Montáž

Univerzálny modulárny systém Ytong je základom spoľahlivého stavebného postupu. Ten zaisťuje aj jednoduchú montáž stenových a strešných dielcov. Jednoduchý postup zabraňuje stavebným chybám a zaisťuje kvalitnú realizáciu priemyselných objektov.

Medzi prednosti montážnych dielcov Ytong patrí predovšetkým:

  • Jednoduchá montáž za sucha
  • Minimálna potreba následných prác

Modulárne riešenie YTONG prispieva k bezproblémovému a plynulému priebehu stavebných prác. Vyloženie a montáž stenových panelov uľahčujú rôzne praktické zdvíhacie zariadenia. Panely môžu byť plynulo montované vďaka časovo rozplánovanej dodávke materiálu

Jednoduché kotvenie na nosnú konštrukciu

Stenové panely (dielce) Ytong sa ukotvia na nosnú konštrukciu za pomoci klincových pásov alebo kotviacich plechov, ktoré sa zavesujú do kotevných koľajníc, prípadne zachycujú do oceľovej príruby nosníka.

  • Hladké pozdĺžne strany vodorovne a zvislo umiestnených stenových panelov sa spájajú tenkou vrstvou lepiacej malty alebo maltou s prídavkom syntetickej živice.
  • Stenové dielce s drážkou a perom s perom a drážkou na pozdĺžnych stranách umožňujú presadenie montáž za sucha

 

Po zabudovaní rovných prefabrikovaných stavebných montážnych dielcov YTONG je nutná ich povrchová úprava (na báze silikónu, silikátu alebo akrylu), ktorá prispieva k vonkajšej ochrane stavby pred poveternostnými vplyvmi. Vonkajšie škárovanie svedčí v prípade použitia stenových panelov Ytong o minimálnej miere následných prác.

Nízka hmotnosť dielcov Ytong

V porovnaní s ostatnými masívnymi stavebnými materiálmi má pórobetón Ytong relatívne nízku vlastnú hmotnosť. To dodáva montážnym dielcom dielcom statické a stavebne praktické výhody. Pomocou ľahkých prvkov je možné premostiť značné vzdialenostné rozpätie, veľké formáty potom zvyšujú pracovný výkon na stavenisku.

Ytong je modulárny systém, ktorý nájde uplatnenie v celej budove a aj vďaka jednoduchej montáži prispieva k rýchlej a úspornej výstavbe kvalitnej haly..