny a strechy zo stavebných montážnych dielcov YTONG prípadnú explóziu účinne tlmia. Efektívne je potlačené aj možné rozšírenie ohňa poletujúcimi horiacimi časťami, masívna konštrukcia nie je náchylná ani k zrúteniu alebo padaniu ohňom poničených dielov. To všetko uľahčuje prácu záchranárom a prispieva k jednoduchšiemu haseniu. Správna voľba stavebného materiálu je opatrením, ktoré môže zachrániť životy aj budúcnosť firmy.