Ytong News - marec 2017

Vážení architekti a projektanti,

s novou stavebnou sezónou uvádzame na trh niekoľko inovácií stavebného systému Ytong. Reagujeme tým na podnety z reálnej projektovej a stavebnej praxe, z ktorej vyplynula potreba riešenia nektorých detailov.
Významnou novinkou v sortimente je zakladacia tvárnica Ytong Start. Je určená pre prvý rad muriva v podlaží pre stavby z pórobetónu, ale aj pre stavby z vápennopieskových a keramických tehál alebo ľahkého betónu. Tvárnica Ytong Start je vyrobená s vodeodolnou úpravou, vďaka ktorej sa pri výstavbe znižuje vzlínanie vlhkosti, spôsobené vplyvom počasia. Použitím zakladacej tvárnice v kombinácii s materiálmi s nižšími tepelnoizolačnými vlastnosťaml sa zvyšuje izolačná schopnosť v päte steny a tým sa snižuje riziko vzniku plesní v kritických detailoch. Tvárnicu Ylong Start s výškou 125 mm je možné napríklad tiež výhodne využiť ako doplnenie výškového modulu stien.
Ytong schodiskový systém na mieru sa už v praxi etabloval a teraz sme vyhoveli požiadavke na alternatívne ukotvenie schodiskového stupňa. V riešení pribudla schodisková konzola, vďaka ktorej sa zvätší užitkový priestor pod schodiskom. Je určená pre jednoduchú a bezpečnú montáž schodiskového stupňa do šírky 1 200 mm.
Tiež by som Vás chcel upozorniť na zmenu označovania tvárnic Ytong. Pre ľahšiu orientáciu v sortimente boli vytvorené nové produktové rady zodpovedajúce použitiu v stavebných konštrukciach. Došlo tiež k zmene pevností pri niektorých materiáloch. Podrobnosti k zmenám sú ukotvené v dokumentu Prehľad materiálových vlastností a produktov 2017.

Prejem Vám veľa úspechov vo Vašej činnosti a dúfam,
že k nim bude môct prispieť aj naše stavebné riešenie.

Stavajte s YQ
S pozdravom

Ing. Martin Mihál
vedúcí technického oddelenia
Xella CZ, Xella Slovensko
INOVÁCIA STAVEBNÉHO SYSTÉMU YTONG
Ytong Start
zakládacia tvárnica
Ytong Start
Schodisková konzola
 
Schodisková konzola
 
Prehľad materiálových vlastností a produktov 2017