Masívna strecha

Pre komfort v zime aj v lete

Najväčším problémom podkrovných priestorov pod šikmou strechou je ich nízka tepelná stabilita, ktorá sa najčastejšie prejavuje zlou klímou a rýchlym prehrievaním v letnom období. Jediným riešením, ako vytvoriť z podkrovných priestorov plnohodnotné miestnosti s kvalitnou celoročnou klímou, je využitie strešných konštrukcií s dostatočnou tepelnou akumuláciou, vzduchotesnosťou a tepelnou izoláciou.

Ukážka systému

Odporúčané náradie

 
Ukázka systému
Oceľové zubové hladidlo  od 10 mm na aplikáciu Multipor ľahkej malty
Oceľové zubové hladidlo
od 10 mm na aplikáciu
Multipor ľahkej malty
Ručná pila s trojzubom na úpravy dosiek
Ručná pila
s trojzubom na
úpravy dosiek
Jednotlivé dosky je nutné lepiť celoplošne. Lepidlo nanášame oceľovým hladidlom.
Jednotlivé dosky je nutné lepiť celoplošne. Lepidlo nanášame oceľovým hladidlom.
Jednotlivé dosky je nutné lepiť celoplošne. Lepidlo nanášame oceľovým hladidlom.
Jednotlivé dosky je nutné lepiť celoplošne. Lepidlo nanášame oceľovým hladidlom.
 

Strešné viacvrstvové konštrukcie

popis
konštrukcie
hrúbka
konštrukcie
(bez krytiny)
tepelná
technika
akustika
základné ostatné mm UU W/m²K STN pož. U Rw´dB STN pož. Rw´
Ytong Komfort tl. 250 mm
+ Multipor hr. 260 mm
Ytong vnútorná omietka
tepelnoizolačná
Finálna strešná krytina
515 0,148 0,15 >45 38
Železobetón hr. 200 mm +
Multipor hr. 300 mm
505 0,143 0,15 >45 38