Vážení architekti a projektanti,
priaznivci nových technológií,
v septemberovom vydaní Ytong News sa zameriame na statiku a pórobetón Ytong, ktorý vyniká najmä svojimi výbornými tepelno-izolačnými vlastnosťami, rýchlou výstavbou a ľahkou možnosťou úpravy tvaru. Stručne si tiež načrtneme niektoré možnosti riešenia obvodových výmuroviek z tohto materiálu.

Pretože si ale každá z tém zaslúži podrobnejší rozbor, môžete sa v nasledujúcich vydaniach Ytong News tešiť na detailnejší popis použitia pórobetónu Ytong v jednotlivých konštrukčných častiach stavieb. Veríme, že budú pre vás tieto články užitočné a inšpiratívne.


Prajeme príjemné čítanie.

Ing. Karol Hanečka, CSc
produktmanager, statik
Úvod k seriálu o obvodových konštrukciách
z pórobetónu Ytong

Na obvodové steny a výmurovky pozemných stavieb sa často využíva pórobetón značky Ytong. Voľba na použitie tohto pórobetónu vychádza najmä z jeho výborných tepelno-izolačných vlastností. Pre realizáciu je dôležitá tiež ľahká a rýchla výstavba a dobrá možnosť úpravy tvaru použitých blokov. Výsledkom je hladká súvislá pórobetónová stena, ktorá vzniká s použitím tenkovrstvovej malty v ložných škárach.

S pórobetónovým obvodovým murivom sa môžeme stretnúť v dvoch základných prípadoch použitia. Ide o samonosné steny murovaných objektov a výmurovky obvodového plášťa skeletov a hál. Každý z týchto prípadov použitia má svoje špecifiká použitia pórobetónu. Tento článok zachycuje vybrané poznatky pri použití pórobetónu Ytong z pohľadu projektanta a statika.

Skladba výmuroviek:
• Jednovrstvové murivo 375, 450, 499 mm
• Murivo 250, 300, 375 mm s vonkajšou izoláciou
  Ytong Multipor
• Murivo s inou vonkajšou izoláciou
• Murivo s vonkajšou izoláciou a fasádny obklad

Panely v hrúbkach od 175 mm do 375 mm

Kombinácia riešení
Montované panely + výmurovky

podľa technických a architektonických požiadaviek

Zhotovenie výmuroviek:
• Murivo s maltou v ložných i styčných škárach
• Murivo s maltou iba vo vodorovných škárach (dnes obvyklé)
• Murivo vystužené v ložných škárach

 

Čítajte ďalej
Samonosné pórobetónové steny a výmurovky skeletov
Montované panely pre skelety a halyTento newsletter pripravila spoločnost Xella SK.