Vážení architekti, projektanti a priaznivci nových riešení,

konečne sa začína hlásiť jar a s ním aj nová stavebná sezóna. Aktuálne číslo newslettera Ytong News venujeme zaujímavej novinke v našom sortimente, ktorá môže byť inšpiráciou pri tvorbe vašich projektov. Oboznámte sa s novým riešením pre masívne stropy a strechy a ich výhodami, ktoré iste oceníte vy aj vaši zákazníci. Už teraz pre vás pripravujeme ďalšie vydanie Ytong News, v ktorom budeme pokračovať v seriáli na tému statika.

Prajeme príjemné čítanie.

Ing. Martin Mihál
poradca pre architektov a projektantov
Inovatívne riešenie
pre masívne stropy
a strechy

Uľahčenie práce vďaka absencii nadbetonávky s výstužnou sieťou, rýchla výstavba, tiché a pokojné bývanie, v lete príjemný chládok, v zime teplo. To sú hlavné prednosti konštrukčného systému Ytong Ekonom pre stropy a Ytong Komfort pre strechy. V prípade použitia pre strechy je možné realizovať sklony až do 40 stupňov. Systémy sú veľmi vhodné pre nízkoenergetické aj pasívne domy.

 

8 dôvodov pre strechy a stropy Ytong

 1. Vynikajúca vnútorná klíma podkrovného priestoru
 2. Vysoká variabilita, rýchla a jednoduchá montáž
 3. Použitie do sklonu až 40 stupňov
 4. Difúzne otvorená strecha
 5. Vzduchotesnosť bez tepelných mostov
 6. Bezkonkurenčné akustické vlastnosti strechy
 7. Zdravotne a ekologicky neškodný materiál
 8. Podpora výrobcu v projektovej aj realizačnej fáze
 

 • Význam masívnych konštrukcií

  Vývoj skladby obvodových stien priniesol v posledných rokoch pri hľadaní úspor energie na vykurovanie či chladenie a zníženie energetickej náročnosti týchto konštrukcií zaujímavé kvalitatívne posuny. Ruku v ruke s týmto procesom kráčal aj vývoj výplní stavebných otvorov. Akoby na okraji záujmu zostala skladba strešných konštrukcií, ktorá neudržala krok s požiadavkami doby a vo svojej základnej verzii – drevenom krove – nevyhovuje súčasným nárokom kladeným na priestor na bývanie. Spoločnosť Xella Slovensko prináša riešenie, ktoré ponúka zaujímavú alternatívu – masívne stropy a strechy so sklonom až do 40°.

  Veľkým zdrojom inšpirácií v oblasti masívnych konštrukcií striech sú naši južní susedia, u ktorých masívne, ťažké konštrukcie striech predstavujú najmä v lete rozhodujúci prvok na udržanie príjemného vnútorného prostredia.

  V našich klimatických podmienkach sa stretávame v lete aj v zime so značnými teplotnými výkyvmi. Masívna konštrukcia Ytong v zime zabráni úniku tepla, v lete sa strecha vďaka vysokej tepelnej zotrvačnosti neprehrieva a pobyt v podkrovných miestnostiach zostáva pri vnútorných teplotách do 25 °C veľmi príjemný.

 • Dvaja príbuzní

  Ytong Ekonom a Ytong Komfort predstavujú montované konštrukčné systémy pre stropy, resp. strechy. Pozostávajú zo železobetónových nosníkov Ytong a vložiek Ytong+. Na dosiahnutie maximálnej plošnej hmotnosti, ktorá má okrem iného zásadný vplyv na stabilizáciu vnútornej teploty, je strešná (stropná) vložka zhotovená z pórobetónu tr. P4–500 s objemovou hmotnosťou 500 kg/m3 a súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,13 W/m²K. Nosník tvorí priehradová zváraná výstuž zaliata do betónovej pätky obdĺžnikového prierezu 120 × 40 mm. Každá piata vložka, ak statik neurčí inak, je znížená a vytvára debnenie pomocného priečneho spolupôsobiaceho rebra vystuženého oceľou. Návrhová hodnota úžitkového zaťaženia stropu Ytong Ekonom je 3 kN/m².

  Montáž oboch typov konštrukcie prebieha v štyroch fázach: 1. uloženie nosníkov, 2. podoprenie konštrukcie, 3. položenie vložiek, 4. zálievka betónom. Položenú konštrukciu nie je nutné nadbetónovať, betónom min. tr. C20/25 sa zalejú iba rebrá a vence po úroveň ich hornej hrany. Absencia nadbetonávky vystuženej armatúrou zaisťuje významnú finančnú aj časovú úsporu. Ďalšie úspory prinesie vysoká rovinnosť spodného aj horného líca konštrukcie, ktorá umožní zjednodušenie následných pracovných postupov.
  Na realizáciu vydarenej konštrukcie stropu je nutný plán kladenia a statický výpočet konštrukcie. Ďalším predpokladom je kvalitná zohratá partia štyroch murárov. Celý postup je v podstate „starý“ známy vložkový strop, ktorý sa u nás používa mnoho rokov a s ktorým sa na našich stavbách stretol bez výnimky každý odborník.
  Realizáciu strešnej konštrukcie zvládne po zaškolení bez problémov a za rovnakých predpokladov tá istá partia. Konštrukcia strechy je vlastne „naklonený strop“. Odborné tesárske práce prakticky odpadnú.

 • Kvalitný tepelný štít

  Súčasné požiadavky na tepelnú ochranu budov sú natoľko náročné, že ani tak kvalitný tepelnoizolačný materiál, akým Ytong nesporne je, nie je schopný v ekonomicky únosnej hrúbke vyhovieť. Je teda nutné zateplenie. To sa vykonáva na vonkajšom líci strešnej konštrukcie Ytong Komfort. Na rozdiel od klasickej medzikrokvovej izolácie drevených krovov je možné na streche Ytong Komfort vykonať zateplenie súvislou vrstvou tepelnej izolácie bez tepelných mostov. Pre tepelnú izoláciu je možné použiť prakticky akýkoľvek izolačný materiál. Skvele sa osvedčil systémový nehorľavý minerálny materiál Ytong Multipor. Práve tepelná izolácia Multipor vykazuje v lete vysokú odolnosť voči sálavému prehrievaniu od slnkom rozpálenej krytiny.

  V priebehu betonáže strešnej konštrukcie si pripravíme kotevné prvky pre zamýšľaný zatepľovací systém. Ešte pred zavädnutím betónu doň osadíme v miestach rebier závitové tyče. Tyče vkladáme v pravidelných intervaloch podľa rozmerov navrhnutých izolačných dosiek v osi budúcich kontralát. Po stuhnutí betónu sa na strechu nalepia v radoch izolačné dosky, postupuje sa odspodu nahor. Na závitové tyče sa potom nasadia kontralaty, ktoré sa maticami pritiahnu k povrchu izolačných dosiek.
  V nasledujúcom pracovnom kroku sa položí poistná hydroizolácia, ktorá sa prichytí ďalšou kontralatou. Ako plášť strechy sa najčastejšie používajú strešné tašky alebo iná skladaná krytina, jej výber definuje vzdialenosť budúcich lát, ktoré sa pribíjajú na hornú kontralatu.

 • Konštrukcie, ktoré dýchajú

  Ak projektant použije ako izolačný materiál dosky Ytong Multipor, získa difúzne otvorenú konštrukciu, ktorou môže z interiéru von ľahko prestupovať vodná para. Táto skladba konštrukcie strechy sa považuje za veľmi bezpečnú, pretože v nej prakticky nikdy nekondenzuje vodná para. Výpočet pre strechu Ytong Komfort hrúbky 250 mm s tepelnou izoláciou Multipor hrúbky 200 mm preukazuje nasledujúci efekt: od teploty –24°C nižšie sa začína v izolácii zhruba 4 až 5 cm pod jej vonkajším povrchom tvoriť kondenzát. Od teploty –23°C vyššie sa tento kondenzát odparuje. Z toho vyplýva, že táto strecha je prakticky po celý rok suchá.

