Minerálne tepelnoizolačné dosky Multipor

Minerálne tepelnoizolačné dosky Multipor využívajú jedinečné technologické vlastnosti pórobetónu značky Ytong, vďaka tomu nachádzajú široké využitie vo všetkých projektoch, ktoré kladú vysoký dôraz na kvalitu vnútorného prostredia. Tieto minerálne tepelno-izolačné dosky novej generácie disponujú prednosťami masívneho muriva. Ich tvarová stálosť, vynikajúca paropriepustnosť, nehorľavosť a jednoduchá aplikácia nachádzajú uplatnenie všade tam, kde si bežné tepelné izolanty neporadia s požadovanými konštrukčnými parametrami.

Tepelnoizolačné vlastnosti i tvarová stálosť

Minerálne izolačné dosky Multipor predstavujú energeticky úsporné riešenie pre novostavby a modernizáciu. Ide o extrémne vyľahčený biely pórobetón s objemovou hmotnosťou 115 Kg/m3, ktorý sa svojimi izolačnými vlastnosťami veľmi blíži materiálom ako je polystyrén alebo izolačná vlna. Na rozdiel od týchto bežných tepelných izolácií si však Multipor zachováva pevnosť, mechanickú odolnosť, extrémnu protipožiarnu odolnosť, navyše sa ľahko a rýchlo aplikuje nielen na pórobetónové steny.

Príjemná a zdravá klíma


Dosky Multipor spĺňajú všetky požiadavky na moderné izolačné materiály. Okrem výborných tepelnoizolačných vlastností majú tiež vynikajúce difúzne vlastnosti. V obvodovej konštrukcii z materiálov Ytong a Multipor nedochádza k žiadnej kondenzácii vodných pár. To má pozitívny vplyv na izolačnú schopnosť steny i na jej životnosť a trvanlivosť. Dosky Multipor tak zaručujú príjemnú a zdravú klímu vo vnútorných priestoroch. Ideálna priedušnosť steny je potom tiež zaručená vďaka lepidlu Multipor, ktoré sa používa pri vlastnej aplikácii dosiek.

Výroba dosiek Multipor

Minerálne izolačné dosky Multipor sa vyrábajú ekologicky, výhradne z prírodných minerálnych surovín ako je piesok, vápno, cement a voda, do ktorých sa primiešava prostriedok na tvorbu pórov. Pri výrobe nie sú používané žiadne plasty.