Vnútorné nenosné steny

Systém vnútorných nenosných stien a prekladov určených pre jednopodlažné aj viacpodlažné budovy. Použiteľné pre požiarne deliace steny, prímurovky a obmurovky.