  Rovnaká strecha s penovým polystyrénom začína tvoriť kondenzát od teploty –10 °C a nižšej. Po oteplení sa kondenzát odparuje pomalšie. V polystyrénom zateplených strechách teda nielenže dochádza ku kondenzácii skôr, ale kondenzát v nich zostáva a pôsobí dlhšie.

  Pri difúzne otvorených konštrukciách nie je nutné navrhovať na vnútornom líci parozábranu alebo parobrzdu. Jedinou fóliou v konštrukcii strešného plášťa je difúzne priepustná poistná hydroizolácia. A aj tú je možné od sklonu strechy 23° a viac vynechať.

  To, že pórobetón vložiek Ytong+ a izolácia Multipor umožňujú vysokú difúziu vodnej pary, neovplyvňuje jeho vzduchotesnosť. Domy zo stavebného systému Ytong, ak sú správne realizované najmä v detailoch napojenia na otvory stavebných výplní, vykazujú nadštandardné hodnoty vzduchovej neprievzdušnosti, vlastnosti, ktorá bude v modernom staviteľstve ostro sledovanou hodnotou v oblasti energetických úspor.

 • Ešte niečo navyše

  Ďalšou vlastnosťou masívnej stropnej a strešnej konštrukcie Ytong je veľmi dobrá hodnota zvukového útlmu. Najmä pri strešnej konštrukcii ide o nový fenomén, ktorý sa v budúcnosti iste dočká zaslúženej pozornosti. Hladina okolitého hluku je, najmä v mestských aglomeráciách a v blízkosti komunikačných uzlov a tepien, často vysoko nad hodnotami vhodnými na bývanie či odpočinok. Tendencia je bohužiaľ skôr stúpajúca. Konštrukcia strechy Ytong Komfort so svoju hodnotou akustického útlmu 48 dB z pohľadu ochrany pred hlukom vysoko prekoná klasickú konštrukciu dreveného krovu. Jediná noc strávená v podkroví tejto konštrukcie presvedčí používateľa o zásadnom rozdiele v porovnaní s bežnými ľahkými konštrukciami striech.

  Materiál Ytong je nehorľavý. Jednoduchá skutočnosť, ktorá však predovšetkým uplatnením v strešnej konštrukcii poskytne používateľovi celkom nový bezpečnostný štandard. To isté platí samozrejme aj pre tepelnú izoláciu Multipor. Je nehorľavá a odoláva všetkým bežným chemikáliám. Neposkytuje živiny plesniam, hubám ani hnilobám. Nemusí sa teda ošetrovať zaručene neškodnými prostriedkami, ktoré hubia spoľahlivo všetkých zmienených votrelcov.
  V neposlednom rade je dobré spomenúť ešte jednu zaujímavú vlastnosť. Je ňou veľmi dobrá schopnosť zachytávať prebytočnú vzdušnú vlhkosť (štvorčlenná rodina za deň vyprodukuje až 12 litrov) a opätovne ju odovzdávať do priestoru. Týmto sa konštrukčné prvky Ytong priamo podieľajú na vytváraní príjemnej vnútornej klímy a pohody.

 • Moderný dom

  Ochrana pred hlukom, letnou horúčavou a zimným chladom. Ticho, od ktorého sme si takmer odvykli. Priestory bez plesní a hnilôb s trvalým ideálnym režimom vlhkosti. Ochrana pred požiarom. „Zdravý“ dom, ktorého konštrukcie prispievajú k vnútornému prostrediu vhodnému na každodenný pobyt, prácu aj na odpočinok. To je len stručný súhrn podstatných výhod noviniek, ktoré masívne konštrukcie Ytong Ekonom a Ytong Komfort predstavujú.

 • Fotogaléria