O nás

Ytong Slovensko

Xella na Slovensku

Na Slovensku zastupuje spoločnosť Xella pobočka Xella Slovensko, s. r. o., ktorá sa môže pochváliť ročným objemom produkcie viac než 200 tis. m3 materiálu Ytong a zamestnáva viac než 100 zamestnancov vo dvoch výrobných závodoch. Podobne ako v ČR je i na Slovensku lídrom na trhu s pórobetónom. V jej portfóliu nájdete tiež vápenno-pieskové tvárnice Silka.

Xella v Českej republike

Nadnárodný koncern Xella International je v Českej republike zastúpený spoločnosťou Xella CZ, s. r. o. Xella tak zastupuje preslávenú značku pórobetónu Ytong.

Výrobky značky Ytong sú na našom trhu veľmi dobre známe a obľúbené, predstavujú synonymum medzinárodného štýlu, ktorý je moderný a inovatívny. Ročný objem stavebného materiálu Ytong v ČR dosahuje takmer 1 mil. m3 a zamestnáva takmer 300 pracovníkov v troch výrobných závodoch. Vďaka tomu zaujíma spoločnosť Xella CZ, s. r. o. na českom trhu s pórobetónom vedúcu pozíciu.

K pórobetónovým tvárniciam značky Ytong časom pribudli tiež vápenno-pieskové tvárnice Silka a minerálne izolačné dosky Ytong Multipor.

Značka Ytong

Značka Ytong sa môže pochváliť mimoriadnou históriou, jej sila a úspech súvisí s dlhou tradíciou a východiskom v podobne inovatívnych technológiách. Vývoj produktu Ytong je spätý s povojnovým nedostatkom zdrojov na vykurovanie vo Švédsku. Ytong sa stal prvou značkou, ktorá umožnila obyčajným ľuďom stavať neobyčajne úsporné domy. Ponúka realizáciu vyhriateho, ale úsporného domova, nadštandardnú starostlivosť a služby.

Ytong je biela tvárnica, ktorá je vyrobená z vápna, piesku, cementu a vody. Vnútri obsahuje milióny vzduchových pórov, ktoré jej tiež dali meno: pórobetón. Prvýkrát bola priemyselne vyrobená pred viac než 80 rokmi v juhošvédskom meste Yxhultu. Značka bola oficiálne zaregistrovaná v roku 1940, ale už v roku 1923 namiešal dr. Axel Erikson bázu na priemyselnú výrobu autoklávového pórobetónu. Názov značky je odvodený z miesta výroby a názvu technológie: Yxhult + Gasbetong = Ytong

Ytong sa stal prvou registrovanou značkou stavebného materiálu, ktorá sa presadila po celom svete a trvale zmenila stavanie.  Tento systém presných hladkých tvárnic zlepšil tepelnú izoláciu o 20 %, zrýchlil proces stavania a znížil stavebné náklady. Od roku 1960 je na trhu presná hladká tvárnica Ytong, ktorú je možné spojovať tenkovrstvovou murovacou maltou do takmer bezškárovej steny.

Dnes je značka Ytong jednou z najsilnejších na trhu stavebných materiálov a predstavuje synonymum pre pórobetón. Je známa výstižným Y podľa domovského mesta, rovnako ako signifikantnou žltou farbou vychádzajúcou z loga spoločnosti a baliacej fólie, do ktorej sú balené tvárnice Ytong. Vďaka rozsiahlemu spektru produktov je možné dnes postaviť dom od pivnice až po strechu kompletne z pórobetónu.