Strechy Ytong

Variabilne montovaná strešná konštrukcie zhotovená z ŽB trámcov a pórobetónových vložiek bez celoplošnej nadbetonávky. Pórobetónové prefabrikované vystužené panely určené pre nosnú konštrukciu striech.