Tepelnoizolačné dosky Multipor

Tepelnoizolačné dosky Multipor
 • Kalcium silikátová minerálna doska
 • Tvarová stálosť
 • Vynikajúca paropriepustnosť
 • Nehorľavosť
 • Jednoduchá aplikácia
 • Vonkajšia aj vnútorná izolácia
 

Výrobok

Minerálna bezvláknitá tepelnoizolačná doska

Norma/predpis

Európska technická registrácia ETA 05/0093.
Všeobecná stavebná registrácia Z-23-11-1501.

Použitie

epelnoizolačné podhľadyna stropy podzemných garáží, pivníc, prejazdov a podjazdov. Vonkajšie zateplenie obvodových konštrukcií a striech.Vnútorné zateplenie obvodových konštrukcií, stropov a striech. Špeciálne profily pre ostenia hrúbky 20, 30 a 40 mm.

Profilovanie

Presné dosky s hladkými styčnými plochami.

Rozmerová tolerancia

± 2 mm

Spracovanie

Dosky Multipor sa lepia k podkladu maltou Multipor. Lepené plochy dosiek sa maltujú celoplošne lyžicou so zubami 10 mm, pre dosky hrubé 140 mm a menej, na dosky hrub-šie ako 140 mm sa používajú zuby 12 mm. Malta sa nanáša na dosky – nie na obkladanú konštrukciu. Dosky Multipor sa vzájomne nelepia, to znamená, že zásadne sa nemaltujú styčné škáry dosiek. Podklad pre lepené dosky musí byť čistý, bez zbytkov malty, oleja a pod., pevný, rovný.
Je možné tolerovať nerovnosti podkladu do 5 mm. V prípade použitia dosiek Multipor na zateplenie podhľadov je nutné ich kotviť kotvami k podkladu v počte 1 kotva na 1 ks dosky. Kotvenie sa realizuje na druhý deň po nalepení dosiek. V prípade použitia dosiek na vnútorné zateplenie stien sa kotvenie vykonávať nemusí. Finálna povrchová úprava sa vy-tvorí pomocou Multipor malty celoplošne presieťkovanej v hrúbke min. 5 mm. Výnimku tvorí použitie keramického obkladu, kde kotvíme cez armovaciu sieťku v počte kotiev 4ks/m². Pri vonkajšom zateplení (ETICS) je potrebné sa riadiť príslušnými ustanoveniami v dokumente ETA.

Malta

Multipor malta

Reakcia na oheň

Trieda A1 - nehorľavé
EN 13501-1

Požiarna odolnosť

Multiporom možno zvýšiť po-žiarnu odolnosť železobetónových konštrukcií. V tom prípade 1 mmMultiporu nahradí 1,5 mm betónovej krycej vrstvy

Požiarna odolnosť

Vnútorné:
Multipor malta vystužená výstužnou tkaninou ako podklad pre finálnu povrchovú úpravu. Možnosť ponechať Multipor aj bez povrchovej úpravy, prípadne s protiprašným náterom.
Vonkajšie:
Multipor malta vystužená výstužnou tkaninou ako súčasť vonkajšieho tepelnoizolačného kompozitného systému - ETICS Multipor.

.

 
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - tepelnoizolačné dosky Multipor

    jednotka Multipor dosky Multipor pre ostenie
  Priemerná objemová hmotnosť v suchom stave [kg/m3] 110-115 150
  Pevnosť v tlaku [N/mm2] ≥0,3 ≥0,35
  Pevnosť v ťahu cca [N/mm2] 0,08 0,08
  Pevnosť v šmyku [N/mm2] ≥0,03 -
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10,Dry [W/m.K] 0,042 0,047
  Tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU [W/(m.K)] 0,045 0,05
  Faktor difuzného odporu μ - 3 3
  Merná tepelná kapacita c [J/(kg.K)] 1300 -
  Absorbcia vody pri krátkom namočení (EN 1609) WP(24 h) [kg/m2] ≤ 2
  -
  Absorbcia vody pri dlhodobom namočení (EN 12087) WLP(28 d) [kg/m2] ≤ 3
  -
  Sorpčná vlhkosť pri 23 °C/80% rel. vl. [%] 6 -

  Ostatné

  Stavebnobiologická a mikrobiologická nezávadnosť,
  blokovací účinok na huby a mikroorganizmy, stavebný
  produkt nepoškodzujúci životné prostredie podľa AUB -
  Certifikát - AUB - XEL - 10106 - D, plne recyklovateľný.

