Vážení priaznivci nových technológií,
tohtoročné slnečné a teplé leto vystriedala pred pár dňami jeseň. Chladnejšie a sychravejšie počasie nás tak bude stále častejšie nútiť, aby sme zostávali v teple našich domovov.

V tomto vydaní Ytong News by sme vám radi bližšie predstavili po technickej stránke i na konkrétnych referenciách vnútorné zateplenie pomocou materiálu Multipor ID. Ide o novinku, ktorá zaistí, že teplo bude teraz i v budovách, ktoré nie je z nejakého dôvodu možné zatepliť klasicky zvonku.

Nechajte sa inšpirovať.


Ing. Martin Mihál
poradca pre architektov
a projektantov
Bytové domy,
historické objekty,
kostoly...
Zateplenie
zvnútra je funkčné
a bezpečné.

Nikto sa nechce prechádzať centrami miest, ktorých historická hodnota zostala skrytá pod unifikovanými fasádami. Majitelia domov zase nechcú platiť vysoké sumy za vykurovanie. Donedávna dve celkom protichodné požiadavky majú teraz spoločné riešenie.

Energetické požiadavky na súkromné i verejné budovy sa neustále sprísňujú. Môžu za to rastúce ceny energií i snaha o ochranu životného prostredia a úsporu zdrojov. Prechádzka centrom prakticky akéhokoľvek mesta ale nutne vyvoláva otázku, akým spôsobom je možné tieto nároky splniť v budovách, ktoré majú historický charakter či hodnotné fasády, ktoré nie je možné opatriť vonkajším zatepľovacím systémom. Čo s tým?

 

Veľmi dobrý variant predstavuje zateplenie zvnútra. K vnútornému zatepleniu mali stavitelia donedávna oprávnené výhrady založené predovšetkým na zlých skúsenostiach s polystyrénom, ktorý nemá pre tento typ použitia vhodné parametre. Veľká časť podobných realizácií dopadla tak, že v konštrukciách vznikali poruchy, ktoré spôsobili tvorbu plesní. Tomuto stavu je možné predísť použitím difúzne otvorených izolantov. Na trhu je ich niekoľko, ale v poslednom čase sa začína razantne presadzovať certifikovaný systém vnútorného zateplenia bez parozábrany Tex Therm In, a to vďaka priaznivému pomeru cena/výkon i charakteristikám materiálu.

PREČO VNÚTORNÁ IZOLÁCIA

 • zníženie tepelných strát
 • odstránenie príčiny a zabránenie ďalšiemu vzniku plesní
 • regulácia vlhkosti v čase vlhkostných extrémov
 • kapilárny transport vlhkosti
 • výrazné zníženie času potrebného na zakúrenie
 • zlepšenie mikroklímy vnútorného prostredia
 • ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK

  Izolácia, ktorá aktívne pracuje s vlhkosťou

  - certifikovaný systém vnútorného zateplenia bez parozábrany Tex Therm In
  Tento, u nás celkom nový, certifikovaný systém je založený na tepelnoizolačnom materiáli Multipor ID, ktorý svojimi prirodzenými vlastnosťami zabraňuje tvorbe plesní a zároveň pôsobí ako tepelná izolácia, ktorá dýcha pri zachovaní súčiniteľa prestupu tepla cca 0,045 W/mK. Systém vnútorného zateplenia Tex Therm In sa skladá z lepidla (ľahká malta Multipor), tepelnoizolačných dosiek Multipor ID a povrchovej úpravy, ktorá je tvorená difúzne otvorenou stierkou, resp. difúzne otvorenou omietkou a finálnym difúzne otvoreným náterom. Dodávateľom tepelnoizolačných dosiek Multipor ID a malty je spoločnosť Xella Slovensko.

  Pozrime sa, aký je základný princíp a ako systém funguje.

  Multipor obsahuje rovnaké suroviny ako murivo Ytong, ktorý slovenskí stavitelia veľmi dobre poznajú a majú s ním priaznivé skúsenosti. Zásadný rozdiel spočíva v množstve a štruktúre pórov, čím sa Multipor radí medzi nevláknitú minerálnu izoláciu. Multipor obsahuje len 5 % hmoty a 95 % tvorí vzduch uzatvorený v mikro- a makropóroch. Multipor využíva základné fyzikálne javy, keď vplyvom rozdielu teplôt a čiastočných tlakov vodných pár medzi vnútorným a vonkajším prostredím, na povrchu steny a v konštrukcii, dochádza v určitom momente ku kondenzácii vodných pár (rosný bod). Difúzne otvorená izolácia Multipor dokáže pracovať s pôsobením vlhkosti. Kapilárne sily sú schopné odviesť vlhkosť po povrchu stien pórov z miesta kondenzácie k miestu odparenia, prípadne až k povrchu konštrukcie, odkiaľ sa vlhkosť vracia vo forme vodnej pary späť do priestoru. Transport vlhkosti z izolácie mimo konštrukciu vylučuje možnosť vzniku plesní. Systém teda funguje bez nutnosti parozábrany, ktorá vyvoláva zbytočne zvýšené nároky pri zhotovovaní, vyžaduje precíznosť, a zároveň je náchylná na porušenie.

