Vážení priaznivci moderných technológií,
v ďalšom vydaní Ytong News sme sa rozhodli zamerať na často riešený problém súvisiaci so zateplením stropov pivníc a garáží. Na technických parametroch i názorných príkladoch vám predvedieme, že existuje jednoduché riešenie, spĺňajúce bezpečnostné, tepelnoizolačné aj estetické požiadavky. Nechajte sa inšpirovať.

 

Ako zatepliť stropy
pivníc a garáží?
Prejdite si konkrétne referencie

Zatepleniu stropov pivničných priestor a garáží sa nie vždy venuje dostatočná pozornosť – a to ako po stránke tepelno-izolačnej, protipožiarnej, tak estetickej. Pritom je na trhu materiál, ktorý spĺňa prakticky všetky požiadavky, ktoré majú architekti aj stavebníci Ytong Multipor.

Toto kontaktné obloženie stropov alebo iných vodorovných konštrukcií prináša hneď niekoľko výhod.

Na prvom mieste musíme spomenúť tepelno-izolačné vlastnosti. Tieto vlastnosti najlepšie vystihuje parameter tepelnej vodivosti: λ = 0,045 W/mK, vplyvom ktorého sa významne znižuje možnosť vzniku tepelných mostov. Materiál vykazuje minimálny faktor difúzneho odporu: μ = 3.

 

Pre Ytong Multipor hovoria aj jeho ďalšie vlastnosti. V priestoroch pivníc a garáží môže dôjsť k požiaru. V takom prípade osvedčí Ytong Multipor svoje protipožiarne vlastnosti. Dosky Multipor zodpovedajú kritériu triedy A1 podľa normy EN 13501-1, tj nehorľavý materiál. Ytong Multipor výrazne zvyšuje požiarnu odolnosť obložených konštrukcií, 1 cm Multiporu nahradí 1,5 cm krytie výstuže betónom. Dosky majú minerálne zloženie a neobsahujú žiadne horľavé súčasti. Pri požiari sa z neho nevylučujú jedovaté látky.

Ďalším podstatným rysom a požiadavkou býva tvarová stálosť použitého materiálu. Multipor odoláva mechanickým vplyvom i vlhku, ktoré sa môže v podzemných priestoroch objaviť. V tejto súvislosti je potrebné dodať, že deformácie pri bodovom zaťažení zodpovedajú hodnote ≤ 1 mm pri 1000 N. Hodnoty, ktoré súvisia s absorpciou vody (ako aj ďalšie parametre), sú uvedené tabuľke.

 

Požiadavky v garážach

Ytong Multipor

   
tepelná izolácia parameter tepelnej vodivosti: λ = 0,045 W/mK
požiarna odolnosť trieda A1 (EN 13501–1), 1 cm Multipor ekvivalent
1,5 cm krytie výstuže betónom
tvarová stálosť mechanicky odolnejšie oproti porovnaní s polystyrénom
alebo minerálnou vatou, je odolný voči tlaku
estetické riešenie pohľadový materiál bez nutnosti použitia vonkajšej
stierky a armovacej mriežky
rýchlosť inštalácie pre pokládku 1 m² je potreba 10-15 minút, používa sa
tenkovrstvová malta Ytong Multipor
odolnosť voči vlhku odpudzuje vodu a v prípade zvlhčenia dobre vysychá, pri krátkodobom/dlhodobom
namočení krátkodobém/dlouhodobém namočení: EN 1609 WP = 2,0 kg/m²
/ EN 12087 WLP = 3,0 kg/m²

Ytong Multipor predstavuje moderný materiál, ktorý spĺňa všetky aktuálne požiadavky noriem na riešení suterénnych priestor. Navyše poskytuje aj estetické riešenie a pri starostlivom spracovaní funguje ako pohľadový materiál. Je však možné ho aj povrchovo upraviť pomocou stierky.

Koniec teórie, pozrime sa na praktické ukážky použitia Ytong Multiporu.

AZ-Tower
Brno

AZ-Tower, Brno

Bytový dům
Praha-Ďáblice

Bytový dom, Praha-Ďáblice

Centrum Aircraft
Bratislava

Športové centrum Aircraft Bratislava

Bytový dům
Dolní Chabry

Bytový dom Dolní Chabry


Tento newsletter pripravila spoločnosť Xella Slovensko.