Vážení architekti a projektanti,

v tohtoročnom prvom vydaní Ytong news Vám predstavíme novú praktickú príručku
pre navrhovanie zvislých murovaných konštrukcií, ktorú vydala spoločnosť
Xella Slovensko. Túto brožúru Statika vám ponúkame nielen na stiahnutie
v elektronickej podobe, ale môžete si ju tiež objednať bezplatne v tlačenej podobe.

Dúfame, že táto odborná publikácia sa stane praktickým
a užitočným nástrojom pre vašu prácu.


Ing. Karol Hanečka, CSc
produktmanager, statik
Vyžiadajte si novú
príručku
Statika

Výrobca pórobetónu Ytong, spoločnosť Xella Slovensko, spol. s r.o., vydal začiatkom roka prvú odbornú publikáciu. Tá by mala statikom, a aj projektantom pozemných stavieb, uľahčiť projektovanie stavieb zo stavebných materiálov v ponuke výrobcu. Nová technická príručka sa zaoberá použitím pórobetónu značky Ytong z pohľadu statiky.

 

Obsah publikácie sa sústreďuje predovšetkým na riešenia nevystužených murovaných zvislých nosných konštrukcií z materiálov Ytong a Silka, navrhnutých podľa európskych a slovenských noriem – Eurokódov. Pre murované konštrukcie je stanovená časť Eurokód EC 6, označená ako norma rady STN EN 1996.

Získate

  • Prehľad o konštrukčných prvkoch stavieb všeobecne a o ich realizácii v systéme Ytong pri použití stavebných prvkov Ytong.
  • Prehľad o zásadách pre navrhnutie muriva všeobecne a prehľad noriem navrhovania konštrukcií – Eurokódy s ich dopadom na použitie muriva Ytong – stanovenie odolnosti v sústredenom zaťažení a pri vodorovnom tlaku kolmom na rovinu steny.
  • Vzorové príklady statických výpočtov zaťaženia a návrhu nosných stien. Uvedené sú príklady stanovenia odolnosti muriva vo zvislom smere pre vybrané typy pevností a hrúbky muriva Ytong a Silka.

Elektronická podoba pre stiahnutie je k dispozícii tu.

Objednajte si príručku v tlačenej podobe tu.

Príručka STATIKA