  Prieskumy pred zhotovovaním

  Prvým krokom je vykonanie kvalitnej diagnostiky objektu, rovnako je nevyhnutné vykonať vlhkostnú bilanciu celého systému v programe založenom na pokročilých výpočtových simuláciách zohľadňujúci kapilárny transport vlhkosti v materiálu v závislosti od meniaceho sa času, programom Delphin. Dodávateľom je spoločnosť Tex Color Ostrava, ktorá je poskytovateľom i garantom súvisiacich služieb – diagnostiky i vykonania vlhkostnej bilancie celého systému. Pred samotným zhotovením vnútorného zateplenia musí prebehnúť stavebno-technický prieskum, ktorý identifikuje všetky potenciálne vlhkostné nedokonalosti v konštrukcii. Ide najmä o možné priesaky potrubia, narušenie vodorovnej hydroizolačnej vrstvy či rôzne formy zatekania. Na základe zistenia priamo na stavbe sa prijmú potrebné opatrenia. Pred samotnou inštaláciou sa odporúča vykonať výpočty teplotnej a vlhkostnej bilancie, ktoré dokážu overiť predpoklady spojené s prácou systému s kondenzátom, obzvlášť pri konštrukciách obsahujúcich drevené prvky. Výpočty overia správanie najmä kritických partií – ostenia, rohy, parapety, zhlavia trámových stĺpov, spojenie priečok a obvodových stien. Aby sa predišlo nežiaducemu premŕzaniu konštrukcie pod vnútorným izolantom, vykonávajú sa simulácie vedúce k zisteniu potenciálneho poklesu teploty.

  Jednoduchosť zhotovovania

  Dosky Multipor sa lepia celoplošne. Malta má nielen kotviacu funkciu, ale čiastočne pracuje ako parobrzda zabraňujúca ďalšiemu postupu vlhkosti do konštrukcie. Na lepenie dosiek sa používa výhradne ľahká lepiaca malta Multipor. Nanáša sa rovnomerne po celej ploche dosky ozubeným hladidlom so zubom 10 – 12 mm. Táto hrúbka malty umožní vyrovnávať nerovnosti podkladu až do 5 mm. Maltu je potrebné naniesť na aspoň 80 % plochy. Dosky sa nelepia k sebe, musia byť jedna k druhej celkom pritlačené. Na prilepené dosky sa jednoducho nanesie ľahká malta Multipor a následne sa po celej ploche aplikuje sieťka. Cez ňu sa ešte raz pretiahne ľahká malta Multipor, stena sa prebrúsi a je možné urobiť finálne úpravy (farebnosť a pod.). K systému existuje rad doplnkov, ktoré zjednodušujú úpravy v elektro a tzb inštaláciách.

  Prvá voľba

  Okrem toho Multipor poskytuje i ďalšie benefity – nehorľavosť triedy A1 a tvarovú stálosť a vďaka vysokému pH zabraňuje tvorbe plesní. Nadštandardná tlaková odolnosť poskytuje dojem masívnych stien, čo sa cení najmä v interiéroch. Optimálne formátovanie dosiek a ich nízka hmotnosť bez nutnosti ukotvenia prispievajú k tomu, že remeselníci môžu pracovať rýchlejšie než s inými izolačnými materiálmi. Viac než 15-ročné skúsenosti z Nemecka, vybrané referencie nájdete v rámci tohto materiálu, ukazujú, že Multipor presvedčil svojou spoľahlivosťou, časovo nenáročnou aplikáciou, vysokou produktivitou práce a možnosťou realizácie vo všetkých ročných obdobiach.

  Požiadavky Multipor ID
  tepelná izolácia tepelný odpor: 1,78 m².K/W pre hrúbku 80 mm
  reakcia na oheň trieda A1 (EN 13501–1)
  tvarová stálosť vytvára dojem masívnej vnútornej steny
  odolnosť voči vlhku odpudzuje vodu a v prípade zvlhčenia dobre vysychá

  V prípade otázok kontaktujte technických poradcov spoločností Xella Slovensko a Tex Color Ostrava.

Referencie:

 

Spichern Höfe

Ubytovňa Warnemünde

Norimberský kostol sv. Martina

 

Bytové domy, Lipsko

Renthof, Kassel

Rodinné bývanie, Potsdam