O nás

Xella na Slovensku

Na Slovensku zastupuje spoločnosť Xella pobočka Xella Slovensko, s. r. o., ktorá sa môže pochváliť ročným objemom produkcie viac než 200 tis. m3 materiálu Ytong a zamestnáva viac než 100 zamestnancov vo dvoch výrobných závodoch. Podobne ako v ČR je i na Slovensku lídrom na trhu s pórobetónom. V jej portfóliu nájdete tiež vápenno-pieskové tvárnice Silka.

Xella v Českej republike

Nadnárodný koncern Xella International je v Českej republike zastúpený spoločnosťou Xella CZ, s. r. o. Xella tak zastupuje preslávenú značku pórobetónu Ytong.

Výrobky značky Ytong sú na našom trhu veľmi dobre známe a obľúbené, predstavujú synonymum medzinárodného štýlu, ktorý je moderný a inovatívny. Ročný objem stavebného materiálu Ytong v ČR dosahuje takmer 1 mil. m3 a zamestnáva takmer 300 pracovníkov v troch výrobných závodoch. Vďaka tomu zaujíma spoločnosť Xella CZ, s. r. o. na českom trhu s pórobetónom vedúcu pozíciu.

K pórobetónovým tvárniciam značky Ytong časom pribudli tiež vápenno-pieskové tvárnice Silka a minerálne izolačné dosky Ytong Multipor.

Značka Ytong

Značka Ytong sa môže pochváliť mimoriadnou históriou, jej sila a úspech súvisí s dlhou tradíciou a východiskom v podobne inovatívnych technológiách. Vývoj produktu Ytong je spätý s povojnovým nedostatkom zdrojov na vykurovanie vo Švédsku. Ytong sa stal prvou značkou, ktorá umožnila obyčajným ľuďom stavať neobyčajne úsporné domy. Ponúka realizáciu vyhriateho, ale úsporného domova, nadštandardnú starostlivosť a služby.

Ytong je biela tvárnica, ktorá je vyrobená z vápna, piesku, cementu a vody. Vnútri obsahuje milióny vzduchových pórov, ktoré jej tiež dali meno: pórobetón. Prvýkrát bola priemyselne vyrobená pred viac než 80 rokmi v juhošvédskom meste Yxhultu. Značka bola oficiálne zaregistrovaná v roku 1940, ale už v roku 1923 namiešal dr. Axel Erikson bázu na priemyselnú výrobu autoklávového pórobetónu. Názov značky je odvodený z miesta výroby a názvu technológie: Yxhult + Gasbetong = Ytong

Ytong sa stal prvou registrovanou značkou stavebného materiálu, ktorá sa presadila po celom svete a trvale zmenila stavanie.  Tento systém presných hladkých tvárnic zlepšil tepelnú izoláciu o 20 %, zrýchlil proces stavania a znížil stavebné náklady. Od roku 1960 je na trhu presná hladká tvárnica Ytong, ktorú je možné spojovať tenkovrstvovou murovacou maltou do takmer bezškárovej steny.

Dnes je značka Ytong jednou z najsilnejších na trhu stavebných materiálov a predstavuje synonymum pre pórobetón. Je známa výstižným Y podľa domovského mesta, rovnako ako signifikantnou žltou farbou vychádzajúcou z loga spoločnosti a baliacej fólie, do ktorej sú balené tvárnice Ytong. Vďaka rozsiahlemu spektru produktov je možné dnes postaviť dom od pivnice až po strechu kompletne z pórobetónu.