Malty a omietky

Systémová tepelnoizolačná malta určená na založenie stavby. Murovacie tenkovrstvové malty určené na murovanie od 0 ° C. Vysprávková malta určená na vyspravenie pórobetónového muriva v ineriéri aj exteriéri. Systémové vnútorné i vonkajšie omietky.