Vážení architekti a projektanti,

predstavujeme Vám novinky tohto roku, medzi ktorými by sme radi vyzdvihli novú tepelnoizolačnú tvárnicu Lambda YQ. Predstavuje rozumné riešenie pre jednovrstvové obvodové steny, ktoré už teraz spĺňa normy plánované v roku 2020. Lambda YQ sa tak stáva materiálom s trvalou hodnotou a stavby budú plne pripravené aj na požiadavky budúcich generácií.

Ďalšími novinkami sú: zakladacia tepelne izolujúca malta, špeciálne ľahčená omietka Ytong a armovacia sieťka Ytong. Dohromady tvoria dokonalý komplexný systém s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vďaka tomu bude možné minimalizovať riziká tepelných mostov a stavať domy s otvoreným difúznym systémom.

Ďalšou novinkou tohto roku je pilierová tvárnica, ktorá otvára nové možnosti využitia prvkov Ytong v projektoch aj na stavbe.

Pevne veríme, že systémové riešenie
Lambda YQ sa stane neoddeliteľnou
súčasťou Vašich projektov.

Ing. Martin Mihál
Vedúci technického oddelenia
Xella Slovensko, Xella CZ
NOVINKY 2016
Lambda YQ
Nová tepelnoizolačná tvárnica pre jednovrstvové murovanie.
Lambda YQ

Nová tepelnoizolačná tvárnica pre jednovrstvové murovanie vyniká kombináciou pevnosti, hmotnosti a tepelnej vodivosti. Lambda YQ spĺňa požiadavky na ľahký materiál značky P2 s pevnosťou vyššou ako 2,2 MPa a so súčiniteľom tepelnej vodivosťou lambda 0,077 je tento materiál najlepší, ktorý dokážeme v súčasnosti vyrobiť.

Ľahčená omietka Ytong
Vyvinutá pre bezporuchové fungovanie steny aj pri dlhodobom striedaní teplôt.
Ľahčená omietka Ytong

Oietka bola vyvinutá pre bezporuchové fungovanie steny aj pri dlhodobom striedaní teplôt a vlhkostných pomerov. Vonkajšia omietka Ytong je mimoriadna, lebo v sebe spája vlastnosti armovacej vrstvy na zatepľovacom systéme. Vyniká jednoduchosťou aplikácie, tenkovrstvosťou a zároveň difúznosťou sadrovej omietky a má 5krát lepšiu tepelnú izoláciu ako bežná lepiaca malta.

Zakladacia tepelne izolujúca malta
Napomáha celkovej minimalizácii tepelných strát.
Zakladacia tepelne izolujúca malta

Dopĺňa systém Lambda YQ a napomáha celkovej minimalizácii tepelných strát. Účinne zabráni vzniku tepelných mostov medzi murivom a základovou doskou. Rovnako ako ďalšie prvky z Ytongu je ekologicky nezávadná a pripravená pre rýchle a jednoduché stavanie.

Pilierová tvárnica
Nová tvárnica pripravená pre betónový stĺpik.
Pilířová tvárnice

Nové tvárnice pripravené pre betónový stĺpik rozširujú možnosti systémového riešenia Ytong v oblastiach so zvýšenými požiadavkami na prenos zvislých aj vodorovných síl v stenách, stĺpoch či atikovom murive pod krovy. Prináša tiež elegantné riešenie pre vedenie elektroinštalácie, vzduchotechniky, vodovodu alebo pre centrálny vysávač. Rýchla, jednoduchá a čistá práca platí aj pre túto pilierovú tvárnicu Ytong.