Tepelnoizolačné dosky Multipor

Tepelnoizolačné dosky Multipor
 • Kalcium silikátová minerálna doska
 • Tvarová stálosť
 • Vynikajúca paropriepustnosť
 • Nehorľavosť
 • Jednoduchá aplikácia
 • Vonkajšia aj vnútorná izolácia

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Minerálna bezvláknitá tepelnoizolačná doska

  Norma/predpis

  Európska technická registrácia ETA 05/0093.
  Všeobecná stavebná registrácia Z-23-11-1501.

  Použitie

  Tepelnoizolačné podhľady na stropy podzemných garáží, pivníc, prejazdov a podjazdov.
  Vonkajšie zateplenie vodorovných, zvislých a šikmých konštrukcií.
  Vnútorné zateplenie obvodových konštrukcií, stropov a striech.

  Profilovanie

  Presné dosky s hladkými styčnými plochami.

  Rozmerová tolerancia

  ± 2 mm

  Spracovanie

  Dosky Multipor sa lepia k podkladu maltou Multipor. Lepené plochy dosiek sa maltujú celoplošne nerezovým zubovým hladítkom s výškou zubu 12 mm, pre dosky hrubé 50 – 125 mm, na dosky hrúbky 150 mm a viac sa používajú zuby 15 mm. Malta sa nanáša na dosky – nie na obkladanú konštrukciu. Dosky Multipor sa vzájomne nelepia, to znamená, že sa zásadne nemaltujú styčné škáry dosiek. Podklad pre lepené dosky musí byť čistý, bez zbytkov malty, oleja a pod., pevný, rovný. Je možné tolerovať nerovnosti podkladu do 5 mm/m. Finálna povrchová úprava sa vytvorí pomocou Multipor malty celoplošne presieťkovanej v hrúbke min. 5 mm. Kotvenie dosiek v exteriéri sa vykonáva na základe statického návrhu. Pokiaľ statický návrh neurčí inak, dosky Multipor sa kotvia k nosnému podkladu v počte 1 kotva do stredu 1 Multipor dosky. Odporúčané sú výhradne skrutkovacie kotvy s tanierom s priemerom minimálne 60 mm (napr. Rawlplug R-TFIX- -8S alebo TFIX-8S) alebo injektážne antikorové kotvy (napr. Spiral Anksys).
  Pri realizácii vonkajšieho zateplenia (ETICS) je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia uvedené v dokumente ETA. V prípade aplikácie dosiek Multipor na vnútorné zateplenie stien mechanické kotvenie nie je potrebné. Výnimku tvorí realizácia keramického obkladu. Lepenie keramického obkladu vykonávame na vystuženú základnú vrstvu, ktorú je nutné kotviť pomocou skrutkovacích hmoždiniek cez výstužnú tkaninu. Vystuženie sa realizuje pomocou pancierovej výstužnej tkaniny alebo 2 vrstvami klasickej výstužnej tkaniny. Kotvenie sa vykonáva pred montážou obkladov v počte cca 6 – 8 ks/ m² a vyžaduje statické overenie. Maximálna hmotnosť dlaždíc vrátane lepidla je 20 kg/m². V priestoroch s mokrými prevádzkami sa neodporúča obloženie po celej výške stien. Pri použití dosiek na zateplenie stropnej konštrukcie sa dosky musia vždy kotviť. Kotvenie sa realizuje najskôr na druhý deň po nalepení dosiek.

  Malta

  Multipor malta

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 - nehorľavé
  EN 13501-1

  Požiarna odolnosť

  Multiporom možno zvýšiť požiarnu odolnosť železobetónových konštrukcií.

  Požiarna odolnosť

  Vnútorné:
  Multipor malta vystužená výstužnou tkaninou ako podklad pre finálnu povrchovú úpravu. Možnosť ponechať Multipor aj bez povrchovej úpravy, prípadne s protiprašným náterom.
  Vonkajšie:
  Multipor malta vystužená výstužnou tkaninou ako súčasť vonkajšieho tepelnoizolačného kompozitného systému - ETICS Multipor.

  .

   
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - tepelnoizolačné dosky Multipor

    jednotka Multipor dosky
  Priemerná objemová hmotnosť v suchom stave [kg/m3] 115
  Pevnosť v tlaku [N/mm2] ≥0,3
  Pevnosť v ťahu cca [N/mm2] 0,08
  Pevnosť v šmyku [N/mm2] ≥0,03
  Tepelná vodivosť deklarovaná λD23/50 [W/m.K] 0,043
  Tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU [W/(m.K)] 0,044
  Faktor difuzného odporu μ (EN 1745) - 3
  Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/(kg.K)] 850
  Absorbcia vody pri krátkom namočení (EN 1609) WP(24 h)
  (STN EN ISO 29767) (24 h)
  [kg/m2] ≤ 2
  Absorbcia vody pri dlhodobom namočení (EN 12087) WLP(28 d)
  (STN EN ISO 16535) (28 d)
  [kg/m2] ≤ 3
  Sorpčná vlhkosť pri 23 °C/80% rel. vl. [%] ≤ 6

  Ostatné

  Stavebnobiologická a mikrobiologická nezávadnosť,
  blokovací účinok na huby a mikroorganizmy, stavebný
  produkt nepoškodzujúci životné prostredie podľa AUB -
  Certifikát - AUB - XEL - 10106 - D, plne recyklovateľný.

 • Základné údaje

  Základné údaje – tepelnoizolačné dosky 600x390 mm

  hrúbka
  bez
  omietok
  rozmery
  d × š × hr.
  počet kusov objem
  na
  palete
  plocha
  na
  palete
  expedičná
  hmotnosť
  spotreba
  malty* 
   
  tepelný
  odpor
  RU
   
  [mm] [mm] [ks/pal] [ks/m²] [ks/m3] [m3/pal] [m²/pal] [kg/pal] [kg/m2] [m2K/W]  
  200 600 × 390 × 200 36 4,3 21,3 1,685 8,46 264 4,2 4,44  
  180 600 × 390 × 180 36 4,3 23,6 1,516 8,46 240 4,2 4,00  
  160 600 × 390 × 160 42 4,3 26,6 1,572 9,87 248 4,2 3,56  
  140 600 × 390 × 140 48 4,3 30,4 1,572 11,28 264 3,5 3,11  
  120 600 × 390 × 120 60 4,3 35,5 1,685 14,10 264 3,5 2,67  
  100 600 × 390 × 100 72 4,3 42,6 1,685 16,92 264 3,5 2,22  
  80 600 × 390 × 80 90 4,3 53,2 1,685 21,15 264 3,5 1,78  
  60 600 × 390 × 60 120 4,3 70,9 1,685 28,20 264 3,5 1,33  
  50 600 × 390 × 50 144 4,3 85,1 1,685 33,84 264 3,5 1,11 
  * Závisí od výšky zuba nanášacej stierky. Dosky hr. 50 – 140 mm nanášame lyžicou so zubom 12 mm, dosky hr. 160 – 200 mm lyžicou so zubom 15 mm.

 • Dokumenty na stiahnutie

Kde použiť Multipor

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov