Multipor ľahká malta

 • Suchá zmes na lepenie dosiek Multipor
 • Ľahko spracovateľná
 • Nízka spotreba
 • Priľnavá
 • Vodeodolná a paropriepustná
 • Ekologicky neškodná

 

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Ľahká minerálna malta LW

  Norma/predpis

  EN 998-1

  Použitie

  Malta je určená na lepenie tepelnoizolačných dosiek Multipor a vytvorenie výstužnej vrstvy s hladkým povrchom. Je určená na vnútorné i vonkajšie použitie, vrátane dvouvrtsvé aplikácie na sokle.

  Zloženie:

  Suchá maltová zmes je zložená z anorganických spojív, plnív a hygienicky neškodných zušľachťujúcich prísad.

  Spracovanie

  Zmes spracovávame iba, keď je teplota vzduchu aj povrchu väčšia ako +5 °C a v teplých mesiacoch strážime, aby nedošlo k rýchlemu vysychaniu. Obsah vreca (20 kg) postupne vsypeme do čistej vody s množstvom 7,5 – 8 litra a premiešame elektrickým pomalobežným miešačom s vhodným miešadlom [1]. Miešame dovtedy, kým nebude mať malta optimálnu konzistenciu. Takto spracovanú zmes necháme odstáť min. 5 minút a znovu dôkladne premiešame. Podklad na lepenie dosiek Multipor musí byť pevný, čistý a zbavený prachu. Maltu naťahujeme celoplošne na dosky Multipor v rovnomernej vrstve zubovým hladítkom. [2].
  Pre dosky 50 – 125 mm používame hladítko so zubami 12 mm. Pre dosky hrúbky 150 mm a viac používame hladítko so zubami min. 15 mm [3]. Namaltované dosky okamžite kladieme a pritlačíme na stenu alebo strop, pritlačíme a podržíme niekoľko sekúnd. Dosky nepoklepávame žiadnym pomocným náradím. Čerstvá malta je za normálnych teplôt spracovateľná asi 1,5 hodiny.

  Dôležité upozornenia

  Dodatočné pridanie spojív, kameniva a iných prísad, ako aj preosievanie malty, je neprípustné. Na rozrobenie malty je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Nespracovávajte pri teplotách vzduchu a muriva nižších ako + 5 °C.

  Bezpečnosť a hygiena

  Pri práci so zmesou dodržujte platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia. Pri manipulácii používajte ochranné rukavice a okuliare. Pri zasiahnutí očí ich vymývajte prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po práci umyte pokožku vodou a mydlom a ošetrite vhodným krémom.

  Balenie a skladovanie

  V papierových vreciach 20 kg skladujte v suchu, chráňte pred vlhkom. Pri dodržaní stanovených podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov.
   
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – Multipor ľahká malta

    jednotka hodnota
  Pevnosť v tlaku N/mm2 Kat. CSII
  Pevnosť v ťahu za ohybu N/mm2 1,50
  Súdržnosť, prídržnosť N/mm2 0,08
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 50 % W/(m.k) 0,18
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 90 % W/(m.k) 0,20
  Faktor difúzneho odporu μ (EN 1745) - ≤ 10
  Reakcia na oheň tr. - A2
  Kapilárna absorpcia vody max. kg/(m2.min0,5) W2
 • Základné údaje

  Základné údaje – Multipor ľahká malta

  jednotka hodnota
  Sypná hmotnosť kg/m3 850
  Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty kg/m3 800
  Spotreba vody l/vrece 7,5-8
  Opakované premiešanie po min 5
  Minimálna teplota spracovania °C ≥ 5
  Doba spracovateľnosti hod 1,5
  TrvanlivosťPosúdenie podľa ustanovení platného v mieste určeného použitia malty (NPD)
  Skladovateľnosť mesiac 12
  Obsah vreca kg/l 20
  Orientačná spotreba suchej maltovej zmesi
  pri lepení
  kg/m2 3,3
  Orientačná spotreba suchej maltovej zmesi
  pri omietaní
  kg/m2 3,5 kg pri hr. 5 mm

  NPD = nebolo stanovené
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.

 • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov