Vážení architekti a projektanti,

spracovali sme pre vás nové alebo aktualizované konštrukčné detaily pre budovy
občianskej a bytovej výstavby, ktoré od terajška nájdete na webovej stránke ytong.sk.
Dúfam, že kompletný zoznam takmer dvoch stoviek riešení sa stane
vítaným a užitočným nástrojom pre vašu prácu.


Ing. Karol Hanečka, CSc
produktmanager, statik
Konštrukčné detaily:
Teraz aktualizované a kedykoľvek k dispozícii

Všetky konštrukčné detaily sú na webovej stránke spracované v interaktívnej podobe. Kurzorom označíte časť domu, ktorá vás zaujíma, a po kliknutí sa otvorí podrobný súpis všetkých dotknutých konštrukčných prvkov.

Čo prináša nová aplikácia?
1. rýchly a jednoduchý náhľad konštrukčného detailu
2. podrobnosti vo všetkých používaných a praktických formátoch (*.dwg, *.dxf, *.pdf)
3. možnosť práce v náhľadovej i tlačovej kvalite
4. prehľadnosť a užívateľskú prívetivosť
5. presnosť a odbornú garanciu
6. možnosť prezerania on-line alebo okamžitého prevzatia do elektronického zariadenia

Pre rýchly prechod do aplikácie kliknite tu

Konštrukčné detaily predstavujú technické riešenie, dajú sa použiť ako príloha projektu alebo môžu byť vložené do výkresu. Sú navrhnuté pre klasické domy i budovy v nízkoenergetickom alebo pasívnom štandarde. Kompletné spracovanie konštrukčných detailov pre budovy občianskej a bytovej výstavby poskytuje tiež príležitosť sledovať vzájomné nadväznosti.