Stropy Ytong

Variabilne montovaná stropná konštrukcia zhotovená z ŽB trámcov a pórobetónových vložiek s použitím aj bez použitia celoplošnej nadbetonávky. Pórobetónové prefabrikované vystužené panely určené pre nosnú konštrukciu stropov. Po uložení sú panely okamžite nosné.