Napojenie nosných stien na obvodové murivo

 

Stačí postupovať podľa nášho návodu pre napojenie stien

  1. Skontrolujte rovinu muriva a pripravte podklad

    Pri pokladaní tvárnic v prvom podlaží je nutné vykonať penetráciu základovej plochy a navariť na ňu hydroizolačné pásy. V mieste napojenia overte rovinu obvodového muriva dlhú latou alebo vodováhou. Nerovnosti zarovnajte hoblíkom a povrch očistite. Aby ste dosiahli presného murovania, pomôžte si napnutou murárskou šnúrou.

  2. Založte prvý rad tvárnic

    Nosnú vnútornú stenu spájame s obvodovým murivom napevno. Prvý rad uložte do Ytong zakladacej malty s hrúbkou min. 20 mm. Spoj riadne premaltujte aj v prípade tvárnic s perom a drážkou. Zalícovanie priebežne kontrolujte vodováhou v oboch smeroch a osadenie korigujte poklepom gumovej paličky.

  3. Dbejte na správne previazanie tvárnic

    Než začnete s murovaním ďalšej vrstvy, povrch očistite zmetákom. Prvú tvárnicu druhého radu zapustite do obvodového muriva naplno alebo na 1 až 2 tretiny šírky. Tvárnice ukladajte do murovacej malty Ytong. Tú pri spájaní nanášajte aj na zvislú stenu predchádzajúcej tvárnice. Pre dokonalé previazanie stien opakujte striedavé kladenie tak, aby sa zvislé škáry tvárnic nestretli.

Inšpirujte sa domy z Ytongu, v ktorých už majitelia spokojne bývajú.

 

Máte už hotový projekt?

Zašlite nám ho a do 7 dní obdržíte nacenenie materiálu zadarmo.