Tepelnoizolačné dosky Multipor

Tepelnoizolačné dosky Multipor
 • Kalcium silikátová minerálna doska
 • Tvarová stálosť
 • Vynikajúca paropriepustnosť
 • Nehorľavosť
 • Jednoduchá aplikácia
 • Vonkajšia aj vnútorná izolácia

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Minerálna bezvláknitá tepelnoizolačná doska

  Norma/predpis

  Európska technická registrácia ETA 05/0093.
  Všeobecná stavebná registrácia Z-23-11-1501.

  Použitie

  Tepelnoizolačné podhľady na stropy podzemných garáží, pivníc, prejazdov a podjazdov.
  Vonkajšie zateplenie vodorovných, zvislých a šikmých konštrukcií.
  Vnútorné zateplenie obvodových konštrukcií, stropov a striech.

  Profilovanie

  Presné dosky s hladkými styčnými plochami.

  Rozmerová tolerancia

  ± 2 mm

  Spracovanie

  Dosky Multipor sa lepia k podkladu maltou Multipor. Lepené plochy dosiek sa maltujú celoplošne nerezovým zubovým hladítkom s výškou zubu 12 mm, pre dosky hrubé 50 – 125 mm, na dosky hrúbky 150 mm a viac sa používajú zuby 15 mm. Malta sa nanáša na dosky – nie na obkladanú konštrukciu. Dosky Multipor sa vzájomne nelepia, to znamená, že sa zásadne nemaltujú styčné škáry dosiek. Podklad pre lepené dosky musí byť čistý, bez zbytkov malty, oleja a pod., pevný, rovný. Je možné tolerovať nerovnosti podkladu do 5 mm. Finálna povrchová úprava sa vytvorí pomocou Multipor malty celoplošne presieťkovanej v hrúbke min. 5 mm. Kotvenie dosiek v exteriéri sa vykonáva na základe statického návrhu.
  Pokiaľ statický návrh neurčí inak, dosky Multipor sa kotvia k nosnému podkladu v počte 1 kotva do stredu 1 Multipor dosky. Odporúčané sú výhradne skrutkovacie kotvy s tanierom s priemerom minimálne 60 mm (napr. Rawlplug TFIX-8S, pozri tab str. 77) alebo injektážne antikorové kotvy (napr. Spiral Anksys). Pri realizácii vonkajšieho zateplenia (ETICS) je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia uvedené v dokumente ETA. V prípade aplikácie dosiek Multipor na vnútorné zateplenie stien mechanické kotvenie nie je potrebné. Výnimku tvorí použitie keramického obkladu, kde kotvíme cez výstužnú sieťku v počte kotiev 4 ks/m². Pri použití dosiek na zateplenie stropnej konštrukcie sa dosky musia vždy kotviť. Kotvenie sa realizuje najskôr na druhý deň po nalepení dosiek.

  Malta

  Multipor malta

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 - nehorľavé
  EN 13501-1

  Požiarna odolnosť

  Multiporom možno zvýšiť požiarnu odolnosť železobetónových konštrukcií.

  Požiarna odolnosť

  Vnútorné:
  Multipor malta vystužená výstužnou tkaninou ako podklad pre finálnu povrchovú úpravu. Možnosť ponechať Multipor aj bez povrchovej úpravy, prípadne s protiprašným náterom.
  Vonkajšie:
  Multipor malta vystužená výstužnou tkaninou ako súčasť vonkajšieho tepelnoizolačného kompozitného systému - ETICS Multipor.

  .

   
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - tepelnoizolačné dosky Multipor

    jednotka Multipor dosky Multipor pre ostenie
  Priemerná objemová hmotnosť v suchom stave [kg/m3] 110-115 150
  Pevnosť v tlaku [N/mm2] ≥0,3 ≥0,35
  Pevnosť v ťahu cca [N/mm2] 0,08 0,08
  Pevnosť v šmyku [N/mm2] ≥0,03 -
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10,Dry [W/m.K] 0,042 0,047
  Tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU [W/(m.K)] 0,045 0,05
  Faktor difuzného odporu μ - 3 3
  Merná tepelná kapacita c [J/(kg.K)] 1300 -
  Absorbcia vody pri krátkom namočení (EN 1609) WP(24 h) [kg/m2] ≤ 2
  -
  Absorbcia vody pri dlhodobom namočení (EN 12087) WLP(28 d) [kg/m2] ≤ 3
  -
  Sorpčná vlhkosť pri 23 °C/80% rel. vl. [%] 6 -

  Ostatné

  Stavebnobiologická a mikrobiologická nezávadnosť,
  blokovací účinok na huby a mikroorganizmy, stavebný
  produkt nepoškodzujúci životné prostredie podľa AUB -
  Certifikát - AUB - XEL - 10106 - D, plne recyklovateľný.

 • Základné údaje

  Základné údaje - tepelnoizolačné dosky 600 × 500 mm

  hrúbka
  bez
  omietok
   
   
  rozmery
  d x v x š
   
   
  počet kusov objem
  na
  palete
  plocha
  na
  palete
  expedičná
  hmotnosť
  tepelný
  odpor
    R10DRY
  spotreba
  malty
   
   
  [mm] [mm] [ks/pal] [ks/m²] [ks/m3] [m3/pal] [m²/pal] [kg/pal] [m2K/W] [kg/m2]
  200 600 × 500 × 200 32 3,3 16,61 1,920 9,64 298 4,44 3,3
  175 600 × 500 × 175 32 3,3 18,98 1,680 9,64 264 3,89 3,3
  150 600 × 500 × 150 40 3,3 22,14 1,800 12,04 281 3,33 3,3
  125 600 × 500 × 125 48 3,3 26,57 1,800 14,45 281 2,78 3,3
  100 600 × 500 × 100 64 3,3 33,21 1,920 19,27 298 2,22 3,3
  75 600 × 500 × 75 80 3,3 44,28 1,800 24,09 281 1,67 3,3
  50600 × 500 × 50 120 3,3 66,42 1,800 36,13 281 1,113,3


 • Dokumenty na stiahnutie

Kde použiť Multipor

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov