Obvodové steny

Ucelený systém tepelnoizolačných tvárnic a doplnkov určených na jednovrstvové murovanie spĺňajúce podmienky pre nízkoenergetické a pasívne domy. Systém nosných tvárnic a doplnkov určených na dodatočné zateplenie. Vápennopieskové tvárnice Silka s vysokou únosnosťou a tepelnoizolačné dosky Multipor.