Pasívny dom na Brniansku – komfortné, zdravé a úsporné bývanie s dotáciou

Projekčná kancelária, ktorá stojí za návrhom tohto domu, sa zameriava na stavby s minimálnymi prevádzkovými nákladmi a zdravým vnútorným prostredím. Uprednostňujú prírodné, ekologické materiály a technológie, a sú členmi Centra pasívneho domu, rovnako ako výrobca systému Ytong.

fotogaléria >>
Autor projektu: Ing. arch. Mojmír Hudec, atelier Elam
Realizácia: 2013
Merná potreba tepla na vykurovanie: podľa TNI: 20 kWh/m²rok
Úžitková plocha: 161,9m²
Vykurovanie a vetranie: rekuperačná jednotka s dohrevom vzduchu a s akumulačnou nádržou so zemným výmenníkom. Na streche sú umiestnené solárne kolektory napojené na akumulačnú nádrž. Doplnkovým zdrojom vykurovania sú krbové kachle.
Príprava teplej vody: teplá voda sa odoberá z akumulačnej nádrže.

Svoj prístup k otázkam ekológie a zdravia vyjadrili v Ytongu aj Environmentálnym vyhlásením, ktoré obsahuje všetky dôležité údaje o vplyve výroby i životného cyklu stavebných komponentov na životné prostredie. Z nich jednoznačne vyplýva, že tento materiál zodpovedá nielen súčasným nárokom na zdravie, energetickú úsporu a ekológiu, ale zodpovedá aj trendu budúceho vývoja v stavebníctve.

Návratnosť investície do pasívnej výstavby – s dotáciou Zelená úsporám výrazne kratšia

Častou obavou investorov je, že náklady na zriadenie pasívneho domu sú vysoké a v úspore za prevádzku sa vrátia až vo veľmi dlhom časovom horizonte. To je ale jeden z častých omylov, pretože tento typ výstavby je v súlade so zmenami a opatreniami, ktoré podporuje Ministerstvo životného prostredia. Práve tak tomu bolo aj v prípade tohto rodinného domu, ktorý dotáciu v rádoch státisícov korún získal.

Systém Ytong – riešenie doporučené špecialistami na pasívnu výstavbu

Autor projektu rodinného domu Ing. arch. Mojmír Hudec v prípade pasívnej výstavby odporúča realizáciu zo systému Ytong, pretože sa mu toto riešenie osvedčilo v praxi už mnohokrát. „Murivo z Ytongu má dobré izolačné vlastnosti, zhodné vo všetkých smeroch, pri obvodových stenách sa lepšie redukujú tepelné mosty. Tvárnice sú presné a ľahké, veľmi dobre sa s nimi pracuje, vyžadujú spojenie len tenkou vrstvou lepidla. Umožňujú ľahké rezanie, vŕtanie, drážkovanie a pod. Murivo odpúšťa aj drobné prehrešky, ktoré sa bežne na stavbách vyskytujú“, uvádza k svojim skúsenostiam.

 

Bezplatné nacenenie vášho projektuBezplatné nacenenie vášho projektu

Referenčné stavby - Rodinné domy

Ďalšie kategórie referencií