Pórobetón Ytong

Originálny pórobetón Ytong je klasikou medzi stavebnými materiálmi, ponúka vysoký štandard tepelnej izolácie, mimoriadnu stabilitu a odolnosť, ľahkú manipuláciu a spracovanie, je nehorľavý a zaisťuje príjemnú vnútornú klímu. Okrem týchto vysokých funkčných vlastností charakterizuje pórobetón značky Ytong tiež ekologický prístup.

Pórobetónové tvárnice Ytong sa vyrábajú výhradne z prírodných surovín ako je piesok, vápno, cement a voda. Suroviny použité na výrobu tvoria veľkú časť zemskej kôry a sú vďaka tomu prakticky nevyčerpateľné, ich ťažba prebieha navyše spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

Ytong – klasika medzi stavebnými materiálmi

Výroba pórobetónu Ytong

Výroba Ytongu začína tým, že sa piesok namelie na jemno a zmieša sa s ostatnými surovinami – vápnom, cementom, vodou a kypriacou látkou, ktorá naplní pórobetónovú hmotu malými, rovnomerne rozdelenými bublinkami. Po stuhnutí sa polopevné surové bloky presne prirežú a vytvrdia sa vodnou parou pri teplote 200 ˚C. Po vysušení zostane v póroch iba tepelne izolujúci vzduch.

Dôraz na ekologicky šetrnú výrobu

Výroba pórobetónu nezaťažuje spodnú vodu a súčasne vznikajúci kondenzát sa vo výrobe opäť využíva. Tiež ďalšie recyklované druhotné suroviny z výroby sa dostávajú späť do výrobného obehu. Pórobetón sa vyrába z celkom prírodných surovín, pri výrobe nevznikajú škodlivé látky, ktoré by mohli zaťažiť vzduch, vodu alebo zeminu.

Úspora surovín i energie

Pórobetón vďaka priaznivej surovinovej bilancii šetrí suroviny: z 1 m3 suroviny sa vyrobí cca 5 m3 pórobetónu.
Pórobetón Ytong je vyrábaný v uzatvorenom cykle, ktorý vyžaduje menšiu spotrebu energie, než výroba iných porovnateľných stavebných materiálov. Spoločnosť Xella sa snaží o maximálne energeticky úspornú výrobu, napríklad vodná para potrebná na vytvrdenie sa až z 85 % použije viackrát. Ďalšia zostávajúca energia z toho procesu je využitá na vykurovanie.