Vážení architekti a projektanti,

aj na Slovensku je dôležitým parametrom pre pasívne domy vzduchová neprievzdušnosť, na ktorú sa v tomto vydaní zameriame. Nová zelená úsporám opäť rozvírila hladinu rybníka českého stavebníctva a núti architektov, projektantov a občas i samotných stavbárov k revízii pôvodných úvah o celkovom koncepte plánovaných stavebných zámerov. Méta 550 000 Kč, ktorá je pre individuálny dom v pasívnom štandarde dosiahnuteľná, je určite viac ako lákavá. Predstavíme vám jeden podarený projekt RD v ČR, ktorý požiadavky NZÚ splnil a priblížime vám zdolanie dôležitej latky, ktoré k tomuto cieľu vedie. Je ňou požiadavka tesnosti budovy, nazvaná vzduchová neprievzdušnosť.Zaujímavé a podnetné čítanie Vám praje

Ing. Martin Mihál
poradca pre architektov a projektantov
BlowerDoor test:
Dvakrát lepší než výborný

Dom, o ktorom bude reč, a ktorého rozpočet bol vďaka dotáciám z NZÚ príjemne vylepšený
z pôvodných 2,9 mil. Kč na konečných 2,35 mil. Kč, nájdete neďaleko Žďáru nad Sázavou
v lokalite „Sluneční vrch“. Majitelia mali jasnú predstavu o svojom budúcom sídle.

Veľa už počuli a videli u svojho známeho, niečo si prečítali a naštudovali, a tak sa pre nich správa o možných dotáciách stala oným posledným kamienkom skladanej mozaiky.

 

Vráťme sa ale ešte raz k vzduchovej neprievzdušnosti. Je jasne a presne definovanou požiadavkou pre čerpanie prostriedkov z NZÚ. Ako je definovaná a ako sa preukazuje? Hodnota, ktorú je nutné dosiahnuť, je n50 = 0,6. Tzn., že pri podtlaku alebo pretlaku 50 Pa nesmie za 1 hodinu „utiecť“ alebo „pritiecť“ viac ako 60 % objemu vzduchu v budove. Preukazuje sa skúškou BlowerDoor, pri ktorej sa do jedného okenného alebo dverného otvoru zabuduje ventilátor, ktorý požadovaný pretlak alebo podtlak vytvorí. Meracia jednotka vyhodnotí výsledky. Pri bežných novostavbách sa tesnosť pohybuje okolo n50 = 3,5, môže ale dosiahnuť i hodnotu n50 = 10. Znamená to, že pri skúške utečie až 10-násobok objemu budovy!

Z uvedeného vyplýva, že ide o požiadavku veľmi prísnu. Jej naplnenie vyžaduje súhru celého „realizačného“ tímu, ktorý dielo pripravuje. Šéfom tímu je stavebník. Volí manažéra – projektanta. Projektant musí disponovať potrebným know-how a volí vhodný „podporný prostriedok“ – materiál na hrubú stavbu. V optimálnom prípade sa ešte zhostí úlohy dozoru investora. Na stavbára zostáva úloha štandardne odviesť svoju prácu.

Naši stavebníci zo „Slunečného vrchu“ súhlasili s návrhom materiálu Ytong, ktorý úspešnosť skúšky tesnosti robí takmer samozrejmou. Ytong je vďaka svojej „plnosti“ garantom tejto požiadavky. Nemá totiž vyľahčovacie otvory, ktoré sú skutočným postrachom vzduchotesnosti a v hotovom diele vytvárajú podivuhodný, nekontrolovateľný a nedefinovateľný labyrint chodieb a dráh, mimoriadne vhodný pre možný únik vzduchu. Hotové murivo Ytong bolo opatrené tenkostennou sadrovou omietkou, ktorá v kombinácii s ním vytvára optimálnu dvojicu na tvorbu vnútorného prostredia. Pomáha prijímať a vydávať vzdušnú vlhkosť, čím prispieva k regulácii mikroklímy.

Skúška tesnosti nie je samoúčelnou hrou s „vetrákom a číslami“. Simuluje nekontrolované prúdenie vzduchu budovou a pomáha tieto miesta nájsť a utesniť. V blízkej budúcnosti bude povinnosťou pre všetky novostavby. Jedine vysoko tesná budova opatrená kvalitným riadeným vetraním s rekuperáciou vylúči negatívne vplyvy, ktoré nekvalitný plášť budovy zapríčiní. Medzi najnebezpečnejšie z nich patrí lokálne ochladzovanie, sprevádzané vznikom kondenzátu a následne i plesní, medzi tie „len nepríjemné“ neovplyvniteľné energetické úniky. Tie môžu byť až 45 % energetických strát na vykurovaní budovy. V konečnom dôsledku je táto skúška jednou zo základných podmienok pre vytvorenie príjemného, neškodného a ekonomického bývania.

A ako dopadla skúška nášho domu? U stavebníka možno zanechala dojem, že vlastne o nič nešlo, „veď sme to ani nemuseli upravovať a korigovať“. Pre projektanta, stavbára a „podporný prostriedok – Ytong“ ako vždy. Už prvá skúška ukázala vynikajúcu hodnotu n50 = 0,25. Ytong opäť ukázal, čo bez námahy ponúka – byť viac ako dvakrát lepší než výborný.

Jednou z najdôležitejších požiadaviek na pasívny dom je minimálna prievzdušnosť konštrukcie. Ako dôkaz sa vykonáva tzv. BlowerDoor test, teda skúška tesnosti obálky budovy. Bežné domy dosahujú hodnotu BlowerDoor testu n50 = 3,5, ale nesprávne zhotovené domy až hodnotu 10, pričom kritérium pre pasívne domy n50 = 0,6. Pasívne domy zo stavebného systému Ytong vykazujú vynikajúcu hodnotu vzduchovej nepriedušnosti n50 = 0,3 – vlastnosti, ktorá bude v modernom staviteľstve ostro sledovanou hodnotou v oblasti energetických úspor.

Pasívny rodinný dom v Hamroch nad Sázavou dosiahol hodnotu 0,25 1/h,
pasívny rodinný dom v Kittsee dosiahol vynikajúcu hodnotu 0,185 1/h.

 

TipyVeľmi problematické býva napojenie parozábrany na murivo v mieste napojenia strechy. Klasická fóliová parozábrana je prakticky nepoužiteľná, namiesto toho sa odporúča použiť ako parozábranu špeciálne dosky OSB, ktoré sú vo svojom styku lepené tmelom na perodrážku a v oblasti napojenia na murivo sú lepené pomocou butyl-kaučukovej pásky. Tu je nutné urobiť omietnutie pásu (pásky?) cca 10 cm po celom obvode napojenia. Ak sa použije masívna strecha Ytong Komfort, ako v uvedenej referencii, všetky tieto opatrenia odpadajú a konštrukcia sa iba omietne.
 
TipyNa obvodové múry nepoužívame tzv. „husie krky“. Ak sa ich použitiu na obvodové múry nevyhneme, je potrebné utesniť ich trvalo plastickým tmelom.
 
TipyVšetky sanitárne a VZT priechody je potrebné utesniť, napr. použitím PUR peny a následným omietnutím.
 
TipyAk je to možné, na obvodové múry neinštalujeme zásuvky. Keď je to nevyhnutné, potom je nutné ich umiestnenie mimo ložnej a styčnej škáry.
 
TipyVšetky ostenia okien je nutné pred montážou okien „predomietnuť“.
 
TipyNa miesta na obvodové múry, kam neskôr nebude umožnený prístup, je potrebné aplikovať omietku, kým sú prístupné (schodište, rekuperácia a i).
 
TipyJe nutné starostlivé vyhotovenie napojenia omietky až na hrubú podlahu.

Stiahnite si PDFProtokol a certifikát merania
prievzdušnosti – BlowerDoor test

Fotogaléria