Pasívny dom pre aktívny prístup k prírode

Majitelia sa rozhodli stavať na rozľahlom pozemku s rozlohou 4 000 m2 v blízkosti okresného mesta, kde pracujú. Jedným z dôvodov bola túžba po maximálnom pokoji a tiež záľuba ich dcéry v chove zvierat – postupne tu získali domov nielen mačka a pes, ale aj vtáky vo voliére, ryby v jazierku a králik.

Typ domu: pasívny
Projekt: individuálny
Rok dokončenia: 2017
Zastavaná plocha: 150 m²
Úžitková plocha: 122,3 m²
Dispozícia: 4 + KK

Pôvodne stavbu plánovali iba ako nízkoenergetickú, ale po konzultácii s technickým poradcom dodávateľa stavebného materiálu Ytong sa mesiac pred začatím prác rozhodli pre pasívnu výstavbu. A to nielen kvôli úspore, ale aj kvôli celkovej ekologickosti a najmä precíznej kvalite, ktorá je v prípade pasívnych budov nutná. Dom bol postavený na jednoduchom pôdoryse obdĺžnika – pravidelný tvar umožňuje rýchlejší postup prác. Hodnoty pre pasívne domy sú tu dosiahnuté vďaka tepelnoizolačným tvárniciam s hrúbkou 500 mm bez dodatočného zateplenia.

Dom je založený na styrodure s hrúbkou 240 mm. Na ňom je dvakrát vystužená železobetónová doska s hrúbkou 300 mm. V nej sú umiestnené všetky rozvody kanalizácie, vody a podlahového kúrenia. Táto doska z vodotesného betónu je zhotovená tak, že sa na ňu pokladá iba nášľapná vrstva podlahy. Ako stavebný materiál majiteľ zvolil Ytong, pretože s ním má ako stavebný inžinier dobré skúsenosti už od čias štúdií. „V diplomovej práci som sa zaoberal využitím odpadového kremičitého piesku zo zlievarní na výrobu pórobetónu. Preto som vedel, že sa jedná o materiál, ktorý je ľahký, dobre tvarovateľný, má veľmi dobré izolačné vlastnosti a na rozdiel od tehlových blokov nemá problém s prievzdušnosťou obálky. Od čias, kedy sme sa na škole zaoberali výskumom pórobetónu, sa materiál vyvinul a posunul k lepšiemu. Ako som zistil, objemová hmotnosť je stálejšia, podarilo sa ju znížiť, čím sa zvýšila tepelnoizolačná vlastnosť, ale súčasne sa neznížila pevnosť materiálu,“ uvádza k výberu majiteľ.

Okrem spomínaných tepelnoizolačných tvárnic Lambda YQ tu je zo systému Ytong použitý strop. Dôvodom je jeho potenciál pre prípadnú jednoduchú dostavbu poschodia a tiež preto, že umožňuje neprievzdušnosť obálky budovy. Ku celkovej kvalite prevedenia steny potom prispieva ešte vonkajšia tepelnoizolačná omietka Ytong. Vykurovanie je riešené tepelným čerpadlom vzduch - voda vrátane 250 litrovej nádrže na ohrev teplej vody. Splaškové vody sú zvedené do čistiarne odpadových vôd. Vyčistená voda a zachytené zrážky sú zvedené do akumulačnej nádrže s objemom 20 m3 a používané na polievanie záhrady.

Merná potreba tepla na vykurovanie 15 kWh/m²/rok

Rekuperačná jednotka Sentinel Kinetic B

Konštrukčný systém:
murovaný, tvárnice Ytong YQ Lambda s hrúbkou 500 mm, strop Ytong Ekonom s hrúbkou 250 mm, vnútorné nosné priečky Ytong P2 - 500 s hrúbkou 200 mm zateplený polystyrénom 550 mm.

Výplne otvorov:
Plastové okná Gealan S9000 s trojsklom od výrobcu PB PLAST s.r.o. Vyškov

Zdroj energie: Tepelné čerpadlo Fujitsu vzduch - voda so zásobníkom 250 l
Vykurovací systém: termická aktivácia betónovej základovej dosky
Vetranie: Rekuperácia Regulus

Autor projektu: Ing. Tomáš Němec, Ing. Petr Mareček, Ing. Vilém Čech
Realizace stavby: svojpomocne, stavebný dozor Ing. Václav Dočkal

 

 

Bezplatné nacenenie vášho projektuBezplatné nacenenie vášho projektu

Referenčné stavby rodinných domov

Ďalšie kategórie referencií