 • Základné údaje

  Základné údaje - tepelnoizolačné dosky 600 × 500 mm

  hrúbka
  bez
  omietok
   
   
  rozmery
  š x v x d
   
   
  počet kusov objem
  na
  palete
  plocha
  na
  palete
  expedičná
  hmotnosť
  tepelný
  odpor
    R10DRY
  spotreba
  malty
   
   
  [mm] [mm] [ks/pal] [ks/m²] [ks/m3] [m3/pal] [m²/pal] [kg/pal] [m2K/W] [kg/m2]
  200 200 x 500 x 600 32 3,3 16,61 1,920 9,64 298 4,44 3,3
  150 150 x 500 x 600 40 3,3 22,14 1,800 12,04 281 3,33 3,3
  125 125 x 500 x 600 48 3,3 26,57 1,800 14,45 281 2,78 3,3
  100 100 x 500 x 600 64 3,3 33,21 1,920 19,27 298 2,22 3,3
  75 75 x 500 x 600 80 3,3 44,28 1,800 24,09 281 1,67 3,3
  5050 x 500 x 600 120 3,3 66,42 1,800 36,13 281 1,113,3


  Základné údaje - tepelnoizolačné dosky 600 × 250 mm na zateplenie ostenia

  hrúbka
  bez
  omietok
   
   
  rozmery
  š x v x d
   
   
  počet kusov objem
  na
  palete
  plocha
  na
  palete
  expedičná
  hmotnosť
  tepelný
  odpor
    R10DRY
  spotreba
  malty
   
   
  [mm] [mm] [ks/pal] [ks/m²] [ks/m3] [m3/pal] [m²/pal] [kg/pal] [m2K/W] [kg/m2]
  40 40 x 250 x 600 6 6,6 165,73 0,036 0,91 5,2 0,80 3,3
  30 30 x 250 x 600 8 6,6 220,97 0,036 1,21 5,2 0,60 3,3
  2020 x 250 x 600 12 6,6 331,45 0,036 1,81 5,2 0,40 3,3

  Základné údaje - pakety tepelnoizolačných dosiek Multipor 600 × 390 mma

  hrúbka
  bez
  omietok
   
   
  rozmery
  š x v x d
   
   
  počet kusov objem
  na
  palete
  plocha
  na
  palete
  expedičná
  hmotnosť
  tepelný
  odpor
    R10DRY
  spotreba
  malty
   
   
  [mm] [mm] [ks/pal] [ks/m²] [ks/m3] [m3/pal] [m²/pal] [kg/pal] [m2K/W] [kg/m2]
  100 100 x 390 x 600 6 4,3 42,55 0,036 1,41 20,4 2,22 3,3
  80 80 x 390 x 600 5 4,3 53,19 0,036 1,17 13,6 1,78 3,3
  60 60 x 390 x 600 10 4,3 70,92 0,036 2,35 20,4 1,33 3,3
 • Vnútorné zateplenie

  Simulácia priebehu vlhkosti v konštrukcii

  Pretože sa v materiáloch stien po zateplení zmení priebeh vlhkosti, je potrebne vypočítať celkové množstvo vlhkosti, aby sa zabránilo možnosti vzniku kondenzácie a prípadnej degradácie materiálu. Pre tento výpočet je určené špeciálne programové vybavenie, ktoré zohľadňuje výpočet s ročnou bilanciou vodnej pary.

  VNÚTORNÉ ZATEPLENIE

 • Simulácia priebehu vlhkosti v konštrukcii

  Simulácia priebehu vlhkosti v konštrukcii

 • Konštrukčné detaily

  Konštrukčné detaily

 • Transport vodnej pary a vody v konštrukcii s Multiporom

  Transport vodnej pary a vody v konštrukcii s Multiporom

 • Dokumenty na stiahnutie