Pasívny dom projektovaný pomocou BIM

Bývanie v blízkosti prírody s krásnym výhľadom je občas vykúpené problematickým pozemkom. Práve tak tomu bolo aj v prípade tohto pasívneho domu, v prípade ktorého musel projektant Martin Deutsch, Ph. D. zo spoločnosti Gades solution počítať s veľmi úzkym pozemkom vo svahu. Tomu sa musela podmieniť celá koncepcia a dispozícia stavby, súčasne sa ale podarilo zaistiť maximálny komfort obyvateľom domu. Súčasťou náročného zadania bola aj maximálna úspora nákladov na stavbu. Vďaka kompaktným rozmerom a ucelenému riešeniu sa však podarilo dosiahnuť nízke realizačné náklady a celkovú ekonomickosť stavby pozitívne ovplyvnil príspevok z dotačného programu.

Novostavba bola navrhnutá v pasívnom štandarde tak, aby spĺňala podmienky dotácií Nová zelená úsporám. Všetky konštrukčné riešenia sú z hľadiska celkových nákladov na stavbu veľmi ekonomické, napríklad nosné vertikálne konštrukcie predstavujú len obvodové murivo bez vnútorných nosných stien a tomuto konceptu sa ďalej prispôsobujú základové konštrukcie a aj strecha.

Stavba bola projektovaná metódou BIM (3D realizačná dokumentácia) a preto boli mnohé konštrukcie starostlivo vyriešené už v projektovej fáze. Tento spôsob projektovania patrí k veľmi efektívnym novým metódam a umožňuje stavbu „virtuálne realizovať a stavať“ už v priebehu projektovania. Tým sa už v tejto fáze odstráni veľa nejasností a chýb, ktoré sa do výstavby bežne vnášajú. To má samozrejme pozitívny vplyv na ekonomickú stránku stavby, ktorá v tomto prípade hrala pri projekte veľmi významnú úlohu a BIM prispelo k celkovému zlacneniu výstavby.

Stavba je založená na železobetónových základových pásoch, ktoré boli vykonané priamo do svahovitého terénu. Obvodové konštrukcie sú tvorené tvárnicami Ytong s hrúbkou 300 mm s vonkajším zatepľovacím systémom ETICS s izolantom zo šedého polystyrénu hrúbky 250 mm. Ytong sa v prípade pasívnej výstavby uplatňuje predovšetkým pre svoje dobré výsledky v Blower door testoch, ktorými meria neprievzdušnosť obálky pasívnych stavieb.

Výplne otvorov predstavujú drevené prvky s izolačným trojsklom. Kúrenie tvoria elektrické vykurovacie rohože, umiestnené v roznášajúcej vrstve z anhydritu. Teplá voda sa ohrieva v elektrickom bojleri. Vetranie a zdravú mikroklímu v budove zabezpečuje centrálna rekuperačná jednotka s paprskovými rozvodmi vzduchu umiestnenými v podhľade pod stropom. Fotovoltaická elektráreň nachádzajúca sa na streche budovy má tiež výrazný vplyv na energetickú bilanciu. Tá pomáha s vykurovaním budovy, s prípravou teplej vody a pohonom vetracej jednotky. Likvidáciu splaškových vôd zabezpečuje domová čistiareň odpadových vôd, ktorú tiež pomáha napájať fotovoltaická elektráreň. Budova je napájaná výhradne elektrickou energiou. Celkové náklady na vykurovanie boli vypočítané na úrovni 190 € až 270 € za rok bez vplyvu fotovoltaickej elektrárne.

 

Bezplatné nacenenie vášho projektuBezplatné nacenenie vášho projektu

Referenčné stavby - Rodinné domy

Ďalšie kategórie referencií