Vážení architekti a projektanti,

V rámci tohto vydania Ytong News Vám predstavíme Ytong schodiskové stupne, medzi ktorých prednosti patrí nielen ľahká a rýchla montáž, okamžitá únosnosť a výborná požiarna odolnosť, ale predovšetkým ich vysoká variabilita, ktorá Vám prináša riešenia na mieru Vašich projektov.

Dúfame, že načerpáte plno užitočných informácií pre tak dôležitý prvok stavby, akým bezpochyby schody a schodiská sú.

Zaujímavé čítanie Vám praje


Ing. Karol Hanečka, CSc
produktmanager, statik

 

 
Schody
a schodiská Ytong

Schody sú nielen potrebné, ale ako výrazný architektonický prvok priťahujú aj zrak. Ich návrh a výstavba patria medzi najnáročnejšie stavebné činnosti. Uľahčenie prinášajú vystužené prefabrikované schodiskové stupne Ytong. Výstavba schodiska s nimi je rýchla a vedie k veľkej úspore času, práce a peňazí. Estetický dojem, technická kvalita, funkčnosť a životnosť sú na najvyššej úrovni.

Reč je o schodoch v domoch z pórobetónu, tehál a podobne, teda v tzv. ťažkých murovaných stavbách. Tu má investor na výber. Môže voliť aj ľahké montované schodiská, ktoré sa inštalujú často až po finálnych maliarskych úpravách interiéru, alebo tradičné liate betónové či murované schodiská, ktoré sa realizujú viac či menej súbežne s murivom v priebehu hrubej stavby. Medzi ne patrí aj schodisko Ytong.

 

 • Výhody schodiska Ytong


  Obr. 1: Montáž schodiska
  s podmurovaním

  Čas potrebný na zhotovenie schodiska Ytong je veľmi krátky. Hneď po zatvrdnutí malty už môže schodisko slúžiť aj vo svojom hrubom stavebnom vyhotovení. Finálne povrchové úpravy schodiskových stupňov a ostatných častí schodiska sa zrealizujú, až keď bude vhodný čas, napríklad pred kolaudáciou.

  Zároveň ide o jeden z cenovo najvýhodnejších variantov schodiska na našom trhu vôbec. To vynikne, najmä keď zvážime úžitkovú a architektonickú hodnotu schodiska Ytong. Úspora nákladov sa týka nízkej ceny za materiál celkovo, t. j. schodiskové stupne Ytong a maltu, ako aj veľmi krátkej a jednoduchej práce pri výstavbe. Schodisko ponúka vysokú únosnosť a tichú „prevádzku“. Nevyžaduje si žiadnu špeciálnu údržbu, jeho životnosť je daná životnosťou celej stavby. Aj architektonický dojem je veľmi pôsobivý a nájde si množstvo priaznivcov.

 • Služby pre projektantov

  Výstavba schodiska prebieha veľmi rýchlo

  Obr. 2: Výstavba schodiska
  prebieha veľmi rýchlo
  Výrobca pórobetónu Ytong, spoločnosť Xella Slovensko, dodáva výrobnú dokumentáciu obsahujúcu presné tvary stupňov a spôsob uloženia podľa existujúceho stavu na stavbe. Výsledkom tejto spolupráce je jednoducho zmontovateľné a presné schodisko zodpovedajúce projektovej dokumentácii. Táto služba sa poskytuje zdarma pri dojednávaní záväznej objednávky.
 • Realizácia


  Obr. 3: Schodiskové stupne
  sa osádzajú po obidvoch
  stranách na murivo

  Schodiskové stupne sa osádzajú po oboch stranách na murivo (podmurovanie) do maltového lôžka, štandardné uloženie je 150 mm na každej strane. Alternatívne možno na ukotvenie stupňov k stene použiť oceľové úchyty, čím získame väčší priestor na schody. Výška a šírka schodiskových stupňov sa rieši výškou podmurovania a presahom stupňov cez seba (pozri sprievodnú fotodokumentáciu a konštrukčné detaily výrobcu). Stupne nie sú určené na schodiská s jedinou, t. j. stredovou schodnicou; eventuálne na konzolové uloženie; uloženie je nutné vždy na oboch stranách. Pri točitom schodisku sa stredová schodisková stena tvorí spolu s ukladaním stupňov. Po vymurovaní sa stupne zabezpečia zhora obkladom, zospodu omietkou či obkladom zo sadrokartónu. Návrh schodiskových stupňov Ytong, to znamená ich plošných rozmerov a hrúbky, sa vykonáva podľa STN 73 4130.


  Obr. 4: Schodiskové stupne
  Ytong - elegantný otvorený
  priestor

  Schodiskové dosky sú typové 1200, 1500, 1800/300/150 alebo atypické vyrezané z univerzálnej schodiskovej dosky rozmeru 1800/600/150 mm. Atypické stupne sa môžu na stavbe upravovať. To sa vykonáva rezaním uhlovou brúskou s diamantovým kotúčom. Atypické schodiskové stupne sú vyrobené priamo vo výrobnom závode na zákazku podľa projektovej dokumentácie a příslušného výkresu skladby spracovaného bezplatne našou firmou.

 • Výrobok a použitie

  Schodiskové stupne Ytong sú vyrobené z pórobetónu P4,4-600 a vystužené zváranou betonárskou výstužou BSt. 500. Zodpovedajú požiadavkám technického osvedčenia TO-10/0145 Schodiskové stupne Ytong SCH. Slúžia na použitie v interiéri rodinných, prípadne bytových domov. Použitie vonku sa nepredpokladá.

  Povrchové úpravy

  Zhora: Všetky bežné obklady ako keramický obklad, prírodný kameň, drevo atď
  Zdola: Omietka sadrová, Vápennosadrová, sadrokartón, drevo atď

  Rozmerové tolerancie

  Dĺžka: ± 3 mm, šírka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm.

  Malta

  Ytong - tenkovrstvová murovacia malta, bežná murovacia malta MVC.

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 - nehorľavé (STN EN 13501-1).
 • Fotogaléria

  Príklady schodiska Ytong s povrchovou úpravou

  Ytong schodisko s povrchovou úpravou
  Obr. 5
  Ytong schodisko s povrchovou úpravou
  Obr. 6
  Ytong schodisko s povrchovou úpravou
  Obr. 7
   
  Ytong schodisko s povrchovou úpravou
  Obr. 8
  Ytong schodisko s povrchovou úpravou
  Obr. 9
  Ytong schodisko s povrchovou úpravou
  Obr. 10
   
  Ytong schodisko s povrchovou úpravou
  Obr. 11
  Ytong schodisko s povrchovou úpravou
  Obr. 12
  Ytong schodisko s povrchovou úpravou
  Obr. 13
  Ytong schodisko s povrchovou úpravou
  Obr. 14
   
 • Záver

  Systémové schodisko Ytong je ďalším príspevkom spoločnosti Xella Slovensko do stavebníctva, najmä výstavby rodinných a bytových domov. Dômyselný systém prefabrikácie schodiska Ytong a individuálneho návrhu, keď sú na stavbu expedované presne formátované schodiskové stupne na priame aj točité schodiskové ramená, je výrobkom, ktorý nepochybne zaujme veľa investorov aj v čase krízy.

  Ďalšie podrobné informácie o Ytong schodisku na mieru nájdete tu, pozri prezentácia Ing. Radka Sazamy v rámci konferencie Ytong Dialóg.