Konštrukčné detaily pre plochú a šikmú trechu - Ekonom, Komfort a strešné